Zgłoś uwagi

Senator Danuta Jazłowiecka - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
59 wyświetleń
0

Senator Danuta Jazłowiecka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Ministrze, chciałabym zapytać, czemu ma służyć łamanie reguł zarządzania finansami publicznymi – mam na myśli przede wszystkim podatki obywateli – poprzez wprowadzenie do ustawy incydentalnego finansowania stałych obciążeń finansowych, omijanie reguły wydatkowej, wprowadzanie nowego instrumentu, jakim są pożyczki, co jest bardzo niepokojące, bo z tego, co państwo proponujecie, wynika, że z jednego funduszu będziemy pożyczali drugiemu funduszowi, potem z tego funduszu może jakiemuś innemu, a potem kolejnemu. Jest to bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o zarządzanie finansami publicznymi. Chciałabym zapytać, jaki jest prawdziwy powód wprowadzania takiego chaosu w zarządzaniu tymi finansami. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Panie Marszałku! Pani Senator!

Ja może odpowiem pismem pana ministra finansów. Na wniosek pana marszałka Borusewicza po posiedzeniu komisji zwróciliśmy się do pana ministra, żeby odpowiedział m.in. na to pytanie, które pani senator zadała. Pan minister finansów odpowiedział w ten sposób, przywołam całą treść.

Ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw nie zmienia formy prawnej funduszu będącego przedmiotem ustawy. Fundusz Solidarnościowy w myśl przepisów projektu ustawy pozostaje państwowym funduszem celowym i podobnie jak wszystkie inne państwowe fundusze celowe, z wyjątkiem Funduszu Pracy, pozostaje poza zakresem podmiotów objętych kwotą wydatków stabilizującej reguły wydatkowej.

Zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych kwota wydatków stabilizującej reguły wydatkowej obejmuje organy i jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i pkt 9 z wyłączeniem Funduszu Pracy, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw. Zatem wydatki funduszu od początku jego istnienia nie wpływają na kwotę limitu wynikającą ze stabilizującej reguły wydatkowej, również nie są objęte tą regułą. Natomiast fundusz jest elementem sektora finansów publicznych, zatem jego wynik wpływa na wynik całego sektora finansów publicznych.

To jest pismo wyjaśniające, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, dotyczące kwestii związanej z finasowaniem wsparcia z Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.