Zgłoś uwagi

Sławomir Gadomski - Wystąpienie z dnia 22 października 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: - o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, - o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskich projektach ustaw:
   - o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19,
   - o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
   - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
   - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  (druki nr 683, 684, 685, 686 i 698).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wprawdzie bardzo mało czasu na odpowiedź, ale może na początku krótka refleksja co do wczorajszego dnia.

    Po pierwsze, chciałem złożyć serdeczne podziękowania za wczorajszą pracę, podziękowania być może najpierw na ręce wnioskodawców tego projektu kluczowego, nad którym pracowaliśmy, ale i na ręce wszystkich wnioskodawców, bo wydaje mi się, że istotną część z tych projektów złożonych przez opozycję, istotną część rozwiązań również wdrożyliśmy, w przypadku projektu Lewicy wdrożyliśmy praktycznie całą ustawę w treść ustawy zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak że serdeczne podziękowanie. Ale podziękowanie również za konstruktywną współpracę. Tego dzisiaj być może z tej mównicy nie widać, rozumiem, że na tej mównicy trochę inny charakter wypowiedzi muszą albo chcą państwo stosować, jednak wczorajsza współpraca była konstruktywna, rzeczywiście tak ją odbieram. Mieliśmy dosyć dużo czasu na merytoryczną dyskusję i za tę dyskusję serdecznie dziękuję.

    Największą energię na tej mównicy teraz, podczas zadawania pytań, wykazali posłowie, których wczoraj nie było niestety z nami. No, rozumiem, wyspali się, mieli dosyć dużo czasu na przygotowanie się do tych pytań i wykazania tej energii...

    (Poseł Monika Wielichowska: Ale panie ministrze...)

    ...ale cieszę się, że ci, którzy są, zadali pytania merytoryczne.

    (Głos z sali: Ci, którzy tu siedzą, byli...)

    Bardzo się cieszę. Martwi mnie, że właśnie tych, których nie było, dalej nie ma.

    (Poseł Tomasz Latos: Taka prawda.)

    Szanowni Państwo! Krótkie odniesienie się jeszcze do wypowiedzi i dyskusji, bo myślę, że to również da podkład, da fundament do odpowiedzi na pytania szczegółowe.

    Wynagrodzenia lekarzy. Wielokrotnie z tej mównicy padło hasło, że regulujemy w odniesieniu do jednej części lekarzy, w odniesieniu do innych nie regulujemy. Szanowni państwo, uregulowaliśmy już dawno w odniesieniu do wszystkich. Ta ustawa zwiększa wynagrodzenia o 100%, czyli do 200%, lekarzom, którzy są delegowani przez wojewodów do pracy. Ale te same rozwiązania, które wcześniej były w ustawie, wcześniej to było 150%, teraz 200%, te same uregulowania praktycznie od samego początku pandemii zostały zastosowane do wszystkich lekarzy, do personelu medycznego, który włączał się w walkę...

    (Poseł Marek Sowa: Rozwiązania ustawowe to zupełnie co innego.)

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Panie pośle Sowa, bardzo proszę o spokój.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski:

    ...który włączał się w walkę z COVID-em. Teraz również te polecenia, które wydawał minister zdrowia, które były realizowane przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zostaną zmienione i te 200% ci lekarze, którzy włączyli się do walki, czy personel medyczny, który się włącza, oczywiście otrzymają.

    Drugi wątek to kwestia poprawki dotyczącej 5 mld na fundusz celowy. Szanowni państwo, nie potrzebujemy dodatkowego funduszu. Mamy. Fundusz został ustanowiony - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Część, istotną część tego funduszu do dyspozycji otrzymał minister zdrowia, praktycznie tę część, można powiedzieć, nieograniczoną. Oczywiście mamy zaplanowane, że na ten rok to jest 10 mld, ale non stop konsultując i uzgadniając dalsze transze z tego projektu, jednoznacznie mamy zapewnienie, że będziemy mogli korzystać według naszych potrzeb. Tak że tutaj nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego funduszu, bo my więcej w tym funduszu, który mamy, mamy już dzisiaj w tych planach, na następny rok również.

    Duża dyskusja, również w komisji i tutaj w ramach pytań, dotyczyła Kodeksu karnego. Szanowni państwo, to rozwiązanie, które wprowadziliśmy w ustawie, to rozwiązanie, o którym tak dużo wczoraj dyskutowaliśmy, jest zgodne i spójne z intencją, z tym, czego oczekiwała Naczelna Rada Lekarska w zakresie wyłączenia skutków Kodeksu karnego na czas pandemii. Tak że wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, że rzeczywiście realizujemy postulaty środowiska w tym zakresie.

    Bardzo syntetycznie odpowiem na szczegółowe pytania, które państwo zadali, na pytania, które wiążą się z treścią tej ustawy. Pozwólcie państwo, że na inne pytania nie odpowiem. Jeżeli będzie chęć, to oczywiście możemy odpowiedzieć pisemnie.

    Prywatny system leczenia, pytanie pana posła Klimczaka, to być może kwestia pewnego niezrozumienia w komisji. System prywatny już dzisiaj zadeklarował włączenie się, zadeklarował włączenie się do walki z COVID, zadeklarował, że jest w stanie np. w zakresie szpitali prywatnych przeznaczyć nawet 1/4 łóżek na walkę z COVID-em. Rozumiem, że ta dyskusja dotyczy czego innego, czyli wsparcia przez system prywatny leczenia nie-COVID-owego.

    Wydaje mi się, że rozwiązanie zaproponowane przez państwa jest bardzo szerokie, jest trudne do wdrożenia. Myślę, że wiele elementów z tego rozwiązania, które dzisiaj państwo proponujecie, odwraca cały system funkcjonowania, finansowania ochrony zdrowia. Myślę, że to rozwiązania, nad którymi można (Dzwonek) dyskutować, ale chyba nie w tym trybie, w którym dzisiaj jesteśmy, i nie w trybie tej ustawy, która jak wszyscy chyba się zgadzamy, jest odpowiedzią na sytuację, którą mamy.

    Szanowna pani marszałek, czy mogę skorzystać...?

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Proszę kontynuować. Rozumiem, że nikt nie wnosi sprzeciwu w tym zakresie. Padło wiele pytań, każdy jest zainteresowany odpowiedziami.

    Bardzo proszę, panie ministrze.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski:

    Dziękuję ślicznie.

    Dużo było wczoraj dyskusji, dzisiaj pytała o to pani poseł Rosa, o zasiłkach dla osób niezatrudnionych na umowę o pracę, w szczególności dla kontraktowców. Wiemy dobrze, że część służby zdrowia pracuje w takiej formule, ale też wiemy dobrze, że był to wybór tych osób. Te osoby wiedziały, licząc czy wyliczając to sobie, że ich obciążenia fiskalne, obciążenia składkami, a często istotnie wyższa stawka wynagrodzeń w formie kontraktów, wiążą się z pewnym ryzykiem. Ochrona tych osób w stosunku do osób zatrudnionych na umowę o pracę jest w naturalny sposób mniejsza. Za to te osoby przez lata np. otrzymywały pewne benefity związane ze zwiększonym wynagrodzeniem. Dlatego dzisiaj wydaje nam się, że wprowadzanie dodatkowych rozwiązań, uspójnianie tego z warunkami, które są określone w Kodeksie pracy czy w naszej ustawie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jest jednak nadmiarowe.

    Pan poseł Sośnierz pytał o statystyki dotyczące zgonów. Od początku mamy jeden cel: chcemy te statystyki pokazywać rzetelnie. Od początku nie chcemy przekłamywać i nie chcemy udawać dzisiaj, że COVID nie ma i zgonów na niego nie ma. Podjęliśmy próbę określenia pewnych wymagań, wymagań, których nie określiliśmy sami w urzędzie, tylko oczywiście wypracowaliśmy je wspólnie z ekspertami, z konsultantami krajowymi. Ich stanowisko było takie, że jeżeli mamy np. chorobę wieńcową i COVID dodatni to jednak wykazujemy to jako COVID dodatni. Czy chcemy z tym dzisiaj dyskutować? Wydaje mi się, że to nie ma dzisiaj większego znaczenia. Ważne, że te statystyki są pokazywane rzetelnie, spójnie i zgodnie rzeczywiście z tymi opublikowanymi zasadami.

    Pan poseł Suchoń pytał o podwójne karanie przedsiębiorców, co wydaje mi się pewnym przekłamaniem. Nie chcemy podwójnie karać przedsiębiorców, w ogóle nie chcemy ich karać. Jeżeli tylko ci przedsiębiorcy będą przestrzegać nakazów, zakazów, które wprowadzamy na poziomie uchwał Rady Ministrów czy rozporządzeń ministra zdrowia, to żadnych kar nie będzie. Tutaj nie ma takiej intencji, żeby karać. To jest jedynie, można powiedzieć, pewna sankcja, którą rzeczywiście widzimy jako logiczną kontynuację. Jeżeli państwo wspomaga wiele przedsiębiorstw tarczą antykryzysową, jeżeli te przedsiębiorstwa mogą otrzymywać dodatkową pomoc publiczną, to nie możemy przymykać oczu na nieprzestrzeganie tych zakazów, których przestrzeganie jest dzisiaj ekstremalnie ważne dla całego systemu ochrony zdrowia.

    Pani poseł Hennig-Kloska pytała m.in. o niedofinansowanie sanepidu. Rzeczywiście została złożona w dniu wczorajszym poprawka, która miałaby ten system zmienić. Tego systemu zmieniać nie trzeba. W budżecie na rok 2021 zaplanowaliśmy ogromne zwiększenie finansowania sanepidu, ogromne, czyli z poziomu 1300 mln na ponad 1600 mln zł, czyli ponad 300 mln...

    (Poseł Marek Sowa: W połowie przyszłego roku.)

    Na przyszły rok, czyli od stycznia następnego roku. Chcę też zauważyć, że w tym roku również duże środki na finansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności np. na wypłatę wynagrodzeń dodatkowych za nadgodziny, są realizowane, na wyposażenie czy na infrastrukturę w sanepidach, od samego początku te środki są tam kierowane.

    Kilka pytań, jak dobrze pamiętam, pana posła Protasa i pana posła Szłapki dotyczyło odwoływania dyrektora. Nie mówimy o odwoływaniu. Po pierwsze, mówimy o zawieszaniu, i to tylko na czas pandemii. Dyskutowaliśmy o tym wczoraj na posiedzeniu komisji, tu nie ma odwołania. Natomiast jeśli chodzi o tę sankcję, nie traktujmy jej jako czegoś, co wprowadzamy dzisiaj i od razu zmienimy cały rynek obsady dyrektorów. Ta sankcja, ten przepis funkcjonował od początku pandemii. Ten przepis był już w poprzednich ustawach anty- COVID-owych i do tej pory minister zdrowia nie wykazał aż takiej determinacji, żeby z tego korzystać. Również dlatego, bo pytanie dotyczyło tego, ilu dyrektorów za chwilę wymienimy, nie wymieniliśmy w pół roku żadnego, bo nie widzieliśmy przesłanek, żeby z tego przepisu skorzystać. Mamy nadzieję, że nie zobaczymy tych przesłanek i rzeczywiście świadczeniodawcy będą realizować te wymogi prawa i te polecenia, które zostały wprowadzone.

    Nawołuję też do pewnej spójności w ramach pytań, bo wydaje mi się, że to jest tak trudny obszar, że same głosy są ekstremalnie różne. Pan poseł Grabarczyk mówił o tym, czy nie jest gigantomanią budowanie szpitala na narodowym, a chwilę wcześniej poseł Krutul wnioskował o wybudowanie trzech szpitali polowych na Podlasiu. Wydaje mi się jednak, że właśnie nie przejawiamy ani gigantomanii, ani nieprzygotowania, tylko jesteśmy pośrodku, również w odniesieniu do tego, co mówił pan premier, czyli odpowiadamy na potrzeby. Tam będziemy budować szpitale polowe i w takim zakresie, gdzie ocenimy, że te rzeczywiście zaspokojenie tych potrzeb konieczne.

    Pan poseł Szczerba emocjonalnie mówił nam o poprawce dotyczącej publikowania szczegółów zamówienia poza trybem ustawy o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Tak, chętnie tę poprawkę wczoraj przyjęliśmy, dyskutowaliśmy nad nią i rzeczywiście wydaje nam się, że jest to rozwiązanie adekwatne do rozwiązań, które rzeczywiście możemy zastosować, żeby ten proces był jak najbardziej przejrzysty.

    Kilka pytań dotyczyło infrastruktury do testowania i realizacji testów na większą skalę. Chciałbym zwrócić uwagę na jedno: my nie dlatego nie realizujemy być może 100, 200 tys. czy pół miliona testów dziennie, bo brakuje nam na to środków, bo środki na to mamy. Mamy środki zapewnione przede wszystkim w funduszu COVID-owym, bo to z tego funduszu są finansowane testy, mamy zapewnioną nawet infrastrukturę do testowania, ale przyjęliśmy pewne założenia, kogo należy testować. Te założenia nie są wynikiem dyskusji wewnętrznej urzędników w Ministerstwie Zdrowia, tylko dyskusji z konsultantami, dyskusji z konsultantem krajowym prof. Horbanem, dyskusji z konsultantem krajowym panią prof. Dzierżanowską-Fangrat, z wieloma innymi konsultantami, z którymi rzeczywiście od samego początku pandemii pracujemy, i co więcej - jesteśmy przekonani do celności naszej strategii testowania. Ten odsetek pozytywnych testów, który wynika ze zleceń POZ-tu pokazuje, że ta strategia testowania jest właśnie ułożona w sposób adekwatny i trafiony.

    (Głos z sali: Trafiony.)

    Całkowicie trafiony.

    Szanowni Państwo! Były jeszcze dwa pytania, jedno zadał pan poseł Tomaszewski - przepraszam, drugiej nie jestem w stanie teraz odnaleźć - o środki dla szpitali powiatowych i finansowanie tych szpitali w tym trudnym czasie. Ustawa tego nie reguluje w oczywisty sposób, ale od samego początku pandemii do szpitali zostało skierowane zwiększone finansowanie. W pierwszej transzy było to zwiększenie ryczałtów szpitalnych w tych podmiotach o 3%, w drugiej transzy, jak dobrze pamiętam, od 1 lipca 2020 r., było skierowanie kolejnych 3% do każdej faktury rozliczeniowej przedstawionej przez ten podmiot. Czyli zwiększenie finansowania szpitali o 6% właśnie w związku ze zwiększonymi obciążenia związanymi z COVID-em zostało do tych podmiotów skierowane, również przy innym wsparciu, nie tylko rządu, ale również samorządów. Chodzi np. o istotne zwiększenie środków na infrastrukturę - w samym tylko budżecie Ministerstwa Zdrowia w ramach unijnego Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝ skierowaliśmy dodatkowy 1 mld zł, głównie do szpitali, a wiemy też doskonale z prac komitetu koordynacyjnego, że również marszałkowie w zakresie regionalnych programów operacyjnych skierowali istotne środki do tych podmiotów i mówię tylko o obszarze unijnym.

    Szanowna pani marszałek, bardzo dziękuję za przedłużenie.

    Jeszcze raz dziękuję za wczorajszą pracę i mam nadzieję, że w podobnym duchu będziemy pracowali dalej.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.