Zgłoś uwagi

Poseł Henryk Kowalczyk - Wystąpienie z dnia 07 października 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 572 i 636).

Poseł Henryk Kowalczyk:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowna Pani Marszałek! Tym razem - jako przedstawiciel klubu. Przedstawiam stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość dotyczące nowelizacji budżetu. Przedłożony przez rząd projekt ustawy nowelizującej budżet na 2020 r. jest projektem charakteryzującym się z jednej strony wielką odpowiedzialnością za finanse państwa w czasie tak wielkiego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, ale z drugiej strony - odpowiedzialnością za stan gospodarki polskiej, za miejsca pracy, jak również za zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin, pracowników, pracodawców, emerytów, samorządowców, a także dobrego i bezpiecznego funkcjonowania instytucji państwa.

    W mojej ocenie, w ocenie klubu Prawo i Sprawiedliwość wszystkie te niezwykle trudne do pogodzenia cele udało się osiągnąć. Oczywiście w nowelizacji założono spadek dochodów budżetowych, ale bardzo cenne jest zwiększenie zarówno wydatków pomocowych dla przedsiębiorców, jak i wydatków inwestycyjnych, dzięki czemu jest szansa na utrzymanie miejsc pracy. To jest główny cel działań rządu, jeśli chodzi o utrzymanie stanu gospodarki, pobudzenie gospodarki w czasie kryzysu spowodowanego skutkami pandemii.

    Jestem przekonany, że tak niski wzrost bezrobocia w porównaniu do sytuacji w innych krajach jest efektem właśnie takiej polityki gospodarczej, zwiększenia wydatków na inwestycje, kontynuowania transferów społecznych. Trudno byłoby sobie wyobrazić, jak bardzo mogłoby wzrosnąć bezrobocie bez tych działań, a przecież w następstwie i tak spowodowałoby to spadek dochodów budżetowych, zresztą nie tylko dochodów budżetowych, bo głównie chodzi tu o dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy czy innych pochodnych od płac...

    Naturalną konsekwencją epidemii jest w tej sytuacji pojawienie się znacznego deficytu, ale dzięki temu, że do tej pory polityka gospodarcza była bardzo odpowiedzialna, budżet na 2020 r. był zrównoważony... Jest to znaczący bufor bezpieczeństwa, bo wtedy ani w roku 2020, ani w 2021 r. - bo mamy już przedstawiony przez rząd projekt budżetu na rok 2021 - nie przewiduje się zwiększenia limitu zadłużenia ponad próg konstytucyjny, a było przecież takie niebezpieczeństwo.

    Ten próg konstytucyjny po analizie projektu budżetu na 2021 rok jest oczywiście niezagrożony, co jest niezwykle istotne. A z drugiej strony są zapewnione kwoty na wszelkie osłonowe działania gospodarcze dla przedsiębiorców.

    Oczywiście bardzo trudno jest przewidywać, jak to będzie, jak się potoczy pandemia, jakie będą skutki gospodarcze, ale na ten moment ta nowelizacja jest nowelizacją bardzo odpowiedzialną...

    (Poseł Marek Sowa: Ha, ha, ha!)

    ...godzącą wszystkie trudne do osiągnięcia cele, które stoją przed rządem.

    Klub Prawo i Sprawiedliwość oczywiście popiera ten budżet.

    Jednocześnie pragnę złożyć kilka poprawek, które pozwolą na uszczegółowienie wydatków, mówię o małych kwotach finansowych, tak to nazwijmy, które pozwolą lepiej wykorzystać środki finansowe w tym roku, ze względu na to, że w innych miejscach te środki finansowe prawdopodobnie nie będą już wykorzystane. To będą poprawki, które dotyczą przesunięcia w części: Sąd Najwyższy, to jest kwota ok. 0,5 mln zł zaledwie.

    W gestii ministra spraw wewnętrznych i administracji - przesunięcie wydatków między Policją a Agencją Wywiadu - 10 mln zł, podobnie między Policją a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z przeznaczeniem na zabezpieczenie informatyczne, również 10 mln zł.

    Bardzo drobna poprawka dotycząca wewnętrznego przesunięcia w obrębie wydatków ministra spraw zagranicznych oraz ministra sprawiedliwości to przesunięcie na wydatki emerytalne.

    Do tego jeszcze poprawka, która spowoduje wypłatę rekompensaty (Dzwonek) za straty poniesione w wyniku pandemii przez parki narodowe, z powodu mniejszego napływu turystów i spadku poziomu gospodarki w tych parkach. To zwiększenie dotacji dla parków narodowych w łącznej kwocie ponad 5 mln zł, oczywiście z podziałem na poszczególne parki narodowe.

    Przedkładamy te poprawki, ale klub Prawo i Sprawiedliwość będzie wspierał i popierał tę nowelizację budżetu na rok 2020 r. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.