Zgłoś uwagi

Komisja PET z dnia 15 października 2020 roku.

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 32 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) w zakresie art. 33 § 1 (BKSP-145-IX-90/20)
– przedstawia poseł Grzegorz Wojciechowski.
Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie projektów dezyderatów:
– w sprawie zmian dotyczących treści wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
– w sprawie aktualizacji odesłań zawartych w ustawie z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela;
– w sprawie przepisów art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie pojęcia ilości nieznacznej środków odurzających lub substancji psychotropowych;
– w sprawie aktualizacji odesłania do przepisów o gospodarce nieruchomościami zawartego w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej;
– w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zakresie pojęć zaliczki i zadatku;
– w sprawie zasad ustalania taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
– w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych stypendium aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, który nie ukończył 26 lat;
– w sprawie poszerzenia katalogu kryteriów ochrony przed dyskryminacją;
– w sprawie stosowania protokołu HTTPS przy publikacji Dziennika Ustaw;
– w sprawie zmiany niektórych ustaw w zakresie aktualizacji odwołań do przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego;
– w sprawie aktualizacji przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie odwołania do przepisów o ochronie danych osobowych;
– w sprawie zapewnienia osobom głuchym dostępu do tłumacza polskiego języka migowego w instytucjach finansowanych ze środków publicznych;
– w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji w odniesieniu do projektów ustaw.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.