Zgłoś uwagi

Poseł Jerzy Polaczek - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574).

Poseł Jerzy Polaczek:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Pragnę w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

    Oczywiście jest to projekt godny poparcia. Wprowadza on usprawnienia aktualnie obowiązujących instrumentów finansowych, które są dedykowane bezpośrednio realizacji przedsięwzięć poprawiających jakość powietrza w Polsce, a także w sposób pośredni realizują, po pierwsze, zarówno wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie skargi Unii Europejskiej przeciwko Polsce w związku z przekroczeniem norm jakości powietrza w latach 2007-2015, jak i zalecenia Najwyższej Izby Kontroli zawarte w bardzo mocnej analizie, która dotyczyła tych zagadnień, które są ujęte w przedłożeniu rządowym. Projekt ustawy przewiduje poprawę efektywności wsparcia przede wszystkim samorządów gmin, które realizują przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych, przez dostosowanie ich do bieżących uwarunkowań i zasad uczestnictwa i realizacji przedsięwzięć w ramach programu ˝Stop smog˝. Po drugie, projektowana ustawa przewiduje uruchomienie i utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Po trzecie, usprawnia ona działania rządowego programu priorytetowego pn. ˝Czyste powietrze˝.

    Pan minister odniósł się już do niektórych zmian zawartych w tej regulacji, takich jak obniżenie progu dotyczącego minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, który umożliwia aplikowanie do programu, z 2% do 1% oraz jednorazowe zniesienie tego limitu w sytuacji gdy gmina wcześniej zawarła stosowane porozumienie w tym zakresie. Ponadto skraca się z 10 lat do 5 lat okres przewidziany po zakończeniu obowiązywania porozumienia dotyczącego działań czy zobowiązań. Co do innych propozycji, które są zawarte w tej nowelizacji, rozszerza się zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego dotyczącego przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej, jeśli chodzi o modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego, dopuszcza się możliwość realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.

    W przedłożeniu rządowym definiuje się ponadto poszczególne grupy interesariuszy, w tym dostawców danych do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli wykaz osób uprawnionych, podmioty zasilające centralnej ewidencji, zapewniając jednocześnie systematyczną aktualizację danych zbieranych do systemu, co pozwoli na jego utworzenie. Ten system będzie również umożliwiał zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o wszelkich formach pomocy publicznej takich jak dotacje, preferencyjne kredyty, które zostały przyznane na zadania termomodernizacyjne bądź na wymianę kotłów w budynkach, jak również o formach pomocy społecznej lub innych formach wsparcia udzielanego ze środków publicznych mieszkańcom tych budynków mieszkalnych.

    Projekt również, co warto podkreślić, usprawnia działanie rządowego programu priorytetowego ˝Czyste powietrze˝. Po pierwsze, rozszerza zakres działania narodowego funduszu ochrony środowiska i funduszy wojewódzkich - mówię tutaj o wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej - o możliwość finansowania gwarancji udzielanych przez banki, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach programów rządowych, które są realizowane, w rozumieniu ustawy o poręczeniach i gwarancjach. Po drugie - to jest, myślę, bardzo dobra informacja dla samorządów - ułatwia zaciąganie przez gminy pożyczek na zadania związane z ochroną klimatu, w tym przez wyłączenie pożyczek udzielanych z narodowego funduszu czy z funduszy wojewódzkich na potrzeby realizacji rządowych programów, takich jak program ˝Czyste powietrze˝ czy program ˝Stop smog˝, na przedsięwzięcia związane z ochroną klimatu z ograniczeń, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, który ocenia bardzo dobrze dotychczasowe działania rządu oraz administracji, zarówno rządowej, jak i samorządowej, w zakresie prowadzenia polityki poprawy jakości powietrza w Polsce, pozytywnie opiniuje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Myślę, że jeszcze w dniu dzisiejszym Komisja Infrastruktury oraz komisja do spraw energii zajmą się pilnie procedowaniem nad przyjęciem sprawozdania o tym ważnym akcie prawnym. (Dzwonek) Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.