Zgłoś uwagi

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu ministra klimatu przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, druk nr 574.

    Procedowanie nad przedłożonym projektem ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza. Poprawa jakości powietrza w Polsce jest jednym z największych wyzwań, które podejmuje administracja publiczna zarówno na szczeblu rządowym, jak i na szczeblu samorządowym. Jest to jedna z najpilniejszych potrzeb współczesnego świata adresowanych przez obywateli do rządzących. Ten priorytet został też wyznaczony jako priorytet działania rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, m.in. w exposé pana premiera.

    Rząd przygotował i wdrożył program priorytetowy ˝Czyste powietrze˝, na który w perspektywie 11 lat zostało przeznaczonych 103 mld zł. Aby jednak usprawnić funkcjonowanie tego programu, zwiększyć jego oddziaływanie, chcielibyśmy w tymże projekcie ustawy, który w tej chwili przedkładamy Wysokiej Izbie, dokonać pewnych zmian w trzech obszarach.

    Po pierwsze, w samym programie priorytetowym ˝Czyste powietrze˝ zostanie ustanowiony ekonomiczny fundusz poręczeń i gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie zasilany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tak aby był to mechanizm gwarancyjny dla kredytów i pożyczek udzielanych przez banki komercyjne, które będą udzielać - na preferencyjnych warunkach - pożyczek beneficjentom, którzy będą chcieli finansować przedsięwzięcia termomodernizacyjne zwiększające efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych.

    Drugi element dotyczy programu ˝Stop smog˝, który Ministerstwo Klimatu przejęło do prowadzenia jako program priorytetowy od Ministerstwa Rozwoju. Najistotniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzenia zakresu przedsięwzięć niskoemisyjnych o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizacje istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego, dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Trzeba powiedzieć, że program ˝Stop smog˝ został zaprojektowany w taki sposób, że 70% inwestycji finansuje państwo, natomiast 30% realizacji inwestycji w zakresie budżetowym zapewnia samorząd terytorialny, przy czym w miastach, gminach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców poziom udziału gminy zwiększa się minimalnie o 0,1%.

    Ponadto chcielibyśmy obniżyć z 2% do 1% próg dotyczący liczby budynków jednorodzinnych, który umożliwia włączenie i aplikowanie gminy do programu ˝Stop smog˝. Minimalny próg stanowi liczba 20 budynków, które wspólnie będą realizować program termomodernizacji w ramach priorytetowego programu ˝Stop smog˝. Wydłużamy także termin realizacji porozumienia z gminą z 3 lat do 4 lat. Kolejnym niesłychanie istotnym elementem, który proponujemy w przepisach nowelizowanej ustawy, są przepisy o utworzeniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która będzie zawierała kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze bytowo-komunalnym.

    Proces identyfikacji źródeł niskiej emisji zostanie rozpoczęty od gromadzenia jednolitych i uspójnionych danych w skali całego kraju. Niezbędne jest pozyskanie informacji na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji w ramach dokonywanej inwentaryzacji budynków. Do tej pory są prowadzone inwentaryzacje dotyczące emisyjności budynków w gminach, ale jest to niespójne w różnym stopniu zaawansowania. Chcielibyśmy wprowadzić jednolity program, który pomoże adresować programy, które za chwilę będziemy przygotowywać wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do samorządów, po to żeby eliminować niską emisję, poprawiać jakość powietrza w Polsce. (Dzwonek)

    Szanowni Państwo Posłowie! Ośmielę się zauważyć, że to jest bardzo dobry projekt ustawy, na który czekają i obywatele, i jednostki samorządu terytorialnego. Uprzejmie proszę o poparcie tego projektu przez Wysoką Izbę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.