Zgłoś uwagi
P. 9. - Pytania w sprawach bieżących
PiS w sprawie nieodpowiedzialnych działań ministra klimatu i środowiska uderzających w PGL Lasy Państwowe, przemysł drzewny oraz społeczności lokalne w związku z wydaniem dyrektorowi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych polecenia nakazującego wstrzymanie/ograniczenie pozyskania drewna w odgórnie narzuconych lokalizacjach oraz zapowiedzi niszczących bezpieczną przyszłość Polaków w związku z deklaracją złożoną w imieniu rządu RP na nieformalnym spotkaniu Rady ds. Środowiska, dotyczącą przyjęcia "ambitnych celów 90-procentowej redukcji emisji dwutlenku węgla" - do Ministra Klimatu i Środowiska
110 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Teresa Pamuła:

    Chciałabym przypomnieć i powiedzieć, że nie głosowałam niestety za panem marszałkiem wtedy, kiedy była dyscyplina, żeby pan został w tamtej kadencji marszałkiem. I myślę, że nie zmienię tego zdania.

    A co do meritum...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Minęło pani 15 sekund, ad rem poproszę.

    Poseł Teresa Pamuła:

    Lasy Państwowe, które zatrudniają ponad 25 tys. leśników, nie korzystają z pomocy państwa. Po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska jest liderem w kwestii powierzchni lasów, także zarządzanych przez państwo. Lasy zajmują obszar prawie 9264 tys. ha, czyli prawie 29,6% całej powierzchni Polski.

    Wczoraj na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych rozmawialiśmy na temat polecenia wydanego przez panią minister Paulinę Hennig-Kloskę, minister klimatu i ochrony środowiska, w sprawie wstrzymania czy ograniczenia pozyskiwania drewna i innych prac w lasach znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej informacji dotyczącej tego, jakie są szacowane skutki dla gospodarki państwa w związku z niepozyskanym drewnem, jakie są skutki społeczne, jakie są skutki dla Podkarpacia, przede wszystkim terenu Bieszczad i Roztocza, bo wyłączono z województwa podkarpackiego prawie 18 784 ha. W jaki sposób to polecenie wpływa na plany urządzania lasów?

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Fryderyk Sylwester Kapinos:

    Szanowny Panie Marszałku! W jaki sposób zamierza minister finansować ochronę wyłączonych z użytkowania lasów? Drugie pytanie. Zmniejszając pozyskanie drewna w Lasach Państwowych, jak zamierza minister zagwarantować utrzymanie miejsc pracy (Dzwonek) w całym sektorze drzewnym i zakładach usług leśnych? I trzecie pytanie. Czy wydane przez panią minister 8 stycznia 2024 r. polecenie o wyłączeniu z pozyskania drewna jest tematem do dyskusji i czy po konsultacjach prowadzonych w ostatnich dniach przez ministra Dorożałę z pracownikami Zakładu Usług Leśnych i samorządami trwają prace nad zmianą polityki leśnej wynikające z tego polecenia? Dziękuję bardzo.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożała:

    Panie Marszałku! Szanowne...

    (Poseł Marek Suski: A gdzie wandalka, minister, która zniszczyła tablicę ku czci żołnierzy wyklętych? Gdzie jest ta wandalka?)

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Przepraszam bardzo.

    Panie pośle, czy pan naprawdę nie widzi i nie słyszy tego, że jest pan po prostu śmieszny?

    (Poseł Marek Suski: Nie, to pan jest żałosny. Zniszczyła tablicę ku czci żołnierzy wyklętych.)

    Naprawdę, słuchajcie państwo, nie słychać tego, co mówicie, ludzie tego nie widzą, nie musicie się popisywać.

    (Poseł Marek Suski: Ja się nie popisuję.)

    Jeżeli myślicie, że kogokolwiek, albo pana Hołownię, albo mnie, urazicie albo w jakiś sposób zwrócicie naszą uwagę, to się po prostu mylicie.

    (Poseł Marek Suski: Nie spodziewam się refleksji u was, nie spodziewam się.)

    Naprawdę bardzo panu, panie pośle, współczuję i trzymam za pana kciuki, żeby pan w weekend złapał trochę dystansu, uśmiechnął się do życia, namalował obraz i naprawdę będzie fajnie.

    (Poseł Marek Suski: Wy malujecie obraz zdrady.)

    Panie ministrze, bardzo proszę.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożała:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Wczoraj spędziliśmy blisko 6 godzin na posiedzeniu komisji ochrony środowiska, 6 godzin ze wszystkimi przedstawicielami, którzy na posiedzenie tej komisji przybyli z różnych miejsc w Polsce. Przez 6 godzin w imieniu pani minister Hennig-Kloski odpowiadałem na pytania, precyzyjnie argumentując, czym jest decyzja, którą podjęliśmy na początku stycznia tego roku, decyzja niezbędna, decyzja właściwa i decyzja, która się broni, bo chcemy chronić polskie lasy.

    Państwo przez 8 lat rządów spowodowaliście taką, a nie inną sytuację, że w grudniu, kiedy koalicja objęła rządy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, otrzymaliśmy pisma od 116 organizacji z całej Polski, organizacji społecznych, przyrodniczych, profesorów, żeby dodać do tego jeszcze dokument wystawiony przez Polską Akademię Nauk 5 stycznia tego roku, który wręcz wzywa Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wzywa całą klasę polityczną do tego, żeby wreszcie zacząć systemowo chronić polskie lasy.

    Te wyzwania, przed którymi dzisiaj stoimy, szanowni państwo, to nie są wyzwania XVII-wieczne. Poseł państwa partii i wiceprzewodniczący komisji wczoraj powoływał się na nazwisko jednego z nawet nie przyrodników, tylko z księgowych XVII-wiecznych, zresztą pruskich, niemieckich, ciekawy przykład. My wolelibyśmy dzisiaj, rozmawiając o lasach, powoływać się na dokumenty Polskiej Akademii Nauk, na najnowsze opracowania, analizy dotyczące zmian klimatu z roku 2024, a nie z XVII w. I to jest ta zasadnicza różnica, szanowni państwo, między nami.

    (Głos z sali: Niczego...)

    To spotkanie, które wczoraj miało miejsce, ta komisja jest finałem wielu spotkań, które mieliśmy m.in. w Ustrzykach Dolnych. Pani mówiła o Podkarpaciu. Byliśmy na Podkarpaciu, spotkaliśmy się tam z zakładami usług leśnych, tymi samymi zakładami, szanowni państwo, których wy przez 8 lat nie potrafiliście docenić, bo mają... nierówno są traktowani jako nie podmiot, tylko wręcz przedmiot w stosunkach z Lasami Państwowymi. Tak było do tej pory.

    (Głos z sali: Wczoraj...)

    Jeśli jedno z nadleśnictw zwiększa swoje przychody 5-krotnie między 2021 a 2022 r., to zapytałem tych przedstawicieli zakładów usług leśnych, tych przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców drzewnych, czy ich dochody i przychody też zwiększyły się 5-krotnie. Możecie państwo sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. To się nie wydarzyło.

    Szanowni Państwo! Te informacje, które dzisiaj pojawiają się w przestrzeni, po pierwsze, są pewnym zakłamywaniem rzeczywistości. Mówiliśmy wyraźnie na wszystkich spotkaniach. Byłem na spotkaniu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, spotkałem się z panem dyrektorem generalnym, z przedstawicielami zakładu usług leśnych. Było spotkanie na Podlasiu, byliśmy na Podkarpaciu, w Ustrzykach Dolnych. Wszędzie tam rozmawiamy, prowadzimy dialog. W każdym przypadku, kiedy dany przedsiębiorca będzie potrzebował wsparcia, będzie ten przedsiębiorca traktowany podmiotowo i w każdym przypadku indywidualnie, tak jak w jednym z nadleśnictw na Podkarpaciu, gdzie jest jeden przedsiębiorca, który może być w jakiś sposób dotknięty tą decyzją - on też będzie objęty troską i wsparciem, nikogo na pewno nie zostawimy samemu sobie.

    Bardzo ważne w tym wszystkim, po raz kolejny to powtórzę, szanowni państwo, jest to, że w związku z tymi decyzjami ? propos m.in. dla regionalnej dyrekcji w Krośnie, czyli dla Podkarpacia, mamy 52,48%, jeśli chodzi o tę całą naszą decyzję dotyczącą tych 10 obszarów. 52%, szanowni państwo, to są obszary ograniczone, nie wyłączone, to jest bardzo ważne.

    Problem polega na tym, i to trzeba dzisiaj powiedzieć z tej mównicy dosyć wyraźnie, że państwa poprzednicy świadomie w polityczny sposób próbowali wpłynąć na komunikację, żeby ten leśniczy, nadleśniczy tam na miejscu, który pracuje ciężko, jest ekspertem, do dzisiaj nie wiedział, co on ma fizycznie zrobić. Ta komunikacja była zaburzona. My nie wyłączyliśmy ani jednego nadleśnictwa w całości z gospodarki leśnej, bo gospodarka leśna jest niezwykle istotna. Chcemy wspierać polski przemysł.

    (Głos z sali: W ilu procentach?)

    Było takie spotkanie w tym tygodniu, szanowni państwo, we wtorek. Pani minister spotkała się z przedstawicielami polskiej branży drzewnej. Wszyscy byli na miejscu, wszyscy byli wysłuchani i mówili o problemach, jak chociażby w przypadku FSC, certyfikatu FSC dla polskich lasów. Państwo zdjęliście ten certyfikat jedną decyzją. Kto pytał przedsiębiorców w tej sprawie? To są milionowe straty, chociażby dla regionalnej dyrekcji na Podlasiu. Akurat ten certyfikat dla tej regionalnej dyrekcji był niezwykle istotny, bo tam są duzi partnerzy biznesowi, którzy korzystali z tego certyfikatu. Chcielibyśmy dzisiaj, właściwie już rozpoczynamy rozmowy ? propos powrotu do certyfikacji FSC dla drewna, po to żeby wesprzeć polskich przedsiębiorców.

    Szanowni Państwo! Cały czas, chcę to podkreślić, to moratorium było niezbędne. Musieliśmy to zrobić szybko z uwagi na to, co działo się przez te poprzednie lata, aby chronić najcenniejsze lasy. Jeśli dziś ktoś podważa to, że w Nadleśnictwie Rymanów na Podkarpaciu... To jest uzdrowisko, szanowni państwo, tam była prowadzona gospodarka leśna, w uzdrowisku, gdzie ludzie przyjeżdżają i chcą odpocząć. To jest przykład patologii.

    Z takimi patologiami przyszliśmy do tego Sejmu, do tych ministerstw, z takimi patologiami będziemy walczyć jako Polska 2050, ale także jako koalicja rządowa, bo to jest cel, który przyświecał nam w kampanii i my nikogo nie oszukujemy teraz, tylko realizujemy dokładnie to, co jest zapisane w umowie koalicyjnej. Będziemy to robić w sposób podmiotowy, zrównoważony i systemowy, bo ogólnopolska narodowa narada, inicjatywa, narada dotycząca lasów odbędzie się. Chcemy zrobić pierwsze spotkanie tzw. okrągłego stołu leśnego już w marcu. Będziemy to prowadzić przez miesiące. Będą zaproszeni wszyscy, przedstawiciele branży drzewnej, NGOs, przyrodnicy, strona społeczna (Dzwonek), samorządy, przedsiębiorstwa. Z wszystkimi wspólnie będziemy wypracowywać systemową ochronę polskich lasów po to, żeby polskie lasy wspierać i żebyśmy naprawdę zaczęli prowadzić zrównoważoną politykę leśną. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Małgorzata Golińska:

    Bardzo dziękuję.

    Jak zwykle: bardzo dużo słów, zero konkretów. Ideologiczne szaleństwo się rozkręca. Najpierw pani poseł, pani minister Zielińska jedzie i deklaruje, że ambitna Polska będzie wdrażać 90% redukcji, kiedy jeszcze żadne państwo tego nie zrobiło. Jest to po prostu nierealne i uderzy w Polaków. Potem wy 8 stycznia wprowadzacie polecenie, którego w ogóle nie przeanalizowaliście pod kątem skutków społecznych i gospodarczych. Mam pytanie: Czy chociaż przeanalizowaliście to pod kątem skutków przyrodniczych? Czy dokonaliście analizy? Czy 24 tys. wydzieleń, które objęliście swoim poleceniem, będzie zgodne z planem zadań ochronnych w ramach Natury 2000? Czy dokonaliście oceny strategicznej tego, jakie ta wasza decyzja będzie miała skutki przyrodnicze? Bo plany urządzenia lasu i zmiany planów urządzenia lasu takiej ocenie są poddawane.

    Teraz pan mówi również, że walczycie czy chcecie walczyć z rzekomą patologią. To walczcie z patologią (Dzwonek), ale nie niszczcie Lasów Państwowych w roku, w którym obchodzą 100-lecie istnienia. Tak naprawdę pomimo waszych deklaracji będziecie niszczyć lokalny przemysł drzewny, lokalne zakłady, bo te duże sobie poradzą. Na pewno z tego, że w Polsce wchodzi ograniczenie pozyskiwania drewna, będzie się cieszył zagraniczny inwestor i zagraniczny przemysł drzewny. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożała:

    Panie Marszałku! Szanowni Panowie i Panie Posłowie! Pani Minister! Doskonale pani wie, rozmawialiśmy o tym też wczoraj podczas posiedzenia komisji, podczas tych 6 godzin, że z planami urządzenia lasu wiąże się długa perspektywa. Mówimy o 10 latach. Leśnicy projektują w perspektywie nawet 20 lat. Dzisiaj nikt o zdrowych zmysłach nie jest w stanie powiedzieć, że przez 10 czy 20 lat można prowadzić politykę według jakiegoś sztywno ustalonego dokumentu, zakładając, że w zasadzie nic się nie zmienia, w przyrodzie nic się nie zmienia, więc możemy robić tak, jak robiliśmy. To jest pierwsza fundamentalna kwestia.

    Te plany urządzenia lasu - rozmawialiśmy o tym wczoraj - wymagają aneksowania, wymagają zmian. Powiedziałem wczoraj też o tym, że państwo akceptowaliście taką sytuację, że w roku 2021 blisko 10% terenów nie było objętych planami urządzenia lasu, a to oznacza, że gospodarka leśna nie powinna być tam prowadzona.

    (Poseł Fryderyk Sylwester Kapinos: ...na pytanie, które zadaliśmy.)

    Mamy taką sytuację m.in. w Puszczy Boreckiej, gdzie jedno z nadleśnictw też takiego planu urządzenia lasu nie ma. A to jest bardzo ważne, szanowni państwo, bo żeby prowadzić gospodarkę leśną, jak państwo doskonale wiecie, potrzebne są plany urządzenia lasu.

    (Głos z sali: Nikt nie pytał o puszczę.)

    (Głos z sali: Niech pan odpowie na pytanie.)

    Mówiła pani o certyfikacji, mówiła pani o jakimś lobby biznesowym. Wczoraj byli przedstawiciele nie jakichś zagranicznych koncernów, tylko polskich przedsiębiorstw. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, oni sami o tym powiedzieli, że nie chcieliby, żeby było tak, jak było, czyli żeby polskie drewno wyjeżdżało gdzieś nieprzetworzone poza Unię Europejską. Oni chcieliby to drewno przetwarzać w Polsce, chcieliby na tym zarabiać, tworzyć miejsca pracy, wpływać na polskie PKB.

    (Głos z sali: To nie ma nic wspólnego z Lasami Państwowymi.)

    I to ma z tą kwestią bardzo dużo wspólnego, bo wczoraj rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu komisji.

    Szanowni Państwo! Powiedziała pani o 100-leciu Lasów Państwowych. To niezwykle ważna kwestia: 100 lat Lasów Państwowych. Niezwykle cenna instytucja, mnóstwo świetnych, mądrych, działających merytorycznie leśników, których też państwo zdeptaliście, bo mieli może troszeczkę inną wizję niż państwu się podobała.

    (Poseł Małgorzata Golińska: Analizy - o to pytałam.)

    Szanowni Państwo! Różnica między nami jest taka, że ja, my chcielibyśmy dzisiaj, żeby na to 100-lecie Lasów Państwowych np. powstało 100 nowych rezerwatów w Polsce, które będą służyć mieszkańcom. (Oklaski) I to o tym, jak chronić polską przyrodę, powinniśmy dzisiaj rozmawiać. Bo przypomnę państwu, że 50% środków z tego Funduszu Leśnego, który państwo zniszczyliście - produkowaliście bilbordy dla polityków niektórych partii - powinno służyć i w założeniu miało służyć ochronie przyrody. Obywatele powinni o tym wiedzieć. Wiecie państwo, ile z tych 50%, z kwoty 1,5 mld zł z Funduszu Leśnego szło na ochronę przyrody w czasie poprzednich rządów? 0,4%.

    (Poseł Małgorzata Golińska: Znowu demagogia, nie udziela pan odpowiedzi na pytanie.)

    I to jest skandal, i to jest patologia, z którą mieliśmy do czynienia przez te ostatnie lata. Jesteśmy tutaj po to, żeby to zmienić. Chciałem państwa zapewnić, że będziemy to robić w sposób zrównoważony, będziemy otwarci na dialog. Kończymy z syndromem zamkniętej twierdzy (Dzwonek), jaką było Ministerstwo Klimatu i Środowiska do tej pory. Dziękuję. (Oklaski)

    (Głos z sali: Nie odpowiedział pan na pytanie.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.