Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A):
1. Opinia Komisji Gospodarki i Rozwoju o:
a) części budżetowej 49 – Urząd Zamówień Publicznych:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
b) części budżetowej 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje celowe z zał. nr 8;
c) części budżetowej 65 – Polski Komitet Normalizacyjny:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
d) planach finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11:
- Polskiej Agencji Kosmicznej,
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
e) planach finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
- Urzędu Dozoru Technicznego,
- Polskiego Centrum Akredytacji;
f) części budżetowej 20 – Gospodarka:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
g) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 44 i 57;
h) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe:
- dochody z zał. nr 1,
- 500 – Handel:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
i) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
j) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
k) planie finansowym państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji;
- referuje przedstawiciel Komisji Gospodarki i Rozwoju poseł Waldemar Olejniczak,
- koreferuje poseł Krzysztof Czarnecki.
2. Opinia Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o:
a) części budżetowej 74 – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
b) części budżetowej 60 – Wyższy Urząd Górniczy:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
c) części budżetowej 50 – Urząd Regulacji Energetyki:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
d) planie finansowym agencji wykonawczej z zał. nr 11 – Agencji Rezerw Materiałowych;
e) części budżetowej 47 – Energia:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
f) części budżetowej 48 – Gospodarka złożami kopalin:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
- dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
g) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 6, 24 i 48;
h) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 100 – Górnictwo i kopalnictwo:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
i) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
j) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
k) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
l) planach finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
– Funduszu Zapasów Interwencyjnych,
– Funduszu Niskoemisyjnego Transportu,
– Funduszu Inwestycji Kapitałowych,
– Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny;
- referuje przedstawiciel Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa poseł Jan Warzecha,
- koreferuje poseł Piotr Uściński.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.