Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Krzysztof Gawkowski, Katarzyna Kretkowska, Tadeusz Tomaszewski, Jan Szopiński, Zdzisław Wolski, Katarzyna Ueberhan, Karolina Pawliczak, Monika Falej, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Wiesław Szczepański, Marcin Kulasek, Tomasz Trela, Arkadiusz Iwaniak, Paulina Matysiak, Magdalena Biejat, Joanna Scheuring-Wielgus, Katarzyna Kotula, Andrzej Szejna, Marek Rutka, Robert Obaz, Paweł Krutul, Wanda Nowicka, Maciej Kopiec, Anita Kucharska-Dziedzic, Anna Maria Żukowska, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Dariusz Wieczorek, Rafał Adamczyk - Lewica
w sprawie cen energii (prądu i gazu) dla podmiotów prowadzących obiekty sportowe - baseny, hale sportowe i siłownie
- do Prezesa Rady Ministrów
 

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
15 wyświetleń
0
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus
Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Rafał Adamczyk
Poseł Rafał Adamczyk
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Magdalena Biejat
Posłanka Magdalena Biejat
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Monika Falej
Posłanka Monika Falej
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Krzysztof Gawkowski
Poseł Krzysztof Gawkowski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Arkadiusz Iwaniak
Poseł Arkadiusz Iwaniak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Maciej Kopiec
Poseł Maciej Kopiec
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kotula
Posłanka Katarzyna Kotula
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Posłanka Katarzyna Kretkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Paweł Krutul
Poseł Paweł Krutul
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marcin Kulasek
Poseł Marcin Kulasek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Paulina Matysiak
Posłanka Paulina Matysiak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Wanda Nowicka
Posłanka Wanda Nowicka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Robert Obaz
Poseł Robert Obaz
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Karolina Pawliczak
Posłanka Karolina Pawliczak
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Marek Rutka
Poseł Marek Rutka
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Poseł Tadeusz Tomaszewski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Tomasz Trela
Poseł Tomasz Trela
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Anna Maria Żukowska
Posłanka Anna Maria Żukowska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Dariusz Wieczorek
Poseł Dariusz Wieczorek
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Wiesław Szczepański
Poseł Wiesław Szczepański
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Andrzej Szejna
Poseł Andrzej Szejna
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Katarzyna Ueberhan
Posłanka Katarzyna Ueberhan
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Jan Szopiński
Poseł Jan Szopiński
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy
Poseł Zdzisław Wolski
Poseł Zdzisław Wolski
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Katarzyna Kretkowska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przegłosowana na ostatnim posiedzeniu Sejmu ustawa zamrażająca ceny gazu nie objęła obiektów sportowych, w tym basenów i hal sportowych, w większości prowadzonych przez samorządy. Przywołany w ustawie i cytowany przez panią minister na posiedzeniu Sejmu art. 62b ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego podaje krótszą listę podmiotów wrażliwych uprawnionych do ceny maksymalnej gazu niż ta lista podmiotów uprawnionych do energii elektrycznej w zamrożonej maksymalnej cenie. Zatem na basenie ogrzewanym cieplikiem miejskim cena w przyszłym roku wzrośnie o ok. 34%, natomiast na basenach ogrzewanych gazem ceny mają wzrosnąć o 600-1000%. Obiekty sportowe otrzymują obecnie oferty cenowe od 1200 do 2000 zł za 1 MWh, czyli to 6-10 razy więcej niż do tej pory. Kościoły zatem zapłacą 200,17 zł za 1 MWh, a kryte pływalnie czy hale sportowe służące lekcjom WF-u dla dzieci i młodzieży mają zapłacić 2000 zł za 1 MWh. Gminy nie są w stanie, zwłaszcza w małych miejscowościach, ale nawet i w dużych, takiej ceny ponieść. Bilety na basen musiałyby kosztować za godzinę nie 15-18 zł, tylko 100-150 zł.

    Polski Związek Pływacki, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich apelują, ażeby objąć baseny, obiekty sportowe, kluby fitness, gabinety rehabilitacji cenami maksymalnymi. Pytanie dotyczy tego, czy teraz, na etapie prac Senatu nad zamrożeniem tych cen, będą (Dzwonek) te obiekty sportowe objęte tą ceną.

    I pytanie o VAT. Grozi VAT w wysokości 23%. Komisja Europejska wymaga 5% VAT-u. Nie jest też jasne - o to też pytaliśmy już na etapie prac w Sejmie - czy ten VAT został ujęty w tej cenie maksymalnej, czy nie został, w cenie, która została dla obiektów wrażliwych już ustanowiona.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Katarzyna Kretkowska:

    Apeluję do pani minister, żeby nie powtarzała pani argumentacji z Sejmu, tylko żeby wyszła pani naprzeciw potrzebom obiektów sportowych. Oczekujemy od pana premiera rozwiązania problemów obiektów sportowych. Dziękuję. (Oklaski)

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Poseł! Państwo Posłowie! Nie mogę nie powtarzać argumentacji z Sejmu, bo jest ona po prostu prawdziwa. Rzeczywiście, jak pani poseł była uprzejma zauważyć, w ustawie z dnia 27 października o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadzony został instrument, który gwarantuje basenom, halom sportowym i siłowniom, szeroko rozumianej kulturze fizycznej - o czym bardzo szczegółowo dyskutowano podczas prac nad tym rozwiązaniem - maksymalne ceny energii w wysokości 785 zł. To zostało przygotowane i wprowadzone i obowiązuje. Podmioty muszą złożyć określone oświadczenia prosto do sprzedawców energii. Nie jest to uciążliwa procedura. Wzór jest dostępny na stronach i można z tego korzystać.

    Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie związane z gazem, to katalog podmiotów, odbiorców gazu ziemnego objętych tym wsparciem jest tożsamy z katalogiem ze stycznia tego roku, nad którym państwo w tej Izbie i w izbie wyższej głosowali. To przedłużenie rozwiązania, które funkcjonuje już od stycznia tego roku i zabezpiecza gospodarstwa domowe oraz najbardziej wrażliwe podmioty pełniące funkcje społeczne: szpitale, żłobki, noclegownie dla bezdomnych i inne podmioty. Ten katalog państwo znacie. On funkcjonuje od stycznia tego roku i od stycznia tego roku te podmioty i gospodarstwa domowe są chronione, jeżeli chodzi o cenę gazu. Tę ofertę pogłębiamy o mechanizm, który jest w ustawie energetycznej, związany z nadmiarowymi przychodami spółek, które wydobywają gaz. Będą one współfinansować budżet tej ustawy, a ze względu na sytuację na globalnym rynku gazu i na europejskim rynku gazu koszt tej ustawy w przypadku gospodarstw domowych i najbardziej kluczowych podmiotów pełniących funkcje społeczne to 30 mld zł versus 10 mld zł zaplanowane w styczniu na ochronę w tym roku.

    Niestety ceny gazu na rynkach europejskich szaleją cały czas. Nie będę mówić o przyczynach, bo państwo je znacie. Jeżeli będzie potrzeba, to dopowiem. Wczoraj odbyło się spotkanie ministrów do spraw energii Unii Europejskiej. Niestety nie doszło do porozumienia w zakresie maksymalnej ceny na rynku europejskim. Apelujemy do państwa, żebyście również docierali do europosłów, do waszych przedstawicieli w Unii Europejskiej, na forum europejskim, dlatego że części państw po prostu nie zależy na maksymalnym pułapie cen gazu. Raczej zależy im na jak najwyższych cenach tego surowca na rynku europejskim. Wtedy ci, których na to stać, go kupią, a reszta będzie się solidarnie dzielić swoim gazem. Mówiłam o tym nie raz. Te oszczędności, na które jest największa presja, są dla części państw, szczególnie dla tych, które już ten gaz zakontraktowały, dużo ważniejsze niż ceny. Wczorajsze spotkanie zakończyło się fiaskiem. Mam nadzieję, że w czasie jego kontynuacji 19 grudnia porozumienie jednak zostanie osiągnięte, bo jedynym jasnym punktem wczorajszego dnia było wprowadzenie do dyskusji ceny 160 euro za MWh jako tego maksymalnego pułapu. Wcześniej proponowane maksymalne pułapy doprowadziłyby wyłącznie do tego, że cena na rynku europejskim by wzrosła. W związku z tym apelujemy o to, żebyście państwo współpracowali z nami w zakresie przekonania Unii Europejskiej do tego, żeby wprowadzić maksymalne ceny gazu. Wtedy wszystkim podmiotom, które odbierają gaz, będzie łatwiej.

    Jeżeli chodzi o oferty wynoszące 1200-2000 zł, o których pani poseł była uprzejma mówić, to przed chwilą zajrzałam na towarową giełdę. W tej chwili ceny gazu na 2023 r. w pasku base to 697 zł. W związku z tym te oferty, które pani przywołała, są bardzo mocno zaskakujące. Sugerowałabym negocjacje i dyskusję z dostawcą, dlatego że na Towarowej Giełdzie Energii te pułapy wynoszące 670-700 zł są utrzymywane od jakiegoś czasu. Nie mówię, że to mało. To bardzo dużo versus te 200 zł, niemniej jednak nie jest to 1200-2000 zł.

    Chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Wszyscy są objęci ograniczaniem cen ciepła systemowego. Dziękuję, że pani zwróciła na to uwagę. Zgodnie z sierpniową ustawą dopłaca się do paliw ciepłowniom systemowym, zarówno tym, które są taryfikowane przez URE, jak i mniejszym, gminnym, powiatowym, zarówno do gazu, jak i do węgla. Chodzi o to, żeby to dostarczane do podmiotów ciepło systemowe było w określonych cenach i żeby tych cen nie przekraczano.

    Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na dwa, a nawet trzy, rozwiązania, które również są przygotowywane. Pierwsze to przygotowywane w ramach ministerstwa rozwoju pana ministra Budy wsparcie dla najbardziej energochłonnych podmiotów na rynku. Ono jest w formie dotacji. Jest na to przeznaczone 5 mld zł. Ten proces w tej chwili się toczy i będzie dokończony tak szybko, jak to możliwe. Drugie rozwiązanie to (Dzwonek) dopłaty do nawozów, o których również mówił minister rolnictwa. Tam gazu używa się najwięcej. Rynek rolniczy jest zabezpieczony.

    Ostatnie zdanie. Chciałabym, żeby to wybrzmiało. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca nie pozwala stosować cen i dopłat, które zaburzą konkurencję, bo to może skończyć się niedozwoloną pomocą publiczną. Dziękuję za możliwość przedłużenia, panie marszałku. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tadeusz Tomaszewski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowna Pani Minister! Tak, to prawda, jest regulowana cena energii i ciepła systemowego dla tych obiektów sportowych. Tak, to jest prawda, nie ma ceny regulowanej gazu dla tych obiektów sportowych. To oznacza, że w Szamotułach jest 1400% drożej. To oznacza też, że mamy przypadki zamykania samorządowych basenów w Krośnie, Brzegu Dolnym, właśnie w Szamotułach i w wielu innych miejscach z tego powodu, że nikt nie jest w stanie wytrzymać takiej oferty. Pani minister powiedziała, że ma jedyną radę dla samorządowców: negocjujcie te ceny. Kiedy samorządowcy z korporacji samorządowej w czasie prac proponowali określone rozwiązania, to rząd był przeciwny. W ramach tych obiektów realizowane są programy rządowe, takie jak program nauki pływania, program ˝Szkolny klub sportowy˝, ale także przygotowania olimpijskie, na które środki przeznaczane są z budżetu państwa. Trzeba pomóc tym (Dzwonek) obiektom, żeby realizować również cele społeczne, o których mówiłem. Dziękuję.

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska:

    Panie Marszałku! Panie Pośle! Szanowni Państwo! Tak, ma pan poseł rację i dziękuję, że pan zauważył i dostrzegł wsparcie w zakresie ciepła systemowego energii elektrycznej na wielu poziomach, również na poziomie węgla, drewna kawałkowego, pelletu, gazu skroplonego, oleju. To całe wsparcie zostało zagwarantowane. Są dodatki również dla szkół, podmiotów wrażliwych w tym zakresie, jest też wsparcie w zakupie paliwa. Absolutnie ma pan poseł rację, że cała gospodarka wymaga tego wsparcia, jeżeli chodzi o ceny gazu wywołane wojną i uznaniem gazu za paliwo przejściowe, transition fuel, przez Unię Europejską. Cały czas mówimy, że to była bardzo zła decyzja i wszyscy za nią płacimy, i to jest prawda.

    Dlatego ponawiam prośbę do państwa, żebyście na forum unijnym apelowali jak najczęściej, jak najgłośniej o to, żeby ceny maksymalne na gaz importowany do Unii Europejskiej zostały wprowadzone na poziomach, które będą gwarantować ulgę dla całej gospodarki, nie tylko tę, którą gwarantujemy w tym samym przedłużonym katalogu ze stycznia tego roku, nie tylko tę, którą oferujemy dla przemysłu, który rolnikom zapewnia nawozy, a to z kolei zapewnia nam wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, nie tylko ulgę dla energochłonnych, w odniesieniu do których rozwiązanie przygotowywane jest w formie zaawansowanej przez ministerstwo rozwoju. Chodzi o ulgę nie tylko w formie, nad którą jeszcze z ministerstwem rozwoju pracujemy, a o której pewnie niedługo będziemy chcieli komunikować publicznie, ale również w formie, która będzie zabezpieczać i chronić całą gospodarkę przed nadmiarowymi kosztami związanymi z cenami paneuropejskimi, a właściwie już panświatowymi gazu na poziomie unijnym. Myśmy nad tym wczoraj bardzo ciężko pracowali. Stworzyliśmy jakiś czas temu koalicję 15 państw, które o to apelują. Cały czas na to nie ma zgody, cały czas część krajów wybiera wysokie ceny gazu. W związku z tym ci, których na to będzie stać, będą mieli dostęp do gazu, a ci, którzy kupili go wcześniej i są zabezpieczeni dzięki swojej dywersyfikacji, będą zmuszeni do oszczędzania i dzielenia się tymi zmagazynowanymi zapasami gazu, które posiadają, w ramach przedziwnie pojętej solidarności.

    19 grudnia jest kolejne posiedzenie ministrów do spraw energii. Mamy nadzieję na rozstrzygnięcia. Potrzebujemy również waszego wsparcia. Wtedy takich debat i takich pytań będzie zdecydowanie mniej, dlatego że te ceny na rynku europejskim zostaną doprowadzone do stanów akceptowalnych przez gospodarki wszystkich krajów. W tej chwili wszystkie gospodarki wszystkich krajów na tym cierpią. Nie tylko polska, nie tylko włoska, nie tylko hiszpańska, nie tylko grecka, nie tylko francuska - wszystkie gospodarki. Kraje bałtyckie dostają (Dzwonek) odłamkiem tej wojny i tej polityki, o której zmianę apelujemy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.