Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Marzena Okła-Drewnowicz, Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Gadowski, Joanna Frydrych, Aleksandra Gajewska, Iwona Hartwich, Ewa Kołodziej, Iwona Maria Kozłowska, Michał Krawczyk, Jagna Marczułajtis-Walczak, Monika Rosa, Marta Wcisło i Anna Wojciechowska - KO, Stanisław Szwed - PiS
w sprawie warunków życia Polaków, w szczególności obywateli otrzymujących minimalną płacę oraz najniższą emeryturę, wobec drożejącej żywności i rosnących kosztów utrzymania gospodarstwa domowego
- do Prezesa Rady Ministrów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
39 wyświetleń
0

Stenogram

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Właściwie powinnam powiedzieć: panie premierze, bo taki jest adresat pytania. Wy naprawdę chcecie nakarmić Polaków propagandą, mamiąc ich, że się bogacą, bo dajecie im jednorazowe dodatki, trzynastki, czternastki, które tak naprawdę nawet nie wchodzą w podstawę emerytury. Tworzycie mit, że podnosicie płacę minimalną i w ten sposób automatycznie poprawiają się warunki bytowe. Tymczasem jest tak, że drożyzna wyżera ludziom ostatnie grosze, bo często sięgają po oszczędności na żywność. Pogłębia się ubóstwo. Przykład: w zeszłym roku za pensję minimalną można było kupić 775 l oleju, w tym tylko 347 l. Bochenki chleba: w zeszłym roku 758, w tym tylko 685. Z tym samym mierzą się też głodowi emeryci. Pytanie dotyczące żywności jest takie - bo wiemy, że inflacja, jeśli chodzi o żywność, sięga tak naprawdę powyżej 20% - więc pytanie jest bardzo konkretne: Co państwo zamierzacie zrobić z podatkiem na żywność od nowego roku, bo wiemy, że ta zerowa stawka podatku obowiązuje do końca roku? Pytanie, co po nowym roku, bo wiemy, że to przede wszystkim żywność jest tym podstawowym dobrem, które musi mieć rodzina, i to właśnie na nią najwięcej wydatkowanych jest pieniędzy. Pytanie: Co z tym podatkiem? Jest już listopad, więc myślę, że powinniście państwo wiedzieć, jaką decyzję, jaką strategię przybierzecie po nowym roku i to tak naprawdę najbardziej interesuje dzisiaj Polaków. Dziękuję. (Oklaski)

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Odpowiadając wprost na pani pytanie dotyczące tego, co robimy, poinformuję, że tych działań jest bardzo wiele i pani poseł - z długim doświadczeniem parlamentarnym - doskonale o tym wie, bo przecież na posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wielokrotnie o tym mówiliśmy. Tych działań jest dużo, o kilku z nich powiem. Oczywiście te wszystkie działania, które podejmujemy, mają na celu chronić właśnie osoby najuboższe. Gdybyśmy zrobili sobie taką wagę i porównalibyśmy 2015 r. i 2022 r., to myślę, że państwa działania byłyby na samym dole, a nasze na górze.

    (Poseł Marzena Okła-Drewnowicz: Mam inne zdanie.)

    Tak że proszę to wziąć pod uwagę, gdy pani zadaje pytanie, bo pani doskonale o tym wie, ponieważ świetnie się pani orientuje w polityce społecznej.

    A teraz kilka konkretów, żeby nie było tak, że tylko przerzucamy się jakąś informacją. Jeśli chodzi o kwestię związaną z płacą minimalną, to oczywiście płaca minimalna w tej chwili wzrasta. Myślę, że jest na dobrym, europejskim poziomie, bo nawet jak ją skonfrontujemy z propozycjami - które są już w Parlamencie Europejskim przyjmowane - dotyczącymi minimalnej płacy, która jest na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia, to my te warunki spełniamy. Warto przypomnieć, że płaca minimalna w 2015 r. to było 1750 zł, teraz to będzie 3010 zł. Podnosimy płacę minimalną w przyszłym roku dwukrotnie, czyli od stycznia będzie to 3490 zł, a od 1 lipca - 3600 zł. To jest wzrost o ponad 72% tylko przy płacy minimalnej. To też pokazuje, jaki jest kierunek - że pomagamy właśnie poprzez wzrost płacy minimalnej.

    Co jest równie ważne, za rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzimy stawkę godzinową, która chroni pracowników przed wyzyskiwaniem i nieuczciwymi praktykami pracodawców. I to, myślę, też jest dzisiaj bardzo dobre rozwiązanie. Od lipca stawka godzinowa będzie wynosiła 23,50 zł.

    Według naszych szacunków w 2023 r. ten poziom płacy minimalnej - do 3600 zł - obejmie ok. 3 mln pracowników. Czyli robimy tutaj duży skok, jeśli chodzi o przyrost płacy minimalnej, i przez to pokazujemy też, jaki jest kierunek. Do tego trzeba dopowiedzieć, że mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Wczorajsze dane dotyczące sytuacji, które opublikował Eurostat, mówią o 2,6-procentowym bezrobociu w Polsce. Jest to najniższe bezrobocie, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, niższe jest tylko w Czechach. Czyli mamy dobrą sytuację gospodarczą, mamy dobrą sytuację na rynku pracy, podnosimy wzrost wynagrodzeń, bo jeśli dodamy do tego przeciętne wynagrodzenie na poziomie 6450 zł, to pokaże, że w tym kierunku idziemy.

    Pani poseł pytała również o kwestię związaną z emeryturami.

    (Poseł Marzena Okła-Drewnowicz: Ale ja nie pytałam.)

    To też warto przypomnieć, jaki jest skok od roku 2015 do roku 2022: 880 zł w 2015 r., teraz to jest 1338,44 zł. W przyszłym roku będzie to po kwotowo-procentowej waloryzacji dodatkowo 250 zł, czyli 1588,44 zł. To jest przyrost o ponad 50% w stosunku do roku 2015 i też na tym przykładzie pokazujemy, że najniższa emerytura wzrasta.

    Do tego trzeba też dołożyć inne rozwiązania: czy to emeryturę bez podatku dla emerytów do kwoty 22,5 tys. zł, czy to kwotę wolną w wysokości 30 tys. zł.

    Co jest też istotne, jeżeli mówimy o emeryturze kwotowej, kwotowo-procentowej, to to, że gwarancja 250 zł, która będzie w przyszłym roku, dotyczy emerytur do kwoty 1811 zł.

    Na jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Nie zdarzyło się za poprzednich rządów, żeby kiedykolwiek wskaźnik wzrostu wynagrodzeń był wyższy niż 20%, a myśmy przecież w ubiegłym roku wskaźnik wzrostu wynagrodzeń podnieśli do...

    (Poseł Marzena Okła-Drewnowicz: Inflacja.)

    ...63%, stąd też waloryzacja była wtedy na poziomie 7%, ponad 18 mld zł. W przyszłym roku waloryzacja wyniesie 13,8% plus ta kwotowa, gwarantowana kwota 250 zł. Łącznie 42 mld zł przeznaczymy na waloryzację.

    Pani mówi, że trzynasta emerytura i czternasta emerytura nic nie dają. Właśnie dają, bo chronimy tych najuboższych, bo gdybyśmy nie zastosowali tych mechanizmów, to kwoty, o których zaraz powiem, nie trafiłyby do emerytów. W latach 2019-2022 trzynasta emerytura to prawie 48 mld zł, które trafiły do emerytów, czternasta emerytura, dodatkowe świadczenie, 22 mld zł, łącznie z waloryzacją za te 3 lata 116 mld zł trafiło do emerytów i rencistów. To są konkretne, wymierne środki, które trafiły do emerytów i w trudnej sytuacji, jaka jest w tej chwili, gdy jest inflacja, pomagają osobom wyjść z tej sytuacji. O innych jeszcze dopowiem (Dzwonek) w odpowiedzi na uzupełnienie pytania. Dziękuję bardzo.

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Iwona Maria Kozłowska:

    Przedstawiłam się. Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka izbo! Panie Ministrze! To może zapytam bardzo konkretnie, a pan minister bardzo konkretnie mi odpowie, bo pan minister już zaczął odpowiadać na pytania, które dopiero będę zadawała, więc troszeczkę pan minister wybiegł do przodu.

    Bieda ma twarz osoby starszej, z niepełnosprawnością. I to nie jest żaden slogan. Powiem teraz konkretnie o emeryturach głodowych. Liczba osób, które otrzymywały nowosystemowe emerytury głodowe z ZUS-u w latach 2015-2021, zwiększyła się ponadczterokrotnie. Na koniec 2011 r. było ich ponad 76 tys., o czym pan doskonale wie, a na koniec 2021 r. ponad 350 tys. Co zamierzacie z tym zrobić? To bardzo konkretne pytanie.

    W październiku ceny żywności wzrosły o ponad 22%, koszty mieszkań, energii o 30%. (Dzwonek) Odczuwalna inflacja w grupie seniorów z najniższą emeryturą dawno już przekroczyła 20%. Nominalny wzrost emerytury nie przekłada się na wartość nabywczą. O to nam chodzi. Czy rząd wreszcie zajmie się tą grupą najbiedniejszych seniorów, rencistów, osób z niepełnosprawnością i realnie im pomoże?

    Zdecydowana większość klientów chwilówek to seniorzy. Po dokonaniu opłat seniorów niestety nie stać na leki, nie stać na żywność, więc systematycznie rośnie też liczba seniorów korzystających z pomocy żywnościowej. My o tym mówimy. W 2015 r. było 64 tys. osób korzystających z pomocy żywnościowej, natomiast w 2021 r. to już 157 tys. To wzrost o 147%.

    Panie Ministrze! Kiedy wreszcie skończy się propaganda, a zaczną się bardzo konkretne i skuteczne działania? Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Odpowiadam dokładnie na pytanie, które państwo zadaliście na piśmie, a które dotyczyło płacy minimalnej, najniższej emerytury. Tak pytanie jest sformułowane przez państwa na piśmie.

    Jeśli chodzi o to pytanie, zwrócimy się do ministra finansów z prośbą o odpowiedź na konkretne pytanie dotyczące zerowej stawki VAT...

    (Poseł Marzena Okła-Drewnowicz: Bardzo dziękuję.)

    ...bo trudno mi tutaj odpowiedzieć na pytanie, które nie dotyczy naszego resortu.

    Jeśli chodzi o kwestie, które poruszała pani poseł, to tak już wcześniej mówiłem, są programy dotyczące najniższych świadczeń, ale również działania, które podejmowaliśmy m.in. w odniesieniu do osób, które np. są niesamodzielne, czyli program, którego wcześniej nie było, 500 zł do najniższej emerytury bądź mechanizm złotówka za złotówkę, jeśli ktoś, nie wiem, pracował sobie i przekroczył kwotę dofinansowania. Dzisiaj w przypadku kwoty do 2150 zł te 500 zł może być przeznaczone dla osób niesamodzielnych. To 3,5 mld zł przeznaczone dla ponad 800 tys. naszych obywateli, którzy korzystają z tej pomocy. To też dotyczy tych osób, które żyją najsłabiej.

    Kolejnym bardzo dobrym rozwiązaniem, które też w jakiś sposób odpowiada na to, o czym panie mówią, jest program ˝Mama 4+˝, czyli świadczenie uzupełniające dla mam i ojców, dla rodzin, które nie wypracowały sobie emerytury ze względu na staż. Tutaj jest bądź dopłata do całej najniższej emerytury, bądź też dopłata tylko do kwoty najniższej emerytury. Ponad 70 tys. osób korzysta z tego rozwiązania. Ta kwota, ponad 1400 mln zł, też trafia do emerytów i rencistów.

    Oczywiście mógłbym tutaj też podać te najświeższe informacje, o których państwo doskonale wiedzą, bo to są dodatki węglowe, to jest tarcza antyinflacyjna. To te wszystkie działania, które powodują, że osoby o najniższych dochodach czy niższych dochodach będą mogły bezpiecznie przeżyć ten okres jesienno-zimowy i też, że tak powiem, zmierzyć się z wysoką inflacją. Dzięki takim działaniom osłonowym na pewno będzie to zdecydowanie łatwiejsze.

    Jeżeli chodzi o te kwestie, o których pani mówiła, o siłę nabywczą, to właśnie przez takie działania jak trzynasta, czternasta emerytura zwiększamy wartość środków, które do naszych seniorów trafiają. Do tego dochodzi emerytura bez podatku do kwoty 2,5 tys. zł, to też jest średnio ok. ponad 2 tys. zł dodatkowych środków, które wpływają do emerytów i rencistów. Czyli generalnie jakbyśmy porównali lata wcześniejsze do tych lat, to jest 10-krotny wzrost nakładów na politykę senioralną za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I to są fakty, o których mówię, które dzisiaj możemy przedstawiać państwu jako te działania, które podejmowaliśmy, aby naszym emerytom i rencistom żyło się lepiej. (Dzwonek) Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.