Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Arkadiusz Myrcha, Aleksander Miszalski, Iwona Hartwich, Tomasz Lenz, Tomasz Szymański, Urszula Zielińska, Agnieszka Hanajczyk, Klaudia Jachira, Gabriela Lenartowicz, Magdalena Łośko i Bogusław Sonik - KO, Michał Wójcik - PiS 
w sprawie zakresu i wysokości udzielonego z budżetu państwa finansowania dla przedsięwzięć prowadzonych przez Fundację Lux Veritatis oraz AKSiM w latach 2015-2022, a także zasad realizacji inwestycji przez spółkę Geotermia sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
- do Prezesa Rady Ministrów

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
41 wyświetleń
0

Stenogram

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Arkadiusz Myrcha:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rząd PiS sfinansował wiele inwestycji, wiele biznesów o. Tadeusza Rydzyka, ale to, coście państwo wymyślili przy jego geotermii, to już naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie.

    Czy wiecie państwo, że rząd PiS zapewnił finansowanie inwestycji na wybudowanie w Toruniu geotermii o. Rydzykowi? To inwestycja, której koszt przekraczał 50 mln zł. Następnie ten sam rząd PiS zagwarantował o. Rydzykowi, że Toruńska ciepłownia, podległa oczywiście rządowi, zobowiązana została do tego, żeby odbierać wytworzone przez geotermię o. Rydzyka ciepło. Następnie ten rząd zagwarantował o. Rydzykowi w imieniu mieszkańców Torunia, że będą utrzymywali jego biznes, opłacając rachunki za ciepło w domu. Przecież to jest skandaliczny model biznesowy. Z budżetu państwa finansuje się inwestycje, a następnie zmusza się mieszkańców Torunia, żeby tą inwestycję o. Rydzykowi po prostu utrzymywali i sponsorowali.

    Szanowni Państwo! Ile to się nasłuchaliśmy w Toruniu o tym, że ta inwestycja spowoduje, że będzie taniej i bardziej ekologicznie. Ale co się okazuje? Taryfy zatwierdzone dla o. Rydzyka są o 500% wyższe niż taryfy, które oferuje ciepłownia w Toruniu. Co się dodatkowo okazuje? Przez godzinę pracy tych geotermii wytwarzane są 4 t dwutlenku węgla. To tak jakby przez godzinę przejeżdżało 45 tys. samochodów.

    Panie Ministrze! Pytanie: Czy wiedzieliście państwo o tym, że tak kosztochłonne przedsiębiorstwo będzie musiało mieć tak wysokie taryfy zatwierdzone przez URE? Czy prowadziliście państwo symulację w zakresie wysokości (Dzwonek) emisji dwutlenku węgla wytwarzanego przez geotermię? Czy w analizach były rozważane sytuacje, w których spółka PGE Toruń nie będzie musiała w sposób obligatoryjny odbierać ciepła wytwarzanego przez geotermię o. Rydzyka? Dziękuję. (Oklaski)

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik:

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Państwo zasadniczo pytacie o całe finansowanie. Pan dotyka jednego z elementów, rzeczywiście geotermii. Ja panu odpowiem. Zakładam, że będzie także pytanie uzupełniające szerzej w tej drugiej części. Natomiast w związku z tym pytaniem, które zobowiązało mnie do odpowiedzi, zdecydowaliśmy się przedstawić całość informacji dotyczącej finansowania różnych inwestycji. Państwo, i to jest pierwsza rzecz, macie wszystkie informacje, wszystkie informacje, które dotyczą wszelkich umów, które zostały zawarte, także jeżeli chodzi o narodowy fundusz ochrony środowiska, jeżeli chodzi o wszystkie resorty. Gdziekolwiek pojawiacie się w mediach, to dym powodujecie swoimi wypowiedziami, manipulujecie, kłamiecie. Także dotyczy to tej geotermii.

    Ja panu posłowi odpowiem bardzo dokładnie: to jest nieprawda - to na początku chcę powiedzieć - że 500% więcej będą płacić za ciepło mieszkańcy Torunia. To jest absolutna nieprawda.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Tak nie powiedziałem, tak nie powiedziałem. Taryfa jest 500% większa, tak powiedziałem.)

    No taryfa, ale trzeba powiedzieć w tym momencie, że jest trzech dostawców ciepła w Toruniu dla mieszkańca Torunia, o ile pamiętam, a na końcu w rachunku ta cena to jest miks z tych wszystkich trzech dostawców, z tych wszystkich cen.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: No tak, ale o. Rydzyka jest 500% większa.)

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Panie pośle, pozwólmy się wypowiedzieć ministrowi. Ale będzie drugie pytanie, można skorygować.

    Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik:

    To jest pierwsza rzecz.

    Państwo pytacie często o kwestie dotyczące różnych inwestycji. My sprawdziliśmy to sobie. Pytaliście o to w interpelacji nr 17 533, chodzi o kwestie resortu finansów, który od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r. nie zawarł żadnej umowy z Fundacją Lux Veritatis, żadnej.

    Pytacie w kolejnej interpelacji, nr 19 629, o styczeń 2019 r. - kwiecień 2021 r., o ten okres. Resort finansów odpowiada wam i o tym wiecie doskonale: żadne środki nie zostały przekazane, żadna umowa nie została zawarta z Fundacją Lux Veritatis.

    Pytacie, szanowni państwo, w interpelacji nr 33 520, i tutaj rzeczywiście resort finansów mówi: Tak, została zawarta w okresie styczeń 2021 r. - grudzień 2021 r. jedna umowa na 299 tys. zł. Chodzi o emisję spotów informacyjnych Telewizji Trwam. Została zawarta na takich samych zasadach jak z innymi mediami. Nie mam dokładnej informacji, ile inni dostali. Natomiast proszę mi wierzyć, że krezusem w tym zakresie Telewizja Trwam, i to wiem na pewno, nie była. Więc to jest jedna umowa, jeżeli chodzi o resort finansów. Chcę też powiedzieć, że to nie jest coś, co zostało przeznaczone na majątek Fundacji Lux Veritatis, tylko była wykonana konkretna usługa. Po prostu czas antenowy został wykupiony.

    Pytacie państwo często o resort kultury i dziedzictwa narodowego i kwestie Muzeum ˝Pamięć i Tożsamość˝ im. św. Jana Pawła II. Rzeczywiście została podpisana umowa, grudzień 2019 r., z ministrem kultury, który zobowiązał się do tego, żeby przekazać na budowę środki, a Fundacja Lux Veritatis będzie już dalej finansowała bieżącą działalność.

    Po co to muzeum? Bo ta informacja należy się społeczeństwu. Otóż po to, żeby pokazać naszą tysiącletnią historię chrześcijaństwa, w tym w tle pokazać także dzieje naszego narodu, pokazać, jak się kształtowała świadomość społeczna, jak były upowszechniane, w jaki sposób można upowszechniać badania różnego rodzaju dotyczące tego, jak Polacy ratowali Żydów. Więc myślę, że pan poseł również odwiedzi, będzie jednym z odwiedzających to muzeum i zapewne za jakiś czas, a to muzeum zostanie wybudowane... Termin oddania - 31 stycznia 2023 r., a sierpień 2023 r. - wystawa stała.

    Finansowanie, i teraz w konkretnych latach podaję: 2019 r. - prawie 32 900 tys., 2020 r. - 49 634 tys., 2021 r. - 33 650 tys., 2022 r. - 23 410 tys. Ale nie wszystkie te środki zostały zakontraktowane. Jeżeli chodzi o wystawę stałą, to rok 2020 - 19 mln, 2021 r. - 23 675 tys. Uruchomiono na razie 7154 tys. zł.

    Ale chcę bardzo wyraźnie podkreślić, bo wielu z pana kolegów czy koleżanek atakuje: to jest państwowa instytucja kultury, tak samo jak wspierany jest chociażby Zespół Pieśni i Tańca ˝Śląsk˝, Mazowsze. Montaż jest tworzony przy tego typu...

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Muzeum Polin, tak przez was lubiane, powszechnie szanowane.)

    Muzeum Polin, dobrze pan mówi, Muzeum Józefa Piłsudskiego. Montaż, państwo, samorząd, fundacja, bardzo często. Nie ma tutaj absolutnie żadnego nadużycia, żadnego.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Muzeum Bitwy Warszawskiej.)

    Dziękuję fundacji za to, że podjęła się tego wielkiego wyzwania.

    Jeżeli chodzi o kwestie jeszcze innych spraw finansowanych przez resort kultury, to 140 tys. przeznaczono na kampanię medialną, społeczną w Telewizji Trwam ˝Czytaj! To najlepsza inwestycja, na jaką Cię stać˝, 85 500 zł to dotacja na kampanię ˝Regał - cykl audycji promujących czytelnictwo˝, 61 200 zł przeznaczono na promocję kampanii, na kampanię ˝Literackie świadectwo postaw Polaków wobec Żydów˝, 35 547 zł przeznaczono na kampanię ˝Dziedzictwo - Pamięć - Przyszłość˝ i 15 006 zł przeznaczono na ˝Darmowy listopad on-line w rezydencjach królewskich˝. To jeżeli chodzi o resort kultury.

    Jeżeli chodzi konkretnie o to, o co pan pytał, czyli geotermię, to umowa została rzeczywiście podpisana, dwie umowy: umowa z listopada 2017 r. i umowa z lutego 2018 r., na budowę geotermalnej ciepłowni, przy czym, i tu trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić, to są dotacje z Unii Europejskiej. Dotacja z Unii Europejskiej w tym zakresie to 34 309 640 zł - o tym się nie mówi. Umowa z kwietnia 2018 r. (Dzwonek) na dofinansowanie projektu...

    Czy mogę, panie marszałku, jeszcze chwilę?

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Tak.

    Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik:

    Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne i placówki systemu oświaty w mieście Toruniu - dotacja z Unii Europejskiej w wysokości 3 912 629 zł. W 2007 r. była podpisana umowa na poszukiwanie zasobów geotermalnych - 27 356 460 zł. Taka miała być dotacja, ale zmienił się rząd. I co zrobiliście? Zmieniony został zarząd narodowego funduszu ochrony środowiska, złożone zostało zawiadomienie do prokuratury, nasłane zostały kontrole i to wszystko trwało przez 8 lat. Tak, 8 lat trwał spór w sądzie i na końcu okazało się, że przed tym sądem, w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zostało zawarte porozumienie zaakceptowane przez sąd. Przecież to jest sprawa oczywista, że zostały popełnione bardzo daleko idące nadużycia i Fundacji Lux Veritatis zostało wypłacone odszkodowanie.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: W którym roku?)

    Tak, szanowni państwo, 26 490 tys. zł.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: W którym roku porozumienie?)

    W 2016, no pan powinien wiedzieć.

    (Poseł Tomasz Szymański: Przed sądem okręgowym.)

    Ale chcę...

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Czyli to wy zawarliście porozumienie.)

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Panie ministrze, momencik.

    Szanowni panowie posłowie, za chwilę pan Szymański będzie miał możliwość zadania pytania.

    Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik:

    Już kończę.

    Odnośnie do ciepła, to chodzi nie tylko o korzyści beneficjenta, ale także o mieszkańców Torunia, bo to 8% ciepłownictwa w Toruniu, o ile mam dobrą wiedzę.

    I resort sprawiedliwości na koniec - też państwo atakujecie. 5 lat byłem wiceministrem sprawiedliwości, ciągle odpowiadałem na wasze pytania. Od 2016 r. do 2022 r. wszystkie umowy z Fundacją Lux Veritatis czy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej były zawarte na podstawie wygranych konkursów ogłoszonych w Biuletynie Informacji Publicznej. Mówicie o wielkich pieniądzach, które tam płynęły, no to my sobie to procentowo sprawdziliśmy. 2017 r., jeżeli chodzi o Fundację Lux Veritatis - 0,47%. 2018 r.- 0,16%.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Kwoty, kwoty.)

    2019 r. - 0,2%, 2020 r. - 0,65%, 2021 r. - 1,21%.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Polacy to słyszą.)

    A jeżeli chodzi o...

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Pycha kroczy przed upadkiem.)

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Dziękuję bardzo, panie ministrze.

    Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik:

    Kończę, dosłownie pół minuty.

    Jeżeli chodzi o akademię, 2017 r. - 0,11%. Szanowni państwo, no wielkie pieniądze.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Ja wiem, ja wiem.)

    0,07% w 2018 r., 0,09% w 2019 r. Na co?

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Rydzyka zakon braci ubogich.)

    Na to m.in., żeby uczyć, jak nie hejtować. Z tego powinniście korzystać, panie pośle. Bardzo dziękuję.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Tak, zakon braci ubogich. Pan pojedzie do portu.)

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Tomasz Szymański:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Inwestycja geotermalna w Toruniu nie miała prawa być ani tania, ani ekologiczna z bardzo prostego i prozaicznego powodu - wy o tym wiedzieliście. Parametr wyjścia solanki geotermalnej wynosi ok. 60°C. Ten czynnik nie miał prawa ogrzać 100-tysięcznego osiedla, jakim jest Rubinkowo w Toruniu.

    Ale tak, panie ministrze, świetnie pan się wypowiedział na temat procentowych promili wsparcia, jakiego Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło podmiotom ks. Rydzyka - Fundacji Lux Veritatis, spółce Bonum, spółce Spes, Fundacji Nasza Przyszłość. Ale pan mówi o procentach. Powie pan tutaj, jakie to były kwoty. Daliście ok. 30 mln zł, a może i więcej. Proszę powiedzieć o kwotach. Ale na co? Na szkolenia prokuratorów, tysięcy prawników. Z czego? Np. z obrony wiary i moralności. Oczywiście wy tak skrzętnie chowacie te informacje, dane, mówicie o procentach, żeby nie powiedzieć, jakie pieniądze dystrybuujecie za ciszę i spokój, które płyną z Telewizji Trwam i z Radia (Dzwonek) Maryja. O to wam tylko chodzi.

    Szanowni Państwo! Mówił pan minister o Muzeum ˝Pamięć i Tożsamość˝, ale to jest jedna inwestycja, na którą wydano blisko 200 mln zł. 200 mln zł. Ile innych inwestycji pobudowaliście? Co z Muzeum Bitwy Warszawskiej? To jest wasza szumnie zapowiadana inwestycja. Mamy również Park Pamięci Narodowej sfinansowany z KPRM kwotą blisko 8 mln zł.

    Szanowni Państwo! Gdybyśmy zliczyli te wszystkie pieniądze, które rząd PiS dystrybuował do tych podmiotów ojca dyrektora Rydzyka, to okazałoby się, że to jest grubo ponad 300 mln zł. My się od nich dzisiaj tego nie dowiemy, ale gwarantujemy wam, że zaraz po zdobyciu władzy zrobimy białą księgę i ujawnimy, jakie grube miliony z waszych pieniędzy szły na tę szemraną działalność. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

10. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik:

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panowie Posłowie! No dużo populizmu wylewacie - tak jak od 7 lat. Nie wiem, co zrobiła wam Fundacja Lux Veritatis.

    (Poseł Tomasz Szymański: Ważne, co wam zrobiła, co wam zrobiła.)

    Proszę... Ja cierpliwie słuchałem.

    Wy uznajecie, że wszyscy mogą otrzymywać środki, ale nie Fundacja Lux Veritatis. Wszyscy, ale oni nie. Wszystkie uczelnie mogą dostawać granty, być wspierane, ale nie ta uczelnia, nie ta w Toruniu. Ta jedna akurat nie, im nie wolno.

    Panu posłowi obiecałem, że wrócę do kwestii geotermii, i rzeczywiście. Bardzo dziękuję fundacji za to, że się zaangażowała. Bardzo dziękuję, bo dzisiaj pokazuje to wielki sukces. Wy z jednej strony pokazujecie ogromną hipokryzję, bo mówicie: odnawialne źródła energii, musimy inwestować, a z drugiej strony, kiedy fundacja mówi: tak, bo przecież to było wielkie ryzyko...

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: 4 t CO2.)

    I kiedy okazuje się, że to kończy się ogromnym sukcesem, to wy atakujecie.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: 4 t CO2 w godzinę.)

    Co się dzieje? Manipulacja...

    (Poseł Tomasz Szymański: Przyjedzie pan do Torunia, to Toruń podziękuje panu za to.)

    Panie marszałku, ja nie mogę, no...

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Panie ministrze, momencik.

    Wytrzymamy jeszcze 2 minuty?

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: 4 t CO2 w godzinę.)

    Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik:

    Wytrzymajcie 2 minuty.

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Jeszcze 2 minuty.

    Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik:

    Wiecie, dlaczego dziękuję ludziom związanym z Radiem Maryja? Bo się modlą za was...

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Wyborcom.)

    ...żebyście się nawrócili, nie atakowali w taki sposób. Może być dyskurs, ale nie taki. No naprawdę, proszę mi dać odpowiedzieć.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Ja wiem, jak oni się modlą za nas, już ja wiem.)

    Robicie dym medialny i taka jest prawda, natomiast dzisiaj... Właśnie to jest to nieporozumienie, o którym mówimy. O 500% rachunki. Zobaczymy, jakie będą rachunki, poczekajmy chwilę. Będzie miks w przypadku tych trzech dostawców ciepła i zobaczymy, jak obniżą się rachunki.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: To już są, spółdzielnie pokazały.)

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Bardzo przepraszam, ale obowiązuje pewna formuła i teraz naprawdę jest czas dla pana ministra.

    Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik:

    Jeżeli chodzi o kwestię tych szkoleń, którą pan poruszył, to chcę powiedzieć, że o tym pamiętam. Powiem jeszcze raz. Po pierwsze, chodzi o szkolenia w ramach konkursów - to jest pierwsza rzecz. Po drugie, przeszkolono ok. 1100 sędziów, asesorów i referendarzy oraz ok. 1400 prokuratorów i asesorów prokuratorskich. Nie wiem, czy pan z nimi rozmawiał, ale z tego, co wiem, to te szkolenia były bardzo dobre, były na bardzo wysokim poziomie.

    (Poseł Tomasz Szymański: A kolejne szkolenia medialne? A szkolenia medialne dla prokuratorów?)

    Właśnie to panu mówię. To szkolenia z komunikacji, proszę pana, właśnie to mówię.

    (Poseł Tomasz Szymański: Nie, to są kolejne szkolenia.)

    A dlaczego nie? Proszę pana, w czym jest problem? W czym ma pan problem? W tym, że fundacja szkoli?

    (Poseł Tomasz Szymański: Każda prokuratura ma rzecznika. Dla nich można robić szkolenia.)

    Nie widzę tego. Proszę założyć fundację i składać wnioski, przecież ma pan do tego prawo. Tak, Polska jest krajem równych szans dla wszystkich.

    (Głos z sali: Dla prokurator Wrzosek.)

    Dobrze, dziękuję. Nie da się tak mówić, panie marszałku.

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Tak, nie da się, naprawdę się nie da.

    Minister - Członek Rady Ministrów Michał Wójcik:

    Tak jest od 7 lat. Ale jeszcze na koniec was pocieszę, bo mam jeszcze 15 sekund.

    (Poseł Tomasz Szymański: Jeszcze tylko jeden rok, jeszcze tylko jeden rok.)

    Będzie tak jeszcze przez rok, a potem będziecie w opozycji przez następne 4 lata...

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Jeszcze tylko rok.)

    ...a niewykluczone, że potem jeszcze przez kolejne 4 lata. Dziękuję.

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Ekstra partia.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.