Zgłoś uwagi

Poseł Michał Woś - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2022 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

21. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2384 i 2445).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za tę debatę, za te pytania. Pozwólcie państwo, Wysoka Izbo, że sprostuję pewne rzeczy i wyjaśnię coś, czego państwo nie doczytali w projekcie.

    Państwo próbujecie straszyć obywateli tym, że istnieje coś takiego jak Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej. Otóż w Policji funkcjonuje Biuro Spraw Wewnętrznych ze zbliżonymi kompetencjami. W Straży Granicznej funkcjonuje Biuro Spraw Wewnętrznych ze zbliżonymi kompetencjami, jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne tej służby, pani poseł. W Służbie Ochrony Państwa, która ma 3 tys. funkcjonariuszy czy etatów, funkcjonuje Biuro Spraw Wewntrznych z podobnymi uprawnieniami. W Krajowej Administracji Skarbowej funkcjonuje Biuro Inspekcji Wewnętrznej z podobnymi uprawnieniami.

    Szanowni Państwo! To, że Służba Więzienna nie posiada jednostki, która miałaby tego rodzaju kompetencje, zostało zauważone także przez samą Służbę Więzienną, która upatruje w niej źródła wzrostu skuteczności zwalczania przestępstw popełnianych przez przestępców, przez osadzonych na terenie zakładów karnych. Wynika to także z prośby, z prośby organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, za bezpieczeństwo publiczne. Istnieje cały szereg pism w tej sprawie, które pokazują, że specyfika więzienna, specyfika izolacji, specyfika zamkniętego środowiska powoduje, że właśnie te instytucje państwa mają ograniczone możliwości działania. Stąd wynikła prośba, żeby funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy na co dzień są wewnątrz, zajmują się osadzonymi, mieli te narzędzia, które będą pozwalały zwalczać przestępczość, które będą pozwalały wykrywać tę przestępczość i utrwalać dowody. Dyskutowaliśmy o tym na posiedzeniu komisji. Krzyczeli państwo: Dlaczego ktoś nie został gdzieś tam skazany? Otóż nie został skazany, bo dowody nie były utrwalone.

    Przestępczość niestety wzrasta, co pokazują statystyki. Wzrasta przestępczość popełniana przez osadzonych na terenie jednostek penitencjarnych, chociażby przemyt narkotyków, przemyt przedmiotów niedozwolonych, posiadanie tych przedmiotów niedozwolonych, ale też, co gorsza, zlecanie zabójstw, działalność przestępcza, działalność zorganizowanych grup przestępczych kierowana zza krat. Trzeba to wypalić gorącym żelazem. Stąd wynika potrzeba tego narzędzia, Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, który przede wszystkim będzie zajmował się osadzonymi.

    Zdarzają się też niestety, o czym akurat nie chcę szeroko mówić, czarne owce w Służbie Więziennej, osoby, które nie są godne nosić munduru tej zacnej formacji. Niestety się zdarzają. Mówiłem o tym przykładzie w czasie pierwszego czytania i niech on jeden wystarczy, gdzie oficer, nie jakiś szeregowy funkcjonariusz, ale oficer, został nagrany z powodu innego postępowania, prowadzonego przez inne instytucje zajmujące się ochroną państwa, gdy narzekał na to, że zamówił u złodzieja, u podsądnego, u osadzonego telewizor mający 60 cali, a dostał taki, który ma 40 cali. To jest fakt, to jest rzeczywistość. Tego rodzaju kompromitujące sprawy powinny być wypalane gorącym żelazem i stąd wynika potrzeba instytucji, którą proponujemy.

    Odniosę się już do pytań szczegółowych. Afera z pracą dla więźniów: O co chodzi z aferą z pracą dla więźniów? Otóż chodzi o to, że w czasie rządów naszych poprzedników upadła możliwość pracy. Więźniowie siedzieli, cały dzień oglądali telewizję, nic nie robili. To rzeczywiście jest afera. Wtedy niespełna 1/3 osadzonych, ok. 35% osadzonych pracowało.

    Szanowni Państwo! Jeśli chodzi o najnowsze dane z końca czerwca, to mogę się pochwalić, mogę pochwalić rząd Zjednoczonej Prawicy, ministra Ziobrę. Osiągnęliśmy najwyższy wskaźnik w historii. Pod koniec czerwca ponad 90% populacji tych, którzy mogli pracować, pracowało. (Oklaski) W polskich więzieniach więźniowie pracują, a nie siedzą, nie lenią się, tylko wykorzystują najlepszą metodę resocjalizacji, jaką jest praca, po to, żeby uczyć się normalnego życia, uczyć się tego, że pracą własnych rąk można zarobić...

    (Poseł Tadeusz Cymański: Trzeba alimenty spłacić.)

    ...na siebie, i spłacają alimenty, jak słusznie tutaj z ław poselskich pokrzykuje pan poseł Tadeusz Cymański. Bardzo dziękuję.

    Szanowni Państwo! Wprowadzamy rzeczywiście... Poprzedni Kodeks karny wykonawczy to jest perspektywa bezpieczeństwa, wykonywanie kary, ale w przypadku ustawy o Służbie Więziennej mówimy o bezpieczeństwie w jednostkach penitencjarnych z perspektywy samych funkcjonariuszy. My pewne sprawy już bez zmian prawa uporządkowaliśmy, jak chociażby to, że więźniowie, właśnie w waszych czasach nie pracując... Okazało się, że w 1/5 polskich cel było co? PlayStation. Siedzieli i grali w FIFA w 1/5 polskich cel. W tej chwili nie ma PlayStation, nie ma konsoli do gier i tak to powinno wyglądać. Niech pracują, a niech nie siedzą, niech nie grają sobie w FIFA. Program ˝Nowoczesne więziennictwo˝ właśnie na tym ma polegać, żeby te dobre, skuteczne metody resocjalizacji wdrażać.

    Natomiast pojawiło się też zdanie, że są państwo, opozycja jest głosem Służby Więziennej, głosem funkcjonariuszy. Wy, którzy przez lata nie dawaliście im podwyżek, kiedy protestowali przeciwko waszym rządom. Wy jesteście ich głosem? Mogę mówić, ile my przekazaliśmy na podwyżki, ile przekazaliśmy dodatkowych etatów. Szanowni państwo, chociażby teraz 300 dodatkowych etatów oddziałowych dziennych, o czym była mowa. Nie ma i nie będzie takiej sytuacji, żeby jedna osoba obsługiwała, nie wiem, 300 osadzonych na jednym oddziale. Budujemy pawilony - mówiłem o tym też w poprzednim punkcie porządku obrad - po to żeby miejsce pełnienia służby, miejsce pełnienia swoich obowiązków było jak najlepsze i jak najbardziej bezpieczne dla funkcjonariuszy. Po to zmieniamy zasady związane ze środkami przymusu bezpośredniego, żeby funkcjonariusze mogli je stosować dla bezpieczeństwa, żeby uniknąć sytuacji zagrażających ich zdrowiu czy życiu.

    Ale ja tu słyszałem, co było zarzutem. Państwo mówią: my tutaj - cytuję - jesteśmy głosem funkcjonariuszy. I jakie były zarzuty? Jakieś przywięzienne zakłady jako przystanek dla działaczy Solidarnej Polski? Podajcie jeden przykład. Rzucacie tutaj jakieś hasła. Bzdura, nie znam takich przykładów, żeby w przywięziennych zakładach pracy były jakieś, nie wiem, przystanie dla Solidarnej Polski. Bzdura, kłamstwo i kolejna propaganda.

    (Poseł Tadeusz Woźniak: Pomówienia.)

    A drugi zarzut jaki był? Propaganda. Służba Więzienna uprawia propagandę. Co to znaczy, że uprawia propagandę? Jakieś, przepraszam, zupełnie bzdurne argumenty. Jeżeli to jest głos funkcjonariuszy, to gratuluję. Ja się spotykam na bieżąco, na co dzień nie tylko z kierownictwem Służby Więziennej, bardzo profesjonalnym, za co dziękuję tutaj z polskiego Sejmu, ale także z szeregowymi funkcjonariuszami, na co dzień pełniącymi służbę na pierwszej linii. I oni mówią o czym? O tym, że tak jak mają obecnie, tak nie mieli w ostatnich latach, odkąd służą, nie pamiętają. To są słowa zwykłych funkcjonariuszy i nie mówię tylko o wymiarze finansowym, ale mówię też o tych wszystkich sprawach organizacyjnych, a te niedociągnięcia, które były, o których tutaj mówimy, właśnie są rozwiązywane tą propozycją, tą ustawą, nad którą procedujemy.

    Szanowni Państwo! Była tutaj obawa o delegacje. Otóż jest zasada uspójniania systemowego. W Policji też jest delegacja na 12 miesięcy. Podajcie mi jeden przykład, a uprawnienia co do delegacji tylko na 6 miesięcy funkcjonują, że ktoś z Podkarpacia został skierowany do zachodniopomorskiego. W tej chwili, jak sprawdziliśmy, jest ok. 80 delegowanych na 26 tys. funkcjonariuszy w czynnej służbie i w ogóle blisko 28 tys. pracowników, funkcjonariuszy Służby Więziennej. 88 delegowanych jak? Na własną prośbę. W tym też grupa tych w oddziale zewnętrznym w Medyce. On został użyczony na potrzeby bezpieczeństwa państwa Straży Granicznej. Wiadomo, jaka była sytuacja. Ci funkcjonariusze też są delegowani, pełnią służbę, ale gdzie? W zdecydowanej większości 7 km dalej, w Przemyślu. To są fakty, to są dane.

    Szanowni Państwo! Mowa o wakatach. Sprawdziłem szybciutko, uzyskaliśmy dane. Na koniec roku było ok. 900 wakatów. W każdej służbie są wakaty, ale teraz, obecnie tych wakatów z 900 mamy 700. To co? Więcej czy mniej?

    (Poseł Michał Szczerba: Za dużo.)

    To jest ten kryzys w Służbie Więziennej. Ale niezależnie od tego, że są wakaty, są dodatkowe rzeczy, nie tylko 300 etatów oddziałowych dziennych, o których mówię, ale w drugiej ustawie modernizacyjnej 2 mld dla Służby Więziennej i podwyżki, i sprzęt, i zakupy, i inwestycje, ale też etaty, 500 etatów. Niektórzy powiedzą: mało. Okej, wszyscy chcemy więcej. Ministerstwo Sprawiedliwości także popiera to, żeby tych etatów w Służbie Więziennej było więcej, żeby funkcjonariusze jak najlepiej mogli pełnić swoje funkcje.

    Często rozmawiam, właściwie nie ma miesiąca, żebym nie rozmawiał, ze związkami zawodowymi i nie jest prawdą, że ta ustawa nie była konsultowana. Formalne konsultacje odbyły się w grudniu. Na prośbę związków zawodowych - dwa funkcjonują w więziennictwie - odstąpiliśmy chociażby od propozycji związanej z konwojowaniem. Na prośbę funkcjonariuszy, strony społecznej odstąpiliśmy od spraw związanych z zawieszaniem w przypadku tymczasowego aresztowania i postawienia zarzutu w przypadku przestępstw umyślnych ściganych z oskarżenia publicznego. Chodzi o cały szereg, cały pakiet spraw, które zostały uzgodnione ze stroną społeczną i zostały właśnie tak doprecyzowane, żeby osiągnąć możliwie szeroki konsensus. Jestem świadomy tego, że nie każdy będzie zadowolony, ale akurat ta ustawa cieszy się poparciem także tysięcy polskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

    Szanowni Państwo! Wysoki Sejmie! Z pewnym oburzeniem usłyszałem o tym, że ktoś mówi, że delegacja jest sankcją. Proszę podać jeden przykład w Służbie Więziennej. Chciałbym to znaleźć, chciałbym to zobaczyć.

    (Poseł Michał Szczerba: W prokuraturze.)

    To jest usprawnienie Służby Więziennej, usprawnienie działań i z pewnością nie są to instytucje nadużywane.

    Natomiast kończąc, króciutko powiem o strzelnicach. Otóż Służba Więzienna ma swoje strzelnice. Ten przepis nie wprowadza pewnego novum, tylko umożliwia udostępnianie tych strzelnic także na potrzeby szkolenia młodzieży. Społeczeństwo to popiera, ale też przecież rząd Zjednoczonej Prawicy doskonale rozumie, że to jest teraz pewna konieczność, żeby umożliwiać tym, którzy chcą, doskonalenie swoich umiejętności strzeleckich, także osobom, które są np. w liceach.

    Pan poseł Gramatyka pytał o edukację prawną i prewencję przestępstw. M.in. wzięcie takich uczniów liceum, technikum, jakiejkolwiek szkoły średniej na parę godzin do zakładu karnego, żeby to zobaczyli, żeby to poczuli, wydaje się, jest daleko idącą, skuteczną metodą właśnie prewencji przestępstw. To ten przepis ma na celu.

    Zaskoczenie co do tego, że funkcjonariusze chronią resort sprawiedliwości. Rozwiązanie już zastane przez nas w 2015 r., wprowadzone dużo, dużo wcześniej. Nie wprowadzamy w tym zakresie żadnego novum. Zmieniamy jedynie przepisy, które usprawniają działanie tych funkcjonariuszy, którzy tę służbę w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości pełnią.

    Kończąc, powiem, że generał inspektor wszystkie służby w państwie, poza Służbą Więzienną, łącznie z np. inspekcją transportu drogowego, jeśli jest służbą związaną z bezpieczeństwem państwa, to oczywiście tak, może przekazać, także ma generałów dwugwiazdkowych. I my tę propozycję, oczywiście zastrzeżoną, wyjątkową, wyłącznie dla dyrektora generalnego Służby Więziennej, tutaj w tych sprawach przewidujemy.

    W końcu wracając niejako... Oczywiście główną częścią tej ustawy są sprawy związane z Inspektoratem Wewnętrznym. Tak, przestępstwa, które są popełniane na terenie jednostek penitencjarnych, trzeba wyplenić. Ta ustawa temu służy. Inspektorat Wewnętrzny usprawni działania państwa w tym zakresie. Ale chcę też bardzo mocno podkreślić pewien... Na posiedzeniu komisji pan poseł Szczerba używał tego samego argumentu, że ktoś wyśle donos na przewodniczącego Asta. Wówczas pan przewodniczący Ast odpowiedział, że już teraz np. ktoś z ośrodka dla cudzoziemców w ramach Straży Granicznej wyśle donos na pana przewodniczącego Szczerbę. Czy tak się dzieje? Pewnie nie. I czy Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej inwigiluje pana Szczerbę? No nie, to są jakieś wyimaginowane sytuacje. Nie ma możliwości jakiejkolwiek kontroli bez zgody sądu. Nawet jeżeli jest tryb 5-dniowy...

    (Wypowiedź poza mikrofonem)

    O tym mówię.

    ...to i tak zawiadamia się sąd. Pan otworzy ustawę, zapozna się z przepisami i doskonale będzie pan wiedział, że sprawy są bardzo restrykcyjnie kontrolowane, zawsze są przeprowadzane pod kontrolą sądu. Więzienie to nie hotel, więzienie to nie sanatorium.

    Nowoczesna, dobra ustawa o Służbie Więziennej sprawi, że...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Niech pan nie krzyczy, niech pan nie krzyczy.)

    Pani mnie nie uspokaja, pani poseł.

    ...w tej nowoczesnej, świetnie zarządzanej formacji jeszcze skuteczniej będziemy resocjalizować i jeszcze skuteczniej będziemy sprawiać, żeby ci, którzy popełnili zło, już nie kroczyli tą złą ścieżką po wyjściu na wolność. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.8
Pozycja w rankingu:
381
Liczba głosów: 26
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.