Zgłoś uwagi

Poseł Aleksander Mrówczyński - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 121 i 156).

Poseł Aleksander Mrówczyński:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu dotyczące projektowanej ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z druku nr 121.

    Projekt ten dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem, uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego, m.in. wprowadzenia podziału projektu budowlanego na trzy części. Pierwsza - projekt zagospodarowania działki lub terenu. Druga - projekt architektoniczno-budowlany. Trzecia - projekt techniczny.

    Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

    Rozróżnienie elementów projektu budowlanego sprawi, że wydawanie decyzji, pozwolenia na budowę będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Dodatkowo projekt ustawy zawiera szereg zmian. Wymienię niektóre z nich. W definicji obszaru oddziaływania obiektu skreśla się wyrażenie ˝w zagospodarowaniu˝, wstawia się wyrażenie ˝w zabudowie˝. W przepisie właśnie takie wyrażenie powstanie z powodu tego, iż Prawo budowlane winno zajmować się jedynie tą formą zagospodarowania, która dotyczy obiektów budowlanych, a zatem jedynie zabudową.

    W art. 9 wprowadzono zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie może być udzielona w ramach prowadzonych postępowań legalizacyjnych.

    W kontekście wprowadzonych zmian dotyczących podziału projektu budowlanego na części ważne jest podkreślenie faktu, iż w art. 20 ust. 1 pkt 1, który nie jest zmieniony przedmiotową ustawą, odnosi się do projektu budowlanego jako całości.

    Podstawowym celem w art. 29 proponowanych zmian jest ułatwienie inwestorom ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia.

    W artykule tym wprowadzono katalog obiektów, których budowa wymaga dokonania zgłoszenia.

    W art. 31 wprowadzono zmiany mające na celu doprecyzowanie kwestii dotyczących zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego. W art. 33 uaktualniono pojęcia dotyczące projektu budowlanego, wynikające z jego nowego podziału, a także zmieniono wymaganą liczbę projektów będących załącznikami do wniosku o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę z czterech do trzech. Podkreślić należy, że roboty budowlane, w przypadku których wymagane było uzyskanie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę, mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, oraz pod nadzorem kierownika budowy. Projektowany art. 36b ustawy nakłada na kierownika budowy obowiązek udostępnienia organowi nadzoru budowlanego aktualnego projektu technicznego na każde jego żądanie. W art. 53 wydzielono osobny rozdział: Zakończenie budowy, który na celu uporządkowanie przepisów dotyczących tej kwestii.

    W proponowanej ustawie wprowadzono zmiany w zakresie ustaw: o ochronie ppoż., Prawo energetyczne, o gospodarce nieruchomościami, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt wywiera jednoznacznie pozytywny wpływ na sferę przedsiębiorczości poprzez uproszczenie procedur związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Projekt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej, nie podlega notyfikacji oraz nie wymaga przedstawienia właściwy organom i instytucjom Unii Europejskiej.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w całości popiera przedłożony projekt ustawy, druk nr 121. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.