Zgłoś uwagi

Poseł Gabriela Masłowska - Wystąpienie z dnia 11 maja 2022 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
6 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 2182 i 2226).

Poseł Gabriela Masłowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wyraża pozytywną opinię o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, zawartą w druku nr 2182. Obecnie rozpatrywane sprawozdanie to druk nr 2226.

    Przed chwilą sprawozdawca powiedział, co jest istotą tego projektu. Wspomniał także, że na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w trakcie rozpatrywania tego projektu zgłoszone zostały trzy poprawki, które zostały zaakceptowane. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość także głosuje za tymi poprawkami. Korzystając z tego, że mogę przemówić, chciałabym króciutko zwrócić uwagę na to, czego te poprawki dotyczą. To może być istotna sprawa dla zainteresowanych podmiotów.

    Celem poprawki, która dotyczyła zmiany ustawy o kontroli niektórych inwestycji oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, jest ochrona polskich spółek uznawanych za ważne dla porządku i bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego przed wrogimi przejęciami. Założono, że przepisy, które miały obowiązywać przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie, czyli tylko do 25 lipca 2022 r., będą obowiązywać przez 60 miesięcy. Wydłużony został okres obowiązywania tych przepisów. Wynika to z tego, że problemy związane z pandemią trwały dłużej, niż początkowo zakładano, a w ostatnich miesiącach wystąpiły także dodatkowe okoliczności, którym mogą towarzyszyć zakłócenia na rynku krajowym i unijnym dla konkurencji. Chodzi chociażby o sankcje nałożone na Rosję i Białoruś w związku z wojną w Ukrainie, które mogą powodować nie tylko wzrost cen paliw, energii, kosztów produkcji dla przedsiębiorców, lecz także wzrost cen surowców i półproduktów, których przedsiębiorcy używają. Zwiększyć mogą się także koszty dla podwykonawców. To wszystko może spowodować, że część przedsiębiorstw napotka na pewne problemy z płynnością finansową. Może to sprzyjać przejęciom tych przedsiębiorstw przez innych inwestorów. Aby zabezpieczyć się na tę okoliczność, przyjmujemy poprawkę, która przedłuża okres obowiązywania tych przepisów. To oznacza, że określone podmioty, które zamierzają nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo lub dominację w innej firmie, nadal będą zobowiązane do złożenia zawiadomienia o tym fakcie prezesowi UOKiK. W przypadku naruszenia przez te podmioty przepisów ustawy w dalszym ciągu będą mogły na nie być nałożone kary. To jest jedna z tych poprawek.

    Druga z poprawek dotyczy kwestii przedłużenia terminów, jeśli chodzi o obniżoną akcyzę. Otóż, proszę państwa, projekt przewiduje przedłużenie czasowej obniżki stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe, olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową i gaz skroplony LPG oraz zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe i czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej paliw. Proponowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym spowodują przedłużenie obowiązywania obniżonych - podkreślam - obniżonych stawek akcyzy na ww. wyroby energetyczne do wysokości minimum akcyzowego, wliczając opłatę paliwową i emisyjną, w taki sposób, że do 31 lipca 2022 r. pozostaną one na dotychczasowym poziomie. Mamy więc dobrą wiadomość.

    Obniżenie akcyzy na paliwa silnikowe, olej opałowy i energię oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będzie wyłącznym kosztem budżetu państwa szacowanym na 541 mln zł łącznie z podatkiem VAT. Koszt przedłużenia wyłączenia z opodatkowania dla budżetu państwa z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej szacuje się na ok. 55 mln zł. To jest druga z poprawek.

    Mamy jeszcze trzecią poprawkę, którą również akceptujemy. Dotyczy ona wywozu sprzętu obronnego i przepisów z tym związanych w związku z sytuacją w Ukrainie. Otóż uproszczone procedury (Dzwonek), które zostały wprowadzone, jeśli chodzi o wywóz sprzętu ochronnego do Ukrainy, wprowadzone zostały na okres 2 miesięcy - od 17 marca do 17 maja. Dzięki przepisom tej ustawy i poprawce, którą Prawo i Sprawiedliwość także popiera, będą one obowiązywały do końca 2022 r. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.