Zgłoś uwagi
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Mariusz Trepka, Adam Ołdakowski, Jerzy Paul, Wojciech Szarama, Lech Kołakowski - PiS
w sprawie usług, jakie oferuje rolnikom tzw. Okienko dla rolnika
- do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
28 wyświetleń
0

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Mariusz Trepka:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pod koniec grudnia ub.r. na portalu gov.pl uruchomiona została osobna podstrona poświęcona działaniom na rzecz rolników w ramach tzw. okienka dla rolników. Zakładka dla rolników zawiera katalog usług i kart informacyjno-formularzowych. Panie ministrze, chciałbym, aby ta informacja była w większym stopniu przekazywana rolnikom.

    Chciałbym uzyskać więcej informacji. Jakie usługi oferuje rolnikom tzw. okienko w początkowym okresie funkcjonowania? Jakie sprawy można dzięki tej usłudze załatwić przez Internet, bez wychodzenia z domu? Jaką popularnością na chwilę obecną cieszy się owa zakładka wśród rolników? Czy jest prosta w obsłudze? Czy użytkownicy nie będą mieli problemów z korzystaniem z dostępnych usług? Obecnie jest to bardzo ważne. Rolnicy bez wychodzenia z domu będą mogli załatwić wiele spraw. Wiemy, że rolnictwo jest coraz bardziej zinformatyzowane. Rolnicy mają u siebie Internet, tak że jest to bardzo dobra inicjatywa. Myślę, że wielu rolników z tego skorzysta. Proszę o informacje. Dziękuję.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski:

    Szanowny Panie Marszałku! Państwo Posłowie! Usługa ta była bardzo oczekiwana przez środowiska rolnicze, przez producentów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

    Szanowni Państwo! Pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a ministrem rolnictwa i rozwoju wsi oraz jednostkami podległymi nadzorowanymi przez ministra rolnictwa w dniu 15 kwietnia 2021 r. zawarto porozumienie mające na celu współpracę przy opracowywaniu i udostępnianiu wybranych usług cyfrowych dla rolników. Celem tego przedsięwzięcia jest budowa wybranych e-usług i umieszczenie ich na osobnej podstronie na portalu gov.pl w ramach tzw. okienka dla rolnika. Budowa usług cyfrowych jest procesem złożonym, który wymaga przebudowy i dostosowania systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach, dlatego w ramach okienka dla rolnika na chwilę obecną zostało wybranych kilka usług, które chcemy wdrożyć w najbliższym czasie. Będą to usługi, które zastąpią dotychczasową papierową formę wniosków formą elektroniczną. Będą to wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego, rolniczego handlu detalicznego, zgłaszania do KRUS umów dzierżawy, wypłaty zawieszonej części emerytury, renty, zgłaszania umów cywilnoprawnych, dopłaty do materiału siewnego, oceny polowej materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego, wpisu do rejestru podmiotów nadzorowanych oraz systemu obsługi producentów ekologicznych.

    Okienko dla rolnika ma być skoncentrowanym źródłem wiedzy i miejscem załatwiania przez rolnika różnych spraw. Chcemy, aby w jednym miejscu, za pomocą jednego loginu i jednego hasła - np. logując się przez profil zaufany - mieszkaniec obszarów wiejskich mógł w prosty sposób załatwiać wiele spraw dotyczących rolnictwa. Dzięki integracji różnych systemów i baz danych poszczególnych instytucji rolnik nie będzie musiał podawać wielu informacji. Informacje potrzebne do wypełnienia wniosku, który rolnik będzie miał zamiar złożyć, będą pozyskiwane automatycznie. To pozwoli ograniczyć do niezbędnego minimum ilość wykonywanych czynności oraz zaoszczędzić czas na załatwianie konkretnej sprawy.

    W ramach dotychczasowej współpracy z KPRM w dniu 29 grudnia 2021 r. na głównej stornie gov.pl obok zakładek dla obywatela, przedsiębiorcy i urzędnika uruchomiono zakładkę dla rolnika. To miejsce zawiera katalog usług i kart informacyjno-formularzowych. Chodzi o 12 kart usług i trzy e-usługi. Jest to pierwsza odsłona okienka dla rolnika. Stanowi ona podstawę do budowy i udostępniania kolejnych usług cyfrowych. Na dzisiaj w okienku dla rolnika są udostępnione trzy e-usługi. Dzięki temu rolnik w pełni może załatwić swoją sprawę przez Internet.

    Pierwsza usługa to oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych. Chodzi o złożenie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach, na których zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach istnieje zagrożenie spadkiem plonów z powodu suszy. Dzięki temu można otrzymać protokół oszacowania szkół, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach określonych przez Radę Ministrów programów pomocy.

    Kolejna usługa dotyczy przyznania płatności obszarów i PROW. Chodzi o możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności dobrostanowej i płatności zalesieniowych i o kontynuację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020.

    Umożliwiamy też korzystanie z portalu IRZplus. Portal IRZplus to aplikacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich, która umożliwia m.in. zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt przez Internet, rejestracji nowej siedziby stada, zaopatrzenia zwierząt w numery identyfikacyjne.

    Dodatkowo w okienku dla rolnika dostępne są usługi w postaci kart informacyjno-formularzowych, które informują o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odniesienia do formularzy, jeśli są one wymagane.

    Jest to swoisty rodzaj drogowskazu, prowadzący użytkownika przez proces załatwienia danej sprawy. Takie podejście jest tożsame z wdrażaniem e-usług również w innych obszarach. Ujednolicony sposób opisania usług na gov.pl ułatwia użytkownikowi załatwienie wielu spraw niezależnie od tego, która jednostka administracji publicznej opublikowała usługę. Takie działania sprawiają, że nowo tworzone usługi są intuicyjne dla odbiorcy i nie sprawiają trudności w załatwieniu danej sprawy.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! (Dzwonek) Kolejne usługi będą sukcesywnie udostępniane w ˝Okienku dla rolnika˝, jednakże należy pamiętać, że budowa nowych e-usług oprócz dostosowania wewnętrznych systemów teleinformacyjnych wiąże się również z koniecznością dostosowania prawodawstwa w tym zakresie. Te procesy toczą się równolegle, a kolejne usługi będą sukcesywnie uruchamiane. Bardzo dziękuję.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Mariusz Trepka:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Bardzo dziękuję za tę informację i miałbym tylko taką prośbę, aby może przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpowszechniać tę informację, bo może nie wszyscy rolnicy o tym wiedzą, że mają możliwość skorzystania z tego okienka dla rolnika. Ale bardzo dziękuję za tę informację, bo to jest właśnie potrzebne, aby po prostu rolnicy mogli mieć usprawnione załatwianie swoich spraw przez Internet. Dziękuję.

12. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski:

    Szanowny Panie Marszałku! Państwo Posłowie! Bardzo dziękuję za te pytania, naprawdę bardzo potrzebne, istotne dla polskich rolników.

    Odnośnie do udostępnienia, to tak, potwierdzam, że te informacje powinny się ukazać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na szczeblu powiatowym, w KRUS-ie, w ODR-ach, we wszystkich instytucjach podległych resortowi rolnictwa.

    Panie Marszałku! Panowie Posłowie! Jeszcze raz dziękuję za te pytania. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.