Zgłoś uwagi

Senator Kazimierz Kleina - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2019 roku.

Oświadczenie

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
31 wyświetleń
0
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza Morawieckiego.

Szanowny Panie Premierze!

W połowie listopada bieżącego roku minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podjął decyzję o likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku z dniem 1 stycznia 2020 r. Projekt tego rozporządzenia – przypominam, było to w połowie listopada – zaskoczył nie tylko pracowników urzędu morskiego, ale także wielu mieszkańców regionu środkowopomorskiego, wiele osób zaangażowanych w gospodarkę morską. Ci, którzy protestowali, doprowadzili do tego, że pan premier podjął decyzję, iż… Minister gospodarki morskiej i żeglugi wycofał się z tej próby likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku. Wszyscy się z tego ucieszyliśmy. Niestety 2 czy 3 tygodnie później w przestrzeni publicznej pojawił się kolejny projekt rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który zakłada likwidację tego urzędu z dniem 1 kwietnia 2020 r. Ta decyzja, ten projekt, ta próba likwidacji urzędu morskiego zaskakuje nas wszystkich – nie tylko pracowników urzędów morskich, ale także tych, którzy bardzo silnie związani są z gospodarką morską. Zaskakuje tym bardziej, że w kampanii wyborczej przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, w tym pan premier osobiście, mówili, że takie miejscowości jak Słupsk i inne podobne w Polsce będą pod różnymi względami, także administracyjnym, wzmacniane, że właśnie takie urzędy – to były głównie słowa pana premiera Gowina – będą wzmacniane poprzez tworzenie nowych urzędów administracji publicznej, centralnej. Praktyka po wyborach okazała się dokładnie odwrotna – jeszcze nie opadł pył po kampanii wyborczej, a minister właściwy dla spraw gospodarki morskiej i żeglugi proponuje, aby Urząd Morski w Słupsku, który ma ponadsześćdziesięcioletnią tradycję, jest urzędem silnym, mocnym i ważnym, likwidować. Ta likwidacja nie jest poprzedzona jakąkolwiek konsultacją z mieszkańcami regionu, ze środowiskiem osób pracujących w gospodarce morskiej. Brakuje także temu projektowi rozporządzenia elementarnego uzasadnienia.

Urząd Morski w Słupsku to urząd, który administruje ponad 170 km polskiego wybrzeża. W tym urzędzie zorganizowane są bardzo silne, sprawne służby ochrony brzegu morskiego. Te właśnie służby wraz z pracownikami urzędu przeprowadziły w mijających latach ogromną liczbę projektów, największych spośród wszystkich prowadzonych przez urzędy administracji morskiej, związanych z ochroną brzegu morskiego. To urząd, który realizował projekty innowacyjne, wcześniej nieznane w ogóle w polskiej administracji morskiej i innowacyjne pod względem technicznym i technologicznym. Ten urząd równocześnie zarządza małymi portami środkowego wybrzeża.

Urząd Morski w Słupsku ma inną specyfikę niż urzędy morskie w Gdyni i w Szczecinie, które są nakierowane głównie na obsługę portów o znaczeniu podstawowym dla gospodarki narodowej. Także problemy związane z ochroną brzegu morskiego są innego rodzaju. A więc likwidacja tego urzędu, który się wyspecjalizował w ochronie brzegów morskich, wyspecjalizował się w zarządzaniu małymi portami morskimi, budzi co najmniej wątpliwości.

Podjęlibyśmy dyskusję z tą próbą zreorganizowania administracji morskiej w Polsce, gdyby minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przedstawił całościową koncepcję funkcjonowania administracji morskiej w Polsce. Ale jedyny argument, który on tutaj przytacza, to argument związany z oszczędnościami. Co to oznacza? Jedyne oszczędności, jakie w Urzędzie Morskim w Słupsku można przeprowadzić, to są oszczędności polegające na zwolnieniu pracowników. Czyli zamiast wzmacniać urzędy, zamiast wzmacniać te urzędy w mniejszych ośrodkach, gdzie jest więcej problemów związanych z poszukiwaniem pracy, są mniejsze problemy związane z karierami w administracji publicznej, to prowadzi się do likwidacji tego urzędu.

Jeżeli Urząd Morski w Słupsku według pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje źle, jest źle oceniany, jeżeli tak jest, to nie wynika to z tego, że ta grupa kilkuset osób tam pracujących źle pracuje, tylko z tego, że słabe jest kierownictwo. Likwidowanie funkcjonującego urzędu nie może być remedium, sposobem na jego naprawę. Lepiej wówczas dokonać zmian w kierownictwie tego urzędu.

I dlatego proszę pana premiera o to, aby raz jeszcze przeanalizować tę sprawę, żeby przedyskutować to w środowisku, zaproponować takie zmiany w administracji morskiej, żeby wzmacniały one ośrodki mniejsze, ale mocno doświadczone w funkcjonowaniu administracji morskiej, żeby wzmacniać takie urzędy jak Urząd Morski w Słupsku, a nie je likwidować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
1.8
Pozycja w rankingu:
87
Liczba głosów: 17
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.