Zgłoś uwagi

Senator Wiesław Józef Dobkowski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
58 wyświetleń
0
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji Infrastruktury opinię do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Ustawa ta przesuwa o kolejny rok termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ta ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, zarządzania usługami przewozowymi na tym rynku oraz reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Ustawę na posiedzeniu Komisji Infrastruktury omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, minister Rafał Weber.

Ustawa jest konieczna, żeby przesunąć termin wejścia w życie przepisów tej ustawy wspomnianej wcześniej. Jest to związane z zaawansowaniem prac toczących się w zakresie zmiany koncepcji funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Ponadto w uzasadnieniu wskazano, że brzmienie przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest konsekwencją zaplanowania w ustawie budżetowej na rok 2020 środków odpowiednio: w części 85 „Budżety wojewodów” – na ulgi w przewozach autobusowych, a także w części 39 „Transport” – na ulgi w przewozach kolejowych. Brak tych przepisów oznaczałby konieczność przyjęcia odmiennej od zawartej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 struktury dysponentów odpowiedzialnych za finansowanie usług. Zakresy… Należy podkreślić przy tym, że przepisy, które miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., zawierają odmienny od obecnego system finansowania ulg – np. zakładają zmianę charakteru dotacji na ulgi kolejowe z dotacji przedmiotowej na dotację celową, a także zmianę charakteru finansowania ulg autobusowych w ramach zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na zadanie własne. Nieuregulowanie na rok 2020 zmiany tych przepisów stwarzałoby poważne ryzyko, że ustawa budżetowa nie zapewni prawidłowego finansowania ulg. W celu uniknięcia wspomnianych trudności ustawa przesuwa termin wejścia w życie tych przepisów na dzień 1 stycznia 2021 r.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, na posiedzeniu Komisji Infrastruktury zabrałem głos ja, zabrał głos pan Jan Hamerski i przede wszystkim minister, o którym wspomniałem. Po dyskusji nie zgłoszono żadnych poprawek. Ustawę przyjęto bez poprawek i taką propozycję komisja przedstawia Wysokiej Izbie. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
3.5
Pozycja w rankingu:
43
Liczba głosów: 2
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.