Zgłoś uwagi

Senator Jan Filip Libicki - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
126 wyświetleń
0
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo!

Myślę, że najpierw w tej debacie trzeba by trochę wrócić do historii – to już tutaj padało na tej sali – do tego, jak się narodził ten fundusz, dzisiaj zwany Funduszem Solidarnościowym, a wcześniej… To znaczy tak naprawdę jeszcze cały czas, bo debatujemy nad tą nazwą, jest to Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Otóż historia jest taka, że kiedy trwał, jak mówił pan senator Plura, 40-dniowy strajk osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, do tych strajkujących po iluś tam dniach przyjechał pan premier Morawiecki. Wydawał się wtedy trochę zagubiony, zaskoczony itd. Jako efekt tego spotkania pojawiła się propozycja daniny solidarnościowej, a co za tym idzie, Funduszu Solidarnościowego, który miał wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Na tym spotkaniu i w ramach dyskusji o tym funduszu środowisko i ci strajkujący artykułowali bardzo jasno, na co te środki miałyby zostać przeznaczone, czego chcieliby. To była asystencja osobista, zatrudnienie wspomagane, opieka wytchnieniowa itd., itd. Powiem szczerze, że ja należałem do tych, którzy… No, kiedy rząd to zaproponował, to przede wszystkim uważałem, że to jest takie ratowanie na szybko problemu wizerunkowego pana premiera Morawieckiego. No i jak dzisiaj nad tym debatujemy, to wygląda na to, że miałem trochę racji, bo fundusz w tym pierwotnym kształcie długo nie pożył, nie pofunkcjonował.

Ale miałem też drugie ostrzeżenie, o którym mówiłem. Uważam, że np. mechanizm, wedle którego jest finansowany Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przynajmniej ten jego największy składnik, jest bardziej logiczny. Zatrudniasz, to nie płacisz i otrzymujesz wsparcie osoby z niepełnosprawnościami, nie zatrudniasz, to płacisz. Uważałem, że takie oto zestawienie: ponieważ dużo zarabiasz, to masz zrzucać się na osoby z niepełnosprawnościami, właśnie dlatego, że zarabiasz więcej niż 1 milion zł rocznie i tylko dlatego, że jesteś w takiej sytuacji finansowej, może powodować… No, będzie to pewne antagonizowanie grup. Zresztą były takie głosy środowiska. Ale dobrze – fundusz się pojawił, przeszedł, został uchwalony. Oczekiwania środowiska co do tego, jakie obszary miałyby być wspierane z tych środków, zostały, że tak powiem, bardzo jasno określone i sprecyzowane.

Teraz jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście brakuje gwarancji, czy środki z daniny solidarnościowej będą rzeczywiście skierowane na to, na co pan premier Morawiecki z tymi strajkującymi się umówił. Bo to była umowa, pan premier Morawiecki na coś się umówił, a dzisiaj powstają wątpliwości, czy ta umowa nie jest łamana. Ci, których zaprosiliśmy na posiedzenie komisji mówili o tym, np. pani dr Zima-Parjaszewska mówiła o tym, że jest łamana umowa ze środowiskiem w tej sprawie.

Oczywiście to nie jest tak, że to jest rzecz właściwa, że można sobie brać z Funduszu Rezerwy Demograficznej czy z innych funduszy środki na trzynastą emeryturę. Już pomijam cały zabieg księgowy, to, że się to robi za pośrednictwem Funduszu Solidarnościowego. No dobrze, chce rząd to robić, to z mojego punktu widzenia jest tak: chcecie, to róbcie, jednak jest potrzeba absolutnie jednoznacznego zapisu co do tego, że te środki z daniny solidarnościowej nie będą kierowane na trzynastą emeryturę. Jeśli mają na to iść środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej, z Funduszu Pracy, to proszę bardzo, ale nie z daniny solidarnościowej, bo to byłoby właśnie złamanie umowy. Powstaje pytanie, czy nie jest to jednak pewne nadużycie, że z tego funduszu finansowane jest tzw. świadczenie uzupełniające, czyli tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Jak to jest, że 500+ dla rodzin jest płacone po prostu ze środków budżetowych, a świadczenie uzupełniające ma być płacone akurat z tego funduszu, na jakichś innych zasadach? To jedno.

I druga rzecz, o której już mówiliśmy w poprzedniej kadencji. W przypadku 500+ czy trzynastej emerytury nie mamy do czynienia z jakimiś progami. Nie jest tak, że jak dostajesz wsparcie z funduszy publicznych w takiej a w takiej wysokości, to świadczenie to ci się nie należy. Nie, dostaje każdy. A tutaj, w przypadku osoby z niepełnosprawnościami te progi się pojawiają.

I teraz co do poprawek ja chcę bardzo jasno powiedzieć…

Aha, nie, jeszcze jedna sprawa. Zanim przejdziemy do poprawek, to ja bym chciał jedną rzecz bardzo mocno zadeklarować. Tak, ja się zgadzam z panem senatorem Majerem i z panem ministrem Szwedem, że jest potrzebna głęboka reforma systemu orzekania o niepełnosprawności. Ja przypomnę, że pani premier Szydło powołała zespół w tej sprawie, ten zespół pracował chyba 2 lata. Pan minister Szwed mówi, że są jakieś owoce pracy tego zespołu. Jeśli tak, to chcielibyśmy je zobaczyć, chcielibyśmy się dowiedzieć, co mamy po 2 latach pracy tego zespołu, jaki projekt z tego wyszedł, czy jest to coś, nad czym możemy dyskutować. Szczerze mówiąc, bardzo wątpię, bo spotkałem jednego z członków tego zespołu, który mi powiedział: jakbym wiedział, że to jest taka poważna praca, tobym się nie zgodził na wejście do tego zespołu. Ale uważam, że także z tego powodu, że rzeczywiście osoby starsze są osobami z niepełnosprawnościami, a są poza systemem, bo rzadko która z osób starszych decyduje się na to, żeby orzec swoją niepełnosprawność, warto zbudować taki system, który będzie także rozpoznawał osoby z niepełnosprawnością biologiczną jako osoby z niepełnosprawnością. Ja mogę tu zadeklarować, przynajmniej z mojej strony, że jeżeli będziecie chcieli państwo podjąć takie prace ponad podziałami, to ja się chętnie do tych prac włączę, z przyjemnością, bo uważam, że powinniśmy tę sprawę uregulować.

I wreszcie ostatnia rzecz, kwestia poprawek. Ja pozwoliłem sobie razem z… Może tak. Najpierw na posiedzeniu komisji zgłosiłem poprawkę, która zawierała 3 rzeczy: po pierwsze, przywracała stan aktualny; po drugie, rozpisywała w planie finansowym funduszu konkretny procent tej kwoty na konkretne zadania, czyli 20% na usługi asystenckie, 5% na opiekę wytchnieniową; po trzecie, mówiła o tym, że jeżeli w tym funduszu pozostaną jakieś środki, to one przechodzą na rok następny. To była poprawka, moim zdaniem, dużo bardziej pełna i dużo bardziej zgodna z oczekiwaniami środowiska osób z niepełnosprawnościami, które m.in. takiego podziału chciały. Ale rozumiem, że zgłaszanie… Odbyliśmy pewne konsultacje z panem marszałkiem Borowskim i pan marszałek Borowski trafnie zauważył, że zgłaszanie tak rozbudowanych poprawek może spowodować, że ta główna idea, która sprowadza się do tego, aby danina solidarnościowa w tym nowym funduszu szła rzeczywiście na wsparcie osób z niepełnosprawnościami… to może skomplikować osiągnięcie przez nas tego finalnego, oczekiwanego efektu. W związku z tym ja pozwolę sobie tę moją poprawkę, która w zestawieniu wniosków funkcjonuje pod nrem 2, wycofać, pozostawiając swój podpis pod poprawką zgłoszoną przez pana marszałka Borowskiego. To jedna kwestia.

I kwestia druga. Doszliśmy też wspólnie do porozumienia, że to nie jest jednak tak, że uszczegółowienie tych wydatków pozostawiamy, tylko że w formie odrębnego senackiego projektu ustawy z zagwarantowaniem głosów kolegów z Koalicji Obywatelskiej… że będziemy mogli na początku roku ten odrębny projekt przygotować, w którym to wszystko, co jest w tej mojej poprawce, którą dzisiaj wycofuję, będzie zawarte. I wtedy spróbujemy doprowadzić do sytuacji, że te wszystkie oczekiwania rzeczywiście zostaną spełnione.

Chcę powiedzieć jeszcze jedno. Oprócz kwestii wniosku o wycofanie tej mojej poprawki, który tu na piśmie składam, jest jeszcze taka sprawa: Biuro Legislacyjne, że tak powiem, zwróciło się do mnie z prośbą o doszlifowanie pewnego zapisu w formie pewnej dodatkowej poprawki. To jest czysto legislacyjne przedsięwzięcie. Ta poprawka mówi tak: zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji powodują, że ze środków Funduszu Solidarnościowego będą finansowane także koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a w konsekwencji powyższego należy wprowadzić odpowiednie zmiany we wskazanych przepisach. I tę legislacyjną poprawkę pozwalam sobie na ręce pana marszałka złożyć, wraz z wnioskiem o wycofanie mojej poprawki, która znajduje się w pkcie 2 w zestawieniu wniosków komisji. Bardzo serdecznie dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
3.6
Pozycja w rankingu:
47
Liczba głosów: 30
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.