Zgłoś uwagi

Poseł Jerzy Polaczek - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
36 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43).

Poseł Jerzy Polaczek:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko naszego klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 43.

    Bardzo szczegółowo zreferował ten projekt pan minister Andrzej Bittel. Chciałbym tylko raz jeszcze wyróżnić te najważniejsze elementy, które oddają istotę tej bardzo ważnej rządowej nowelizacji przyspieszającej inwestycje kolejowe, dającej nowe możliwości współpracy z samorządami terytorialnymi i realizującej również w sposób bardzo aktywny rozwiązania europejskie. Chciałbym przypomnieć, iż założenia tego projektu obejmują stworzenie właśnie takich instrumentów prawnych, dzięki którym będzie można lepiej niż dotychczas zapobiegać przede wszystkim niepożądanej degradacji infrastruktury kolejowej w Polsce, a to było jedno z najbardziej dostrzeganych w opinii społecznej zjawisk, w szczególności po 1989 r.

    Bardziej szczegółowymi celami tej nowelizacji są, tak jak powiedziałem, utrudnienie likwidacji linii kolejowych i zatrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej na terenach po liniach kolejowych, co do których została już wydana decyzja o ich likwidacji. To jest, dalej, uregulowanie kwestii połączeń kolejowych na granicach województw, usunięcie barier i problemów dotyczących efektywnej realizacji inwestycji kolejowych, w szczególności w ramach krajowego programu kolejowego, z udziałem środków europejskich, to stworzenie możliwości realizacji i realizacja infrastruktury drogowej w ramach prowadzonych inwestycji dotyczących modernizacji infrastruktury kolejowej, a następnie zarządzanie i utrzymywanie wybudowanej infrastruktury drogowej czy powstrzymanie nieuprawnionej komunalizacji gruntów Skarbu Państwa zajętych pod infrastrukturę kolejową.

    W punktach można przedstawić ten projekt w sposób następujący. Tak lapidarnie, najważniejszym celem ustawy jest wstrzymanie procesu likwidacji linii kolejowych. Po drugie, to użyczenie nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub odcinkach tych linii. Po trzecie, jest to umożliwienie realizacji wojewódzkich połączeń kolejowych za granicą województwa. Mówił już o tym szczegółowo pan minister Andrzej Bittel i to przyjmujemy jako klub parlamentarny z wielką satysfakcją. Myślę, że w szczególności ten pozytywny odbiór będzie na poziomie samorządów wojewódzkich. Po czwarte, celem ustawy jest usprawnienie realizacji inwestycji kolejowych. Również pan minister przed chwilą to zreferował. Po piąte, to usprawnienie i przyspieszenie realizacji inwestycji w zakresie linii tramwajowych położonych poza pasami drogowymi dróg publicznych, czyli włączenie tej części inwestycji do procedur szczególnych. Myślę, że to zostanie również odnotowane bardzo pozytywnie przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące tego rodzaju zadania. Po szóste, to zmniejszenie obciążeń wojewodów i ograniczenie nieuzasadnionej komunalizacji gruntów Skarbu Państwa zajętych pod infrastrukturę kolejową czy ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa prawnie chronionej w postępowaniu administracyjnym.

    Reasumując, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość bardzo pozytywnie ocenia rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Ta ustawa w swoim założeniu i, myślę, w zakresie efektów, jakie będzie przynosiła, ułatwi procesy inwestowania w infrastrukturę kolejową, zmaksymalizuje wykorzystanie tej infrastruktury po to, aby przewozy kolejowe były wykonywane w sposób należyty, i zapobiegnie niezasadnemu i pospiesznemu likwidowaniu linii kolejowych. A zatem przeciwdziałamy tym procesom, które obserwowaliśmy w różnych odsłonach w niektórych kadencjach po 1989 r. Projekt zawiera również bardzo konkretne instrumenty prawne, które przyczynią się do rozwoju i efektywnego wykorzystania infrastruktury kolejowej.

    Biorąc powyższe pod uwagę, zaproponowane zmiany oczywiście zasługują na nasze poparcie. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie aktywnie pracował w Komisji Infrastruktury po to, aby to przedłożenie rządowe weszło w życie w jak najszybszym racjonalnym terminie. (Dzwonek) Bardzo serdecznie wyrażamy również tutaj uznanie przedstawicielom rządu, Ministerstwu Infrastruktury za podjęcie tego bardzo ważnego aspektu inwestycji w infrastrukturę, która oddziałuje w sposób bardzo konkretny na komunikację wieluset tysięcy ludzi w Polsce codziennie. Bardzo dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2
Pozycja w rankingu:
343
Liczba głosów: 13
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.