Zgłoś uwagi

Joanna Lichocka, Barbara Bartuś, Marek Suski - pytanie z 28 maja 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Joanna Lichocka, Barbara Bartuś i Marek Suski - PiS
w sprawie środków pieniężnych, jakie już zostały wypłacone przedsiębiorcom na ratowanie miejsc pracy

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
24 wyświetleń
0

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Lichocka:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Chciałabym otrzymać dość szczegółowe informacje na temat skali pomocy, która jest kierowana do przedsiębiorców małych, dużych, średnich, tych, którzy w sytuacji ogromnego jednak kryzysu ratują miejsca pracy i otrzymują pomoc od rządu.

    Ta pomoc jest różnoraka, jak wiecie państwo dobrze, bo jest na ten temat informacja w mediach. Tutaj świetnie spisują się m.in. media publiczne. Ta pomoc to zwolnienia z ZUS-u, które finansuje rząd, to wypłaty postojowego, to różnego rodzaju jeszcze inne narzędzia, które składają się na tarczę antykryzysową.

    Natomiast ja mam wrażenie, że jest mało informacji na temat konkretów, tzn. chciałabym, żeby państwo publikowali albo chociaż tutaj przedstawili informacje o największych przelewach, jakie poszły właśnie na ratowanie miejsc pracy, o konkretnych firmach, bo ci ludzie są. Oni często mówią, piszą... Bardzo często można się teraz spotkać, np. w mediach społecznościowych, z takim wpisem: po raz pierwszy w życiu państwo mi pomogło, po raz pierwszy w życiu moja firma mogła liczyć na rząd. I bardzo bym była wdzięczna, pani minister, gdyby przynajmniej kilka przykładów, może największych firm albo największych przelewów, które zostały przekazane właśnie na ratowanie miejsc pracy, zostało tutaj przedstawionych.

    I przy tej okazji chciałabym też dowiedzieć się na temat skuteczności współpracy z samorządami. Wiemy oczywiście, że są samorządy, są powiatowe urzędy pracy, które niestety nie pracują tak, jak byśmy sobie tego życzyli, jak przedsiębiorcy by sobie tego życzyli. Myślę oczywiście o Warszawie, gdzie skuteczność rozpatrzenia wniosków jest na poziomie kilkunastu procent i to się nie zmienia. Przedsiębiorcy od kwietnia nie otrzymali jeszcze pomocy, nie rozpatrzono ich wniosków. (Dzwonek) Zapraszam biznes, przedsiębiorców do mojego okręgu, sieradzkiego, do Wielunia, Wieruszowa, Zgierza, Kutna. Tam rozpatrzenie wniosków jest na poziomie 90%. To nie jest daleko od Warszawy, natomiast tam pomoc już dotarła, bo nie ma obstrukcji albo nie ma nieudolności Platformy Obywatelskiej i pana Trzaskowskiego. Dziękuję.

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak:

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Za nami już prawie 2 miesiące działania tarczy antykryzysowej, tarczy, która w pierwszej kolejności chroni miejsca pracy, wspiera przedsiębiorców, ale także samozatrudnionych, a dla wielu firm jest może jedyną szansą na przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że poszczególne instrumenty tarczy antykryzysowej stanowią realną pomoc w tym szczególnie trudnym dla gospodarki czasie.

    Epidemia koronawirusa i jej negatywne skutki odczuwane są niemal w każdej dziedzinie życia. Tarcza antykryzysowa, szanowni państwo, działa, a przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z instrumentów w niej zawartych. W tarczy jest szereg instrumentów. Tarczę realizują zarówno wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, tarczę doskonale realizuje Polski Fundusz Rozwoju. Szanowni państwo, to ogromne pieniądze przeznaczone na ochronę istniejących miejsc pracy. Myślę, że widać to również w statystykach rynku pracy, gdzie, owszem, przybywa osób zarejestrowanych jako bezrobotne, natomiast nie przybywa ich tak lawinowo i skokowo, jak mogłoby przybywać w momencie, kiedy nie byłoby tych instrumentów.

    Łączna kwota przyznanego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej to już przeszło 13,5 mld zł. Jednym z elementów tarczy jest umarzalna, niskoprocentowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. 3 miesiące przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od momentu otrzymania pożyczki i taka pożyczka ulega umorzeniu. Do tej pory do urzędów pracy wpłynęło 1,5 mln wniosków o mikropożyczkę. Pożyczkę przyznano już prawie 960 tys. przedsiębiorców na łączną kwotę blisko 5 mld zł.

    Większość urzędów, szanowni państwo, tak jak pani poseł powiedziała, doskonale radzi sobie z realizacją i obsługą instrumentów zawartych w tarczy antykryzysowej, bo rząd, szanowni państwo, pomyślał o wszystkich działaniach w ramach tarczy antykryzysowej, nie tylko o tym, aby przekazać środki na realizację tego tak ważnego dla nas wszystkich zadania, ale również o tym, żeby zabezpieczyć koszty związane z obsługą tego zadania.

    To dla nas wszystkich, szanowni państwo, było kluczowe: żeby nie zostawić podmiotów, które realizują to zadanie, bez dodatkowego wsparcia. Kto inny miałby zrealizować to zadanie jak nie urzędy pracy, które na co dzień zajmują się wsparciem przedsiębiorców i pomocą im, a z drugiej strony zajmują się pomocą osobom, które w tej trudnej sytuacji utraciły pracę, czyli pełnią rolę tego pośrednika. Myślę, że jest to odpowiednia instytucja, która realizuje to zadanie i w wielu miastach, tak jak powiedziałam, doskonale sobie z tym radzi.

    Niestety, tak jak pani poseł powiedziała, Warszawa nie do końca potrafi sobie poradzić z realizacją tego zadania. Szanowni państwo, o tarczy nie mówimy od dnia dzisiejszego, o tarczy mówimy od marca. Już w marcu wiadomo było, że będą przygotowywane programy, których realizatorami będą samorządy, te samorządy, które są blisko mieszkańców. Szanowni państwo, przekazaliśmy środki finansowe na realizację tego zadania, przekazaliśmy środki na obsługę tego zadania, stworzyliśmy szybkie instrumenty informatyczne dotyczące realizacji tego zadania. Realizacja takiego wniosku to jest w zasadzie 5-7 minut. A więc są i instrumenty. Jesteśmy w stałym kontakcie z urzędami pracy, mamy wideokonferencje, nie pozostawiliśmy tych instytucji samych. W Warszawie stopień rozpatrzenia wniosków, szanowni państwo, to zaledwie 16%.

    (Poseł Joanna Lichocka: Wstyd!)

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Bo jest dużo.)

    Pani Poseł! Tych wniosków nie tylko w Warszawie jest dużo. Ja powiem, jak świetnie radzi sobie Łódź. Łódź sobie doskonale radzi, Gdańsk sobie radzi, Wrocław świetnie sobie radzi... (Dzwonek)

    (Poseł Grzegorz Matusiak: Jastrzębie.)

    ...Jastrzębie. Są powiaty, które doskonale sobie radzą z tymi pożyczkami. Dlatego dziwi mnie, że tu, w stolicy, jest takie podejście do przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z tego wsparcia. Rząd zapewnił, zagwarantował wszystkie instrumenty, wszystkie działania, zapewnił opiekę i w imieniu, myślę, wszystkich przedsiębiorców bardzo proszę również pana prezydenta, aby podjął działania, których celem będzie skuteczne wsparcie mikroprzedsiębiorców.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: To po co te cztery tarcze? Trzeba było zrobić jedną.)

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Dziękuję bardzo.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak:

    Pani poseł, to ja powiem tak...

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Rozpocznę od podziękowań za to wszystko, co się dzieje. Jeżeli mówimy, że m.st. Warszawa nie radzi sobie dlatego, że jest dużo wniosków, to oznacza to, że ta nasza pomoc skierowana jest do bardzo, bardzo wielu osób.

    Przy tej okazji chciałabym też podziękować wszystkim urzędnikom, zarówno samorządowym, jak i pracownikom urzędów pracy, ale przede wszystkim urzędnikom, pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracownikom tych wszystkich jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju, który tak często jest krytykowany, za ten ogrom pracy, który wykonują, za tę pracę popołudniami, wieczorami, za tę pracę sobotnio-niedzielną, za to, że przedsiębiorcy otrzymują tę pomoc, że o tę pomoc mogą się zwracać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Za to wszystkim bardzo dziękuję. Myślę, że to jest podziękowanie od nas wszystkich.

    Ale też, pani minister, byłabym wdzięczna, gdyby pani mogła - są jeszcze (Dzwonek) 3 minuty - powiedzieć więcej właśnie o tych świadczeniach, w sprawie których przedsiębiorcy mogą się zwracać, o świadczeniach postojowych, o dofinansowaniu do kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników, o tej pomocy, która jest realna i z której można skorzystać. Dziękuję bardzo.

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak:

    Szanowni Państwo! O tych instrumentach można mówić naprawdę wiele, wiele dobrych rzeczy, bo tak jak powiedziałam, one po prostu działają, a zainteresowanie przedsiębiorców tymi instrumentami jest bardzo duże.

    Tutaj pani poseł powiedziała: A po co cztery tarcze? Szanowni państwo, my rozmawiamy z przedsiębiorcami, na bieżąco monitorujemy sytuację i kolejna tarcza to jest odpowiedź na oczekiwania kolejnej branży i kolejnej grupy przedsiębiorców. My prowadzimy, szanowni państwo, dialog z przedsiębiorcami...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Zmniejszanie wynagrodzeń.)

    ...w zakresie ochrony miejsc pracy. I to jest dla nas najważniejsze.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Oj, Boże...)

    Szanowni Państwo! Realizujemy zadania również, tak jak powiedziałam, przez wojewódzkie urzędy pracy. To są zadania w zakresie ochrony miejsc pracy. Firma, która odnotowała w wyniku tej sytuacji spadek w wysokości 15-25%, może złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie w ramach przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Taki wniosek składa i otrzymuje wsparcie na każdego pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Można również składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie postojowe lub o umorzenie składek ZUS-owskich.

    Szanowni Państwo! Informacje na temat tarczy antykryzysowej są szeroko, myślę, upowszechniane w wielu miejscach. Mogę jeszcze powiedzieć, że w urzędach pracy jest realizowane świetne rozwiązanie wspierające organizacje pozarządowe, wspierające samozatrudnionych, mikro-, małe, średnie firmy. To jest pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego. Też doskonale się sprawdza ten instrument. Pracodawcy składają wnioski i w zasadzie natychmiast otrzymują pomoc w zakresie ochrony miejsc pracy.

    Jak powiedziałam, szanowni państwo, obserwujemy, monitorujemy sytuację na rynku pracy, a myślę, że reakcją jest to, co dzieje się na rynku pracy, czyli nie zaobserwowaliśmy lawinowego, skokowego przyrostu zatrudnienia. Pozytywna informacja, szanowni państwo, jest taka, że w maju, za te 27 dni, do urzędów pracy wpłynęło więcej ofert pracy niż przez cały kwiecień. Myślę, że to jest pozytywny sygnał, że odmrażanie gospodarki powoduje, że mamy coraz więcej miejsc pracy i te osoby, które utraciły zatrudnienie, będą miały szansę i możliwość szybkiego powrotu na rynek pracy. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.