Zgłoś uwagi
P. 9. - Pytania w sprawach bieżących 
Polska2050-TD w sprawie statusu realizowanego przez Lasy Państwowe programu "Las Energii" w zakresie budowy infrastruktury umożliwiającej rozwój elektromobilności w Polsce - do Ministra Klimatu i Środowiska
35 wyświetleń
0
Pobierz film
Posłanka Izabela Bodnar
Posłanka Izabela Bodnar
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Posłanka Elżbieta Burkiewicz
Posłanka Elżbieta Burkiewicz
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska
Posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Sławomir Ćwik
Poseł Sławomir Ćwik
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Adam Gomoła
Poseł Adam Gomoła
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Piotr Górnikiewicz
Poseł Piotr Górnikiewicz
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Rafał Kasprzyk
Poseł Rafał Kasprzyk
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Michał Kobosko
Poseł Michał Kobosko
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Rafał Komarewicz
Poseł Rafał Komarewicz
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Posłanka Aleksandra Leo
Posłanka Aleksandra Leo
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Adam Luboński
Poseł Adam Luboński
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Posłanka Maja Ewa Nowak
Posłanka Maja Ewa Nowak
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Posłanka Barbara Okuła
Posłanka Barbara Okuła
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Posłanka Barbara Oliwiecka
Posłanka Barbara Oliwiecka
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Łukasz Osmalak
Poseł Łukasz Osmalak
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Ryszard Petru
Poseł Ryszard Petru
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Norbert Pietrykowski
Poseł Norbert Pietrykowski
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Bartosz Romowicz
Poseł Bartosz Romowicz
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Posłanka Ewa Schädler
Posłanka Ewa Schädler
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Marcin Skonieczka
Poseł Marcin Skonieczka
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Piotr Paweł Strach
Poseł Piotr Paweł Strach
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Mirosław Suchoń
Poseł Mirosław Suchoń
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Posłanka Ewa Szymanowska
Posłanka Ewa Szymanowska
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Paweł Śliz
Poseł Paweł Śliz
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Posłanka Wioleta Tomczak
Posłanka Wioleta Tomczak
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Kamil Wnuk
Poseł Kamil Wnuk
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Poseł Tomasz Zimoch
Poseł Tomasz Zimoch
Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska:

    Elektromobilność była, jest i przez najbliższe lata będzie jedną z najszybciej postępujących gałęzi rewolucji przemysłowej w obecnym świecie. W Polsce pojazdów elektrycznych oraz tzw. hybryd plug-in mamy już zarejestrowanych ok. 100 tys. Jednocześnie pojazdy elektryczne pozostają najszybciej rosnącym segmentem z ponad 50% przyrostem sprzedaży w 2023 r. To jasne dowody na to, że Polacy chcą być częścią rewolucji związanej z elektromobilnością. Pomagają w tym liczne programy, np. program dopłat ˝Mój elektryk˝. Jednocześnie Polacy deklarują, że obawa o krótszy zasięg pojazdu lub brak możliwości naładowania baterii jest głównym czynnikiem odstraszającym ich od wyboru auta elektrycznego. Kluczowym wyzwaniem jest więc rozbudowa stabilnie funkcjonującej sieci ładowarek elektrycznych na wzór krajów Europy Zachodniej.

    Dotychczas jednym z flagowych programów finansowania rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych jest warty 1,5 mld zł program ˝Las energii˝. W jego ramach w latach 2021-2027 zakładano m.in. powstanie 402 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto budżet zakładał transformację energetyczną przedsiębiorstwa Lasy Państwowe.

    Pytania. Ile z zakładanych 402 stacji ładowania pojazdów elektrycznych udało się do tej pory zainstalować w ramach programu? Ile z wybudowanych już w ramach programu stacji ładowania pojazdów elektrycznych działa w systemie ogólnodostępnym dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej? Ile z wybudowanych już w ramach programu stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest aktualnie nieaktywnych i z jakich powodów są nieaktywne? Jakie były dotychczasowe koszty budowy istniejących stacji ładowania oraz jak wysokość kosztu tych instalacji (Dzwonek) ma się w stosunku do standardów rynkowych? I jakie były dotychczasowe kryteria wyboru podmiotów realizujących zamówienia publiczne w ramach programu ˝Las energii˝, zwłaszcza w kontekście budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożała:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Odpowiadając na pytanie grupy posłów, postaram się krótko, dość precyzyjnie odnieść się do samej idei programu ˝Las energii˝, który jest przedsięwzięciem skupiającym wiele różnorodnych inicjatyw. Otwarta i elastyczna forma projektu obejmuje działania planistyczne, zarządcze oraz inwestycyjne.Wiele z nich ma charakter pilotaży lub innowacji. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

    Odpowiadając na pytania, szanowni państwo - z planowanych do założenia 402 instalacji, jak wynika z tych informacji, które otrzymaliśmy od dyrekcji generalnej, do dnia sporządzenia niniejszej informacji zrealizowane zostały 54 stacje. Wszystkie posiadają odbiór tzw. ogólnodostępny. W latach 2020-2021 zamontowano 16 sztuk stacji z odbiorem nieogólnodostępnym. Wszystkie te stacje są sprawne technicznie, podłączone do zasilania i jest możliwość ładowania w nich pojazdów. Udostępnienie wszystkich działających stacji wymaga od strony technicznej wgrania oprogramowania służącego do sprzedaży usługi ładowania jako stacja ogólnodostępna. Aktualnie czynności te są w trakcie procedowania, w ciągu najbliższych 12 tygodni pierwsze stacje będą pełnić tę funkcję pilotażowo, a po testach dołączone zostaną do systemu kolejne.

    Szanowni Państwo! Na rok 2024 podpisana została umowa na budowę kolejnych 100 stacji. Rozmawiałem też tutaj przed chwileczką z panem dyrektorem, zastępcą dyrektora generalnego. To jest bardzo ważny projekt dla dyrekcji Lasów Państwowych właśnie pod kątem przeciwdziałania zmianom klimatu i wiem, że dyrekcja generalna będzie bardzo mocno prowadzić ten projekt w najbliższym czasie. Zgodnie z informacjami żadna ze stacji... Przepraszam. Na rok 2024 podpisana została umowa na budowę kolejnych 100 stacji ładowania przeznaczonych do dołączenia do sieci ogólnodostępnych stacji działających w ramach realizacji projektu ˝Las energii˝. Szanowni państwo, średnie koszty budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych wyniosły odpowiednio: koszty jednostkowej wolnostojącej stacji AC - 27 tys. zł netto, dwustanowiskowej - 30 804 zł netto, koszty na podstawie rozstrzygniętych przetargów prowadzonych przez ZUP w Łodzi. Wybór dostawcy stacji ładowania pojazdów nastąpił w drodze przetargu nieograniczonego. Uzyskane w wyniku postępowania wartości nie odbiegają od cen oferowanych na rynku. Przykładowymi kryteriami wyboru, które znalazły zastosowanie w dotychczas rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, były przystosowanie do sprzedaży usługi ładowania jako stacja ogólnodostępna, spełnianie warunków technicznych, zgodnie z założeniami ustawy o elektromobilności, dotyczących stacji ładowania, trwałość i solidność wykonania oraz cena.

    Chciałbym jeszcze na koniec dodać, że projekt ten - to też jest ważna informacja z punktu widzenia dzisiejszej generalnej dyrekcji - obejmuje wiele różnorodnych, ale i uzupełniających się zadań oraz inwestycji, takich jak opracowanie strategii energetycznej Lasów Państwowych, dzierżawa gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe w celu budowy i eksploatacji odnawialnych źródeł energii, produkcja energii z OZE, w szczególności w instalacjach fotowoltaicznych, turbinach wiatrowych i instalacjach wykorzystujących zielony wodór, wraz z budową magazynów energii oraz modernizacją infrastruktury przemysłowej znajdujących się na gruntach Lasów Państwowych, wyposażenie Lasów Państwowych w pojazdy napędzane energią elektryczną i paliwami alternatywnymi, a także budowa infrastruktury stacji ładowania tego typu pojazdów na potrzeby własne oraz dostępne publicznie, zwiększenie efektywności energetycznej Lasów Państwowych poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania energią, w tym zakup nośników energii wspólnych dla kilkuset jednostek Lasów Państwowych, współpraca inwestycyjna z krajowymi producentami energii oraz klastrami energetycznymi, współpraca technologiczna z uczelniami wyższymi w zakresie badań i rozwoju, testowanie i wdrażanie innowacji z obszaru efektywności energetycznej i OZE, promocja i upowszechnianie wiedzy o korzyściach z energii produkowanej z OZE oraz technologiach efektywnego wykorzystania.

    Lasy Państwowe dysponują gruntami, które nie mogą być zalesione, np. terenami w sąsiedztwie lotnisk, czy liniami energetycznymi. Grunty Lasy Państwowe planują wykorzystać pod budowę instalacji fotowoltaicznych o średniej mocy napędzanej 1 MW. Większe tego typu tereny możemy udostępnić w formie dzierżawy inwestorom i producentom energii pod budowę farm fotowoltaicznych. Jest tu też kilka szczegółowych informacji, które oczywiście możecie państwo też otrzymać na piśmie.

    Rozpoczęliśmy też trzy pilotażowe inwestycje - Lasy Państwowe rozpoczęły - w zakresie budowy farm wiatrowych na terenie regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, m.in. w Zielonej Górze i Szczecinie, i prowadzimy współpracę z doświadczonymi partnerami merytorycznymi.

    Lasy Państwowe nie tylko stawiają na zakup aut, ale także poszerzają flotę o inne pojazdy elektryczne, motocykle dla straży leśnej, rowery dla gości leśnych - nie ukrywam, że bardzo cieszy mnie ten punkt, szanowni państwo - także dla gości ośrodków wypoczynkowych, a także meleksy do obsługi obiektów turystycznych. Z wielką nadzieją będziemy spoglądać właśnie w tym kierunku pod kątem elektryfikacji w Lasach Państwowych przestrzeni związanej z mobilnością. Dziękuję bardzo.

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska:

    Właściwie to nie będzie pytanie, a raczej prośba o przegląd dostępności tych stacji ładowania oraz ich stanu technicznego, ponieważ to pytanie było spowodowane napływem wielu zapytań od użytkowników pojazdów elektrycznych związanych z tym, że zauważają oni znaczący spadek jakości korzystania z tych stacji, czyli że po prostu niektóre z tych stacji są nieaktywne. A więc bardzo tutaj bym prosiła o zrobienie przeglądu stanu technicznego tych stacji i po prostu umożliwienie obywatelom korzystania z ich zasobów. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.