Zgłoś uwagi

Posłanka Agnieszka Maria Kłopotek - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2024 roku.

P. 2. - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej
75 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 30).

Poseł Agnieszka Maria Kłopotek:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Wszystkie osoby zgromadzone na galerii! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga mam przyjemność wygłosić oświadczenie w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

    Chcę powiedzieć, że w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Trzecia Droga chcę również złożyć wyrazy uznania dla was wszystkich, którzy tam jesteście, za to, że wsparliście ten projekt. Dziękuję po prostu za waszą obecność. (Oklaski)

    Projekt ustawy zakłada zmianę art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Zmiana dotyczy sposobu ustalania wysokości tej renty przez odniesienie jej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projekt zakłada, że renta socjalna wyniesie 100% obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulegnie takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

    Ten projekt ustawy o rencie socjalnej jest realizowany przez osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, którzy doskonale znają realia wsparcia finansowego, jakie obecnie obowiązuje, a które absolutnie nie przystaje do rzeczywistych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami.

    To świadczenie, choć często niedoceniane, odgrywa zasadniczą rolę w systemie zabezpieczenia społecznego, zapewniając stabilność finansową osobom w trudnej sytuacji życiowej. Renta socjalna stanowi formę wsparcia finansowego od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przeznaczoną dla osób, które są niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. To świadczenie może być przyznawane zarówno na stałe, w przypadku trwałej niezdolności do pracy, jak i na czas określony w decyzji ZUS, gdy niezdolność ma charakter tymczasowy. Kluczowym kryterium otrzymania renty jest całkowita utrata zdolności do jakiejkolwiek aktywności zawodowej, co oznacza, że osoba nie jest zdolna do podjęcia żadnej pracy ze względu na swój stan zdrowia.

    Dziś tym projektem wkraczamy w sferę decyzji, które będą nie tylko kształtować naszą rzeczywistość prawno-finansową, ale przede wszystkim definiować naszą moralność, empatię i nasze wartości. Bo ten projekt nie jest jedynie propozycją wsparcia finansowego. To jest manifest solidarności społecznej, wyraz empatii wobec tych, którzy napotykają wyjątkowe przeszkody. To konkretny projekt aktu prawnego, który przeciwdziała nierównościom społecznym. Ten projekt to nie jest jedynie kwestia etyki, ale także zdolności społeczeństwa do rozumienia i reagowania na potrzeby współobywateli.

    Patrząc wstecz na to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości proponował, trudno nie dostrzec w tym pustosłowia, które płynęło z tej mównicy. Na dobru jakich rodzin wam zależało, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości? Chyba na rodzinach partyjnych.

    Dziś mówimy o wsparciu rzeczywistych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. I nie jest to tylko kwestia sympatii politycznej, ale empatii wobec tych, którzy codziennie stawiają czoła trudnościom. A sprawiedliwość społeczna to kluczowy element funkcjonowania państwa prawa.

    Przed nami projekt obywatelski, który nie tylko podnosi etyczne standardy społeczeństwa, ale również rzuca wyzwanie niewrażliwości i obojętności. Bo sprawiedliwość społeczna nie jest jednie frazą. Sprawiedliwość społeczna powinna definiować polski parlament. Ten projekt dokonuje zmiany, która przyniesie sprawiedliwość, godność i solidarność dla wszystkich obywateli. Dlatego Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego - Trzecia Droga jest za przekazaniem projektu ustawy do dalszych prac w komisji, mając nadzieję, że ustawa jak najszybciej wejdzie w życie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.1
Pozycja w rankingu:
242
Liczba głosów: 105
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.