Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Zaopiniowanie wniosku Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zmian w planie finansowym Polskiej Agencji Kosmicznej na 2023 rok.
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125):
1. Opinia Komisji Gospodarki i Rozwoju o:
a) części budżetowej 20 – Gospodarka:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
b) części budżetowej 49 – Urząd Zamówień Publicznych:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
c) części budżetowej 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje celowe z zał. nr 8;
d) części budżetowej 65 – Polski Komitet Normalizacyjny:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
e) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 500 – Handel:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
f) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
g) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
h) planach finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11:
– Polskiej Agencji Kosmicznej,
– Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
i) planie finansowym państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji;
j) planach finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
– Polskiej Agencji Kosmicznej,
– Urzędu Dozoru Technicznego,
– Polskiego Centrum Akredytacji;
– referuje przedstawiciel Komisji Gospodarki i Rozwoju,
– koreferuje poseł Joanna Frydrych.
2. Opinia Komisji do Spraw Energii Klimatu i Aktywów Państwowych o:
a) części budżetowej 60 – Wyższy Urząd Górniczy:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
b) części budżetowej 74 – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
c) części budżetowej 68 – Państwowa Agencja Atomistyki:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
d) części budżetowej 50 – Urząd Regulacji Energetyki:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
e) części budżetowej 47 – Energia:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
f) części budżetowej 48 – Gospodarka złożami kopalin:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
g) części budżetowej 51 – Klimat:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
h) części budżetowej 55 – Aktywa państwowe:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
i) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 6, 24 i 60;
j) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu - 100 –Górnictwo i kopalnictwo:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
k) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
l) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
m) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
n) planach finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
– Funduszu Inwestycji Kapitałowych,
– Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny;
o) planie finansowym państwowej osoby prawnej z zał. nr 14 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
– referuje przedstawiciel Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych,
– koreferuje poseł Marek Sowa.
3. Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o:
a) części budżetowej 41 – Środowisko:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje celowe z zał. nr 8;
b) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
– 020 – Leśnictwo:
- wydatki z zał. nr 2,
– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody:
- wydatki z zał. nr 2;
c) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
d) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
e) planach finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
– Babiogórskiego Parku Narodowego,
– Białowieskiego Parku Narodowego,
– Biebrzańskiego Parku Narodowego,
– Bieszczadzkiego Parku Narodowego,
– Parku Narodowego „Bory Tucholskie”,
– Drawieńskiego Parku Narodowego,
– Gorczańskiego Parku Narodowego,
– Parku Narodowego Gór Stołowych,
– Kampinoskiego Parku Narodowego,
– Karkonoskiego Parku Narodowego,
– Magurskiego Parku Narodowego,
– Narwiańskiego Parku Narodowego,
– Ojcowskiego Parku Narodowego,
– Pienińskiego Parku Narodowego,
– Poleskiego Parku Narodowego,
– Roztoczańskiego Parku Narodowego,
– Słowińskiego Parku Narodowego,
– Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
– Tatrzańskiego Parku Narodowego,
– Parku Narodowego „Ujście Warty”,
– Wielkopolskiego Parku Narodowego,
– Wigierskiego Parku Narodowego,
– Wolińskiego Parku Narodowego;
– referuje przedstawiciel Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
– koreferuje poseł Henryk Kowalczyk.
38 wyświetleń
1
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.