Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125):
1) Opinia Komisji Infrastruktury o:
a) części budżetowej 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
b) planie finansowym państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
c) części budżetowej 26 – Łączność:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
d) części budżetowej 39 – Transport:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
e) części budżetowej 71 – Urząd Transportu Kolejowego:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
f) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 600 – Transport i łączność:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje celowe z zał. nr 8;
g) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
h) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
i) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
j) planach finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
– Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
– Transportowego Dozoru Technicznego;
– referuje przedstawiciel Komisji Infrastruktury,
– koreferuje poseł Krystyna Sibińska.
2. Opinia Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:
a) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
– 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– 710 – Działalność usługowa:
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
- wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
b) dotacjach podmiotowych z zał. nr 9;
c) planach finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
– Funduszu Dostępności,
– Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
d) planie finansowym państwowej osoby prawnej z zał. nr 14 – Krajowego Zasobu Nieruchomości;
– referuje przedstawiciel Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
– koreferuje poseł Krystyna Sibińska.
3. Opinia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:
a) części budżetowej 34 – Rozwój regionalny:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;
b) części budżetowej 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej):
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
c) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
d) części budżetowej 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze:
– wydatki z zał. nr 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
e) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
f) programach wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
g) planie finansowym państwowego funduszu celowego z zał. nr 13 – Fundusz Rozwoju Regionalnego;
– referuje przedstawiciel Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
– koreferuje poseł Tomasz Trela.
12 wyświetleń
1
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.