Zgłoś uwagi

Komisja ASW z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Zmiany w składzie Prezydium Komisji.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125) w zakresie:
1) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
– środki europejskie na finansowanie programów operacyjnych z zał. nr 4 i 15;
2) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
– dochody i wydatki z zał. 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– dotacje celowe z zał. nr 8,
– środki europejskie na finansowanie programów operacyjnych z zał. nr 4 i 15;
3) państwowych funduszy celowych:
a) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
b) Funduszu Wsparcia Policji,
c) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
d) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;
e) Funduszu Rekompensacyjnego
4) instytucji gospodarki budżetowej:
– Centrum Usług Logistycznych;
5) części budżetowej 17 – Administracja publiczna,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje celowe z zał. nr 8,
d) środki europejskie na finansowanie programów operacyjnych z zał. nr 4 i 15;
6) części budżetowej 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10,
– pkt 1-6 referuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
7) części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,
d) środki europejskie na finansowanie programów operacyjnych z zał. nr 4 i 15,
e) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10;
8) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2024-2026;
9) agencji wykonawczych:
– Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
– Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
10) instytucji gospodarki budżetowej:
– Centrum Obsługi Administracji Rządowej;
11) państwowych funduszy celowych:
– Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
– Funduszu Zapasów Interwencyjnych,
– Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
12) państwowych osób prawnych:
– Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
– Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego,
– Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,
– Instytutu Europy Środkowej,
– Polskiego Instytutu Ekonomicznego;
13) dotacji podmiotowych z zał. nr 9,
– pkt 7-13 referuje szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
14) części budżetowej 75 – Rządowe Centrum Legislacji,
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6;
– referuje Prezes Rządowego Centrum Legislacji;
15) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem w zakresie działu: 750 – Administracja publiczna,
– dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– środki europejskie na finansowanie programów operacyjnych z zał. nr 4 i 15;
16) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
– pkt 15 i 16 referuje przedstawiciel Ministra Finansów.
Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.
37 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.