Zgłoś uwagi

Poseł Borys Budka - Wystąpienie z dnia 14 listopada 2023 roku.

Wybór posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa
56 wyświetleń
0
Pobierz film

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Wybór posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19).

Poseł Borys Budka:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej chciałbym zgłosić dwie kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa, przypominając jednocześnie, że zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej to Sejm wybiera czterech przedstawicieli w tym konstytucyjnym gremium, natomiast Sejm zeszłej kadencji dopuścił się w tym zakresie poważnego naruszenia konstytucji, wybierając ponad to wskazanie 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czym w oczywisty sposób przekroczył swoje uprawnienia i spowodował, że dzisiejszy skład Krajowej Rady Sądownictwa w części dotyczącej tych 15 sędziów wybranych przez Sejm jest w sposób oczywisty sprzeczny z konstytucją, co skutkuje nieważnością przeprowadzanych przez ten organ nominacji sędziowskich. (Oklaski)

    Szanowni Państwo! Wracam do kandydatur, które chciałbym przedstawić. Po pierwsze, pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz. To absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest magistrem prawa, jest również adwokatem. Egzamin adwokacki zdała w 2011 r. Jednocześnie pani poseł Gasiuk-Pihowicz posiada wykształcenie wyższe zdobyte w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Była pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Odbyła, jak już wspomniałem, aplikację adwokacką. W 2015 r. uzyskała mandat poselski. Potwierdziła ten mandat w 2019 r. i w wyborach 15 października 2023 r., uzyskując rekordowo duże poparcie w swoim okręgu wyborczym.

    Zarówno doświadczenie parlamentarne, jak i przede wszystkim zdobyta wiedza, umiejętności, kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem adwokackim z całą pewnością sprawiają, że ta kandydatka jest odpowiednia do zasiadania w tym gremium.

    W dodatku pani poseł Gasiuk-Pihowicz od samego początku zasiada w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jest osobą, która wielokrotnie z mównicy sejmowej, a także podczas posiedzeń komisji walczyła o zachowanie konstytucyjnych standardów, sprzeciwiając się od samego początku zasiadania w tym parlamencie rażącemu łamaniu prawa przez większość parlamentarną, jeżeli chodzi o kwestie związane chociażby z wymiarem sprawiedliwości czy Trybunałem Konstytucyjnym.

    Szanowni Państwo! Druga z kandydatur to kandydatura pana posła Roberta Kropiwnickiego, doktora nauk prawnych. To absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, samorządowiec. Pełnił również funkcje mediatora sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legnicy. Dodatkowo działa w organizacjach pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Poseł na Sejm VI, VII, VIII, IX i X kadencji. Był członkiem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu uchwały w zakresie zmiany Regulaminu Sejmu, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej i Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Jest w oczywisty sposób doskonale przygotowany do pełnienia tej roli.

    Tak jak wspomniałem na początku mojego wystąpienia, dzisiaj rozpoczynamy proces uzdrowienia konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Dzisiaj Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z konstytucją wybierze czworo przedstawicieli w tym gremium. Natomiast kolejnym krokiem, niezbędnym do tego, by przywrócić konstytucyjną funkcję tego organu, jest oczywiście usunięcie wadliwości składu, który tam zasiada. Bo przypomnę, że Sejm zarówno w poprzedniej kadencji, jak i jeszcze wcześniej dopuścił się rażącego naruszenia konstytucji, formując ten organ w sposób rażąco sprzeczny z konstytucją.

    Szanowni Państwo! Krajowa Rada Sądownictwa ma stać na straży niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Niestety Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie stała się przybudówką na szczęście ustępującego już rządu. Zamiast stać na straży niezawisłości sędziowskiej, stała się trampoliną do karier ludzi, którzy zhańbili togę sędziowską, którzy zhańbili noszone godło Rzeczypospolitej.

    (Głos z sali: Do rzeczy.)

    Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana w poprzednich kadencjach stała się niestety miejscem, w którym mierni, bierni, ale wierni władzy zdobywali kolejne szczeble w sędziowskich karierach. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

    (Poseł Anita Czerwińska: Nie kłam!)

    (Poseł Marek Suski: Kłamca!)

    Cała Polska była świadkiem, kiedy pod dyktando polityka członkowie tej rady zmieniali sposób głosowania, kiedy obserwowaliśmy bulwersujące sceny, kiedy politycy wracali po nieobecności do tego organu i wskazywali, w jaki sposób sędziowie mają głosować.

    (Poseł Anita Czerwińska: To ma być prezentacja?)

    Polska potrzebuje niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa stała się jednym z elementów, który sprawił, że poprzednia większość parlamentarna zablokowała Polakom dostęp do środków z Funduszu Odbudowy.

    (Głos z sali: Wy zablokowaliście.)

    Szanowni Państwo! Dzisiaj rozpoczynamy proces sanacji tych organów, które zostały skażone przez poprzednią władzę. (Oklaski) Dzisiaj jest ten czas, żeby powiedzieć: dosyć, dosyć psucia państwa, dosyć zawłaszczania konstytucyjnych organów, ale przede wszystkim dosyć wprowadzania standardów, z których byliby dumni wasi wschodni przyjaciele. Zrobiliście z wymiarem sprawiedliwości rzecz niedopuszczalną. Staliście się niestety jednymi z autorów największej destrukcji, jeżeli chodzi o to, co stało się w Rzeczypospolitej po 1989 r.

    Krajowa Rada Sądownictwa to organ, który powinien pilnować, żeby sądy Rzeczypospolitej były miejscem, w którym jest przestrzegane prawo, w którym politycy nie piszą wyroków sądowych, w którym politycy nie zmieniają na usłużnych funkcyjnych sędziów, prezesów i wiceprezesów. Ale przede wszystkim krajowa rada...

    (Głos z sali: Panie marszałku, miał przedstawić kandydatów. Konstytucjonalista rozwala cały system. To nie jest dyskusja na ten temat.)

    (Poseł Anita Czerwińska: Kto prowadzi obrady?)

    Marszałek:

    Pan poseł Budka przedstawia kandydatury i motywacje, które stoją za... (Poruszenie na sali)

    (Część posłów uderza w pulpity)

    Proszę państwa o spokój... (Gwar na sali) Proszę państwa o spokój. (Gwar na sali) Proszę państwa o spokój raz jeszcze. Za chwilę będzie możliwość zabrania głosu w dyskusji. I mam nadzieję, że państwo z tej możliwości skorzystają.

    (Poseł Barbara Bartuś: To ma być przedstawienie kandydatury.)

    W tej chwili ze swojej możliwości wypowiedzi korzysta pan poseł Budka, którego proszę też o zbliżanie się do końca wypowiedzi. (Oklaski)

    (Głos z sali: Kompromitacja.)

    Poseł Borys Budka:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W Krajowej Radzie Sądownictwa są potrzebni ludzie, którzy znają polską konstytucję, którzy wiedzą, czym jest art. 10 konstytucji, art. 173 konstytucji, zasada trójpodziału władzy, niezależności władzy sędziowskiej, którzy wiedzą, jaka jest rola Krajowej Rady Sądownictwa. Niestety Krajowa Rada Sądownictwa w dzisiejszym składzie nie spełnia tych europejskich i światowych standardów.

    (Głos z sali: Nie kłam!)

    Rozumiem to podenerwowanie tej strony sceny politycznej, ale musicie państwo zrozumieć, że rozpoczął się czas uzdrowienia polskiego ustroju. (Oklaski) Musicie państwo zrozumieć, że Krajowa Rada Sądownictwa znowu stanie się organem, który zgodnie z konstytucją będzie stał na straży niezawisłości sędziowskiej i niezależności wymiaru sprawiedliwości.

    (Poseł Barbara Bartuś: I ona właśnie stoi.)

    Szanowni Państwo! Jeżeli chcecie poznać uzasadnienie tych kandydatur, to ono jest bardzo proste.

    Dzisiaj potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą, że wymiar sprawiedliwości jest od kontrolowania władzy, a nie od tego, by władza kontrolowała wymiar sprawiedliwości. (Oklaski) Krajowa Rada Sądownictwa to miejsce dla ludzi, którzy idą tam po to, by realizować tę konstytucyjną zasadę, a nie po to, by zajmować się awansami dla swoich. (Oklaski)

    Szanowni Państwo! Takim symbolem tego, co działo się w Krajowej Radzie Sądownictwa, jest ścieżka kariery osób, które tam się znalazły. To stało się trampoliną dla swoich...

    (Głos z sali: Nie na temat.)

    ...to stało się miejscem, gdzie bierni, mierni, ale wierni...

    (Poseł Barbara Bartuś: O kim pan mówi, panie Budka? Ale czy to jest przedstawienie kandydatur? Kogo pan przedstawia, panie pośle Budka? Kogo pan przedstawia?)

    ...awansowali, pięli się na kolejne szczeble, to stało się miejscem, w którym ludzie byli wskazywani przez partię rządzącą.

    Dlatego tak ważne jest, by Krajowa Rada Sądownictwa odzyskała przede wszystkim zaufanie obywateli, żeby przede wszystkim znalazły się tam osoby, które to rozumieją.

    I możecie państwo pokrzykiwać, możecie państwo się burzyć...

    (Poseł Barbara Bartuś: Ale pan ma przedstawić kandydaturę.)

    ...ale 15 października 2023 r. skończył się w Polsce czas bezprawia i niesprawiedliwości. (Oklaski)

    (Poseł Barbara Bartuś: Zaczyna się terror.)

    Dziś mamy do czynienia z normalnymi standardami państwa prawa, w przeciwieństwie do tego, co działo się przez ostatnich 8 lat.

    (Poseł Barbara Bartuś: Panie marszałku, pan przewodniczący ma przedstawić kandydaturę. Co to jest?)

    Szanowni Państwo! Dzisiaj trzeba jasno powiedzieć: to uzdrawianie wymiaru sprawiedliwości rozpoczyna się dzisiaj, ale przed nami...

    (Poseł Barbara Bartuś: Nie mamy debaty, tylko przedstawienie kandydatury.)

    ...dosyć trudna, wyboista, ale finalnie bardzo szczęśliwa droga. Otóż tak jak zainfekowaliście Krajową Radę Sądownictwa, zainfekowaliście Trybunał Konstytucyjny, tak niestety musicie się liczyć z tym, że ci, którzy rozumieją standardy państwa prawa, będą po kolei te wszystkie elementy, które są dzisiaj zainfekowane, w sposób zgodny z prawem, zgodny z konstytucją, krok po kroku czyścić.

    Szanowni Państwo! Możecie sobie krzyczeć, możecie sobie zachowywać się, jak się zachowujecie, ale musicie zrozumieć podstawową rzecz. Naprawdę czas bezprawia skończył się nieodwołalnie i dzisiaj ten wybór rozpoczyna czas naprawy. (Oklaski)

    Dlatego, szanowni państwo, klub Koalicji Obywatelskiej zgłasza te kandydatury, jednocześnie przedstawiając dalsze kroki, które będą towarzyszyć uzdrowieniu tych konstytucyjnych organów. Mam nadzieję, że gdy przez to wszystko wspólnie przejdziemy, zrozumiecie państwo, jak bardzo się myliliście, zrozumiecie państwo, na czym polega państwo prawa, zrozumiecie państwo, na czym polega sprawiedliwość. Wreszcie zrozumiecie państwo, że w demokratycznym państwie prawnym to sądy są od tego, by kontrolować władzę. Naprawdę możecie być państwo spokojni.

    A myślę - powiem tak na zakończenie, patrząc państwu prosto w oczy - że dzisiaj nikt tak bardzo nie potrzebuje niezależnego wymiaru sprawiedliwości jak wy, drodzy państwo, naprawdę. (Oklaski)

    (Głos z sali: Ha, ha, ha!)

    Nikt tak dzisiaj nie potrzebuje niezawisłych sędziów jak państwo, jak ta strona sceny politycznej, bo przecież będziecie państwo rozliczani z tego, co zrobiliście...

    (Część posłów skanduje: Giertych! Giertych! Giertych!)

    ...i to w waszym interesie jest to, żebyście państwo stawali przed niezależnymi sądami i niezawisłymi sędziami.

    Krajowa Rada Sądownictwa w nowym kształcie z pewnością będzie gwarantem tego, że procesy w Polsce będą prawe i sprawiedliwe. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.8
Pozycja w rankingu:
327
Liczba głosów: 288
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.