Zgłoś uwagi

Piotr Kaleta, Barbara Dziuk, Tadeusz Chrzan, Marcin Horała - pytanie z 28 października 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Piotr Kaleta, Barbara Dziuk, Tadeusz Chrzan, Marcin Horała - PiS
w sprawie stopnia zaawansowania prac przy projektowaniu kolei dużych prędkości i wpływu pandemii na realizację tego projektu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
36 wyświetleń
0

Stenogram

21. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Piotr Kaleta:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Docierają do nas informacje, od tego chciałbym zacząć, że oto dzisiaj o godz. 17 na Jasnej Górze - lewicowy potop. Skrajna lewica, która wypycha przed siebie dziewczynki, młode osoby, które nie do końca rozumieją, o co w tym chodzi, chce dokonać bezczelnego ataku na duchową stolicę Polski, na Jasną Górę. Oczywiście nie może być zgody na to, żeby takie działania miały miejsce.

    Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i potop lewacki. Ale z tego miejsca chciałem się zwrócić do wszystkich, którzy czują tak, jak trzeba czuć po polsku, po katolicku...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Panie pośle, mam do pana taką prośbę...

    Poseł Piotr Kaleta:

    ...aby dzisiaj stanęli w obronie Jasnej Góry. To jest po prostu nasz katolicki, chrześcijański obowiązek.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Bo zaraz mogę pana wyłączyć i zachować się tak jak pan marszałek Terlecki.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Tak trzeba, panie marszałku.)

    Mógłby się pan...

    Poseł Piotr Kaleta:

    A pana marszałka pouczam, że przed chwilą pan mówił, że nie będzie pan przeszkadzał.

    (Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

    Przypominam panu te słowa.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Proszę pana, sytuacja jest taka...

    Poseł Piotr Kaleta:

    ...na sali sejmowej...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Panie pośle...

    Poseł Piotr Kaleta:

    Proszę mi, panie marszałku, nie przerywać. Pan jest od tego, ażeby tylko dobrze prowadzić obrady.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Coś się panu pomyliło.)

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Panie pośle, uprzejmie pana informuję, że jest pan wyłączony i pana nie słychać. Więc teraz pan posłucha marszałka Sejmu, który ma taką samą pozycję jak marszałek Terlecki. Niech pan się zajmie zadaniem pytania, bo po to pan tu został wezwany. Jak pan nie ma ochoty tego zrobić, proszę zejść z mównicy. Ma pan 25 sekund na pytanie.

    Proszę bardzo.

    (Wicemarszałek włącza mikrofon)

    Poseł Piotr Kaleta:

    W związku z tym chciałbym, żeby jeszcze raz to wybrzmiało: dzisiaj trzeba stanąć w obronie Jasnej Góry...

    (Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

    (Poseł Jakub Rutnicki: ˝Nie wyłączaj pan˝. Co to za ton?)

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Jeszcze raz panu mówię, że ma pan 15, 13, 12, 11, 8 sekund. (Gwar na sali)

    Proszę bardzo.

    (Wicemarszałek włącza mikrofon)

    Poseł Piotr Kaleta:

    Panie marszałku, to jest bezczelność z pana strony, co pan zrobił, ponieważ nie... (Dzwonek)

    (Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Dziękuję serdecznie panu.

    Poseł Piotr Kaleta:

    Taki jest marszałek lewicowy.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Dziękuję bardzo.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Wreszcie czujecie, jak to jest.)

    Ale żeby pan wiedział, że marszałek lewicowy...

    (Poseł Piotr Kaleta: Ale zapisuję się do pytania uzupełniającego.)

    Proszę pana, ale ja panu powiem...

    (Poseł Piotr Kaleta: Ja nie chcę, żeby pan mi coś mówił.)

    Pokażę panu klasę. Wie pan, na czym ona polega? Proszę bardzo, niech pan wejdzie i zada pytanie. Czy pan się spodziewa, że ktoś z pana obozu politycznego by coś takiego zrobił? Niech pan się uczy.

    Zapraszam pana.

    (Poseł Adam Szłapka: Ale jemu nie pozwalają.)

    (Poseł Piotr Kaleta: Jest pan, panie marszałku, ostatnią osobą, od której chciałbym się czegoś uczyć.)

    Zapraszam pana.

    Poseł Piotr Kaleta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra Horały. Wiemy, że jest trudny czas, pandemiczny. Wszystko to odczuwa polska gospodarka. Dzisiaj mieliśmy okazję wysłuchać wielu pytań, które szły właśnie w tym kierunku. W związku z tym ta kluczowa inwestycja, która jest inwestycją bardzo ważną dla rozwoju polskiej gospodarki... Ona jest bardzo ważna również w okresie pandemii. Dlatego chciałbym zapytać pana ministra: Czy założenia harmonogramu wyznaczonego przez resort są wypełniane? Czy on w dalszym ciągu funkcjonuje?

    Panie Ministrze! Mam też pytanie dodatkowe. Jak wygląda etapowanie kolei wielkich prędkości? To jest dla mnie rzecz kluczowa, także z punktu widzenia mojego okręgu, okręgu kalisko-leszczyńskiego, z którego pochodzę. W jaki sposób w tej chwili te sprawy się układają? Bardzo dziękuję. (Oklaski)

21. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie zadane przez pana posła, chcę powiedzieć, że program inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego pod względem planowanych nakładów...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Przepraszam, panie ministrze.

    Mam uprzejmą prośbę do posłanek i posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, żeby nie przeszkadzali...

    (Poseł Joanna Borowiak: Oraz z Platformy Obywatelskiej.)

    ...panu ministrowi Horale. Pan minister Horała po prostu chciałby państwu w sposób miły i grzeczny odpowiedzieć.

    Bardzo proszę, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała:

    Dziękuję, panie marszałku.

    Program inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego pod względem planowanych nakładów to w 3/4 jest program inwestycji kolejowych. Budowa systemu kolei dużych prędkości, tych tzw. szprych, to jest odwołanie do teorii piasty i szprych jako modelu systemu komunikacyjnego, który dla kraju wielkości i kształtu Polski jest optymalny. To łącznie 12 kierunków pogrupowanych w 10 szprych, 1789 km nowych linii kolejowych i kilka tysięcy kilometrów linii kolejowych, które będą modernizowane tak, aby zwiększyć ich prędkość przejazdową. Ta docelowa, zakładana dla systemu prędkość to dla linii modernizowanych 200 km/h i dla linii nowo budowanych - 250 km/h. Uwzględniamy geometrię i prace ziemne, które pozwolą w przyszłości, gdyby była taka potrzeba, podnieść tę prędkość do 350 km/h.

    Mogę powiedzieć, że w realizacji tego programu epidemia COVID w żaden sposób nie przeszkodziła. Mamy nawet nadzieję, że spowolnienie gospodarcze, które będzie, paradoksalnie może... Tak to jest, że w czasach spowolnienia lepiej, szybciej i łatwiej przeprowadza się inwestycje. Wykonawcy częściej szukają zamówień, dają lepsze ceny. To w czasach przegrzania koniunktury, wtedy, kiedy gospodarka jest bardzo rozpędzona, często trudno znaleźć wykonawców, albo oferują oni ceny powyżej kosztorysów.

    Jeśli chodzi o realizację programu, przeszliśmy już przez cały szereg przewidzianych harmonogramem czynności. Tą najważniejszą w tym roku było przygotowanie strategicznego studium lokalizacyjnego, czyli formy studium korytarzowego dla całego nowego systemu komunikacyjnego Polski. W toku konsultacji społecznych studium zgłoszono 140 tys. uwag. Wszystkie zostały rozpatrzone. W przytłaczającej większości nie dotyczyły studium korytarzowego, tylko przykładowych przebiegów linii. Te uwagi będą wykorzystane na etapie, kiedy te przebiegi będą przesądzane.

    Pierwszy etap, który został skierowany do realizacji, który trwa obecnie, to etap inwentaryzacji środowiskowej będącej najważniejszym elementem przygotowania do uzyskania decyzji środowiskowej. Przewidujemy powstanie 531 km nowych linii kolejowych. Chodzi przede wszystkim o linie na odcinku Warszawa - CPK Łódź - Sieradz - Wrocław - Wałbrzych - granica państwa z Czechami, jak również o krótsze odcinki: Łętownia - Rzeszów, Trawniki - Zamość, Ostrołęka - Łomża.

    W kolejnych latach będą uruchamiane kolejne procesy inwestycyjne. Pierwszy etap takiego procesu to pogłębione konsultacje społeczne dotyczące przygotowań do podejmowania decyzji środowiskowych. To wtedy będą przesądzane konkretne, dokładne przebiegi mieszczące się w szerokich korytarzach transportowych, które zostały zdefiniowane na poziomie konsultacji strategicznego studium lokalizacyjnego.

    Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że ten program wpisuje się w europejski zielony ład, w politykę promowania transportu o niskiej emisji, w politykę wspierania transportu szynowego, czy wreszcie w te same trendy, które są obecne w całej Europie, czyli stymulowanie gospodarki, wychodzenie z kryzysu dzięki dużym inwestycjom infrastrukturalnym. Wspomnijmy chociażby projekt budowy kolei dużych prędkości Praga - Drezno, czy inne programy tego rodzaju. Jak pokazał raport firmy Kearney, renomowanej międzynarodowej firmy audytorskiej, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, całego tego systemu komunikacyjnego, to 95 tys. nowych miejsc pracy, z czego 80% w sektorze budowlanym...

    (Poseł Jakub Rutnicki: Tak.)

    ... właśnie na etapie budowy, tworzenia tej inwestycji. Natomiast w drugiej części raportu wskazuje się na korzyści, jakie Polsce będzie przynosiło funkcjonowania nowego systemu komunikacyjnego. To 238 tys. miejsc pracy w samym porcie i jego otoczeniu, 290 tys. miejsc pracy w gospodarce, 780 mld wartości dodanej brutto i prawie 1 bln zł wzrostu produkcji w perspektywie do roku 2040. Z tego wynika, że poprawa dostępności komunikacyjnej, to, co w literaturze anglojęzycznej nazywa się connectivity - nie ma dobrego, adekwatnego odpowiednika w języku polskim - to obecnie jeden z głównych czynników konkurencji międzynarodowej i sukcesu gospodarek. Polska dzięki programowi inwestycyjnemu CPK może trafić do pierwszej ligi zarówno w wymiarze światowym - pojawi się duże hubowe lotnisko będące ważnym punktem komunikacyjnym na mapie świata - jak i (Dzwonek) w wymiarze krajowym, przez polepszenie dostępności właśnie w systemie szprych, szprych i piasty przez CPK czy przez węzeł kolejowy CPK będą również podróżowali Polacy, którzy będą chcieli przemieszczać się z jednej części kraju do drugiej, niekoniecznie korzystać z lotniska.

    Już ostatnie słowo. Powiem, że największym beneficjentem tego systemu wydają się być miasta średniej wielkości, te, które do tej pory są praktycznie wykluczone komunikacyjnie, w ogóle nie mają połączeń kolejowych albo mają bardzo rzadkie i bardzo niewygodne połączenia. Takie jak przykładowo Ostrołęka, Łomża, Płock, Włocławek, Sieradz czy Jastrzębie-Zdrój - one otrzymają cały szereg szybkich, dobrych połączeń kolejowych, których teraz nie mają. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

    (Głos z sali: Brawo!)

21. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Piotr Kaleta:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Chciałbym się jeszcze dopytać pana ministra, jak wygląda kwestia, jeśli chodzi o koleje wielkich prędkości, stricte dotycząca przebiegu tzw. dawnego igreka. Jeżeli to byłby kłopot... Może dzisiaj igrek to jest, żeby to sprecyzować, kwestia dotycząca rozwidlenia w okolicach Sieradza, które miało iść również w kierunku Kalisza. Jeżeli byłby to kłopot, to oczywiście prosiłbym pana ministra o jakąś odpowiedź na piśmie.

    Pana marszałka chciałbym jeszcze pouczyć, że dobrze by było, żeby marszałek nie miał na twarzy pewnych emblematów, które mogą sugerować podniesienie wysokiego napięcia. (Oklaski) Niech pan uspokaja atmosferę pouczam pana marszałka. Może pan o tym nie wiedzieć, ale nie dziwię się.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Kara, panie marszałku. Za takie skandaliczne zachowanie wykluczyć z obrad.)

    (Poseł Piotr Kaleta: Ty nie będziesz mnie karał.)

21. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcin Horała:

    Dziękuję.

    Najpierw tytułem uzupełnienia jeszcze jednego etapu inwestycji, o którym nie wspomniałem. Oczywiście toczy się również proces uzyskiwania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko całego programu inwestycyjnego. On będzie zakończony najdalej w styczniu przyszłego roku, co pozwoli, da możliwość ubiegania się o środki europejskie dla wszystkich projektów z tego programu. I jest ta pierwsza jaskółka, odcinek Chybie - Jastrzębie-Zdrój - granica państwa, na który środki z instrumentu CEF udało się już uzyskać. Jestem przekonany, że będzie to taką jaskółką, która czyni wiosnę, i w następnych perspektywach spore środki europejskie na ten program będziemy pozyskiwać.

    Kolejna kwestia tytułem uzupełnienia. Dziś na posiedzeniu Rady Ministrów staje uchwała o wieloletnim programie finansowym Centralnego Portu Komunikacyjnego, która zapewni w perspektywie do roku 2023, czyli na prace projektowe, przygotowawcze, wykup gruntów i rozpoczęcie inwestycji, kwotę ponad 13 mld zł, co niezwykle istotne, nie obciążając tym budżetu państwa, nie będzie żadnych kosztów, ani złotówki, dla budżetu państwa. Program Centralnego Portu Komunikacyjnego to jest również w pewnym aspekcie wielki program pozyskiwania do Polski kapitału z zewnątrz, środków europejskich, środków komercyjnych na dobre inwestycje, wpisujące się w politykę europejską, jak również po prostu komercyjnie opłacalne, tak jak duże lotnisko hubowe.

    Jeśli chodzi o odcinek dawnego igreka i okolice Kalisza, to faktycznie korektą naszego programu w stosunku do tych starych planów igreka, nazwijmy je umownie: ministra Grabarczyka, było przesunięcie punktu rozwidlenia igreka do Sieradza. W związku z tym w okolicach Kalisza będzie przechodziła szprycha i będzie zapewniona komunikacja, bardzo dobra komunikacja dla tego miasta. Aczkolwiek co do rozwiązań szczegółowych, to one będą zapadały na etapie przesądzania przebiegu. Teraz właśnie jesteśmy dla tego odcinka na etapie inwentaryzacji środowiskowej. Później ten naturalny etap uzyskiwania decyzji środowiskowej będzie również etapem konsultacji społecznych, takich pogłębionych, na miejscu, w gminach, i ustalania ostatecznego przebiegu. Tak to jest, że do momentu uzyskania decyzji środowiskowej trzeba pokazywać przynajmniej trzy warianty. To decyzja środowiskowa przesądza, jaka jest ostateczna lokalizacja. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.