Zgłoś uwagi

Komisja SPC z dnia 21 października 2020 roku.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (druk nr 640) w zakresie:
1) części budżetowej 04 – Sąd Najwyższy:
– dochodów i wydatków z zał. nr 1 i 2,
– referuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;
2) części budżetowej 05 – Naczelny Sąd Administracyjny:
– dochodów i wydatków z zał. nr 1 i 2,
– referuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
3) części budżetowej 06 – Trybunał Konstytucyjny:
– dochodów i wydatków z zał. nr 1 i 2,
– referuje Prezes Trybunału Konstytucyjnego;
4) części budżetowej 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich:
– dochodów i wydatków z zał. nr 1 i 2,
– referuje Rzecznik Praw Obywatelskich;
5) części budżetowej 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych:
– wydatków z zał. nr 2,
– referuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6) części budżetowej 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
a) dochodów i wydatków z zał. nr 1 i 2,
b) dotacji celowych z zał. nr 8,
– referuje Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
7) części budżetowej 52 – Krajowa Rada Sądownictwa:
– wydatków z zał. nr 2,
– referuje Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa;
8) części budżetowej 15 – Sądy powszechne:
– dochodów i wydatków z zał. nr 1 i 2;
9) części budżetowej 37 – Sprawiedliwość:
a) dochodów i wydatków z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
c) dotacji podmiotowych z zał. nr 8;
10) części budżetowej 85 Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 755 Wymiar sprawiedliwości:
– wydatków z zał. nr 2;
11) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;
12) dotacji podmiotowych z zał. nr 9;
13) planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 12:
a) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej,
b) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”;
14) planów finansowych państwowych funduszy celowych z zał. nr 13:
a) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
b) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy;
– pkt 8-14 referuje Minister Sprawiedliwości;
15) części budżetowej 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury:
a) dochodów i wydatków z zał. nr 1 i 2,
b) wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,
– referuje Prokurator Krajowy.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
6 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.