Zgłoś uwagi

Poseł Witold Czarnecki - Wystąpienie z dnia 07 października 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 239 i 598).

Poseł Witold Czarnecki:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu parlamentarnego mam zaszczyt przedstawić paniom i panom posłom stanowisko mojego klubu odnośnie do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych (druki nr 239 i 598).

    Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych to trudna i skomplikowana ustawa, nie tylko wprowadzająca nowe rozwiązania techniczne, ale także zmieniająca kilkadziesiąt ustaw w zakresie sposobu doręczania dokumentów. Zaproponowane w tej ustawie rozwiązania to milowy krok w cyfryzacji Polski. Dzięki tej ustawie cyfryzacja wchodzi w nowe, wcześniej nieregulowane lub słabo scyfryzowane dotychczas obszary. Wprowadzone rozwiązania będą miały zastosowania do najważniejszych procedur: administracyjnej, cywilnej i karnej.

    Jakie korzyści płyną z proponowanych w tym projekcie zmian? Po pierwsze, przyjęte rozwiązania zapewnią wszystkim, zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym - w szczególności osobom fizycznym - możliwość korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie można wykorzystać do korespondencji ze wszystkimi pozostałymi podmiotami korzystającymi z doręczeń elektronicznych. Po drugie, umożliwią one tzw. odmiejscowienie procesu doręczenia poprzez umożliwienie wysyłania i odbierania korespondencji z dowolnego miejsca, co spowoduje brak konieczności informowania o zmianie fizycznego miejsca pobytu. Po trzecie, skróci się czas potrzebny na doręczenie pism, podań, wniosków oraz odpowiedzi na nie. Poza tym rozwiązania zapewniają stronom doręczeń skutecznie prawne dowody doręczenia, analogicznie jak w przypadku przesyłek listowych rejestrowanych. Zapewnią również pozostawienie osobom wykluczonym cyfrowo lub też tym, które nie są jeszcze gotowe na komunikację elektroniczną, możliwości korzystania z aktualnie dostępnej przesyłki listowej.

    Przechodzę do innych zmian przewidzianych w projekcie. Muszę zacząć od tego, że obserwacja rzeczywistości w ostatnich miesiącach pokazała, że dominująca jeszcze nie tak dawno zasada załatwienia spraw za pośrednictwem listów, formy pisemnej w znacznym stopniu się zdezaktualizowała. Dlatego na szczególną uwagę zasługuje przewidziana w projekcie ustawy zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego, która zapoczątkuje kierunek kolejnych zmian legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia tzw. domyślności cyfrowej w kontaktach z administracją. W zmianie dotyczącej Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono równoważność pism służących załatwianiu spraw bez względu na to, czy zostały sporządzone i utrwalone w postaci elektronicznej, czy na papierze. Ponadto stworzono podstawy do automatycznego załatwiania spraw dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi tj. środki identyfikacji elektronicznej i kwalifikowane pieczęcie elektroniczne organów.

    Zmierzając do podsumowania mojej wypowiedzi, chcę podkreślić, że brak uchwalenia tej ustawy spowodowałby pozostawienie dotychczasowego sposobu doręczania opartego na doręczaniu tradycyjnym, listowym oraz przy użyciu różnych systemów i adresów elektronicznych. W dalszym ciągu obywatel czy przedsiębiorca będzie zmuszony pamiętać o wysłaniu pisma do konkretnego urzędu, o informowaniu o każdej zmianie adresu, o wielu loginach, hasłach do różnych systemów teleinformatycznych i różnych adresów elektronicznych. Na koniec, co równie ważne, nie nastąpi tak wyczekiwane przyspieszenie wymiany korespondencji z administracją publiczną czy sądami.

    Jeszcze raz podkreślę - ostatnie miesiące pokazały, że informatyzacja i digitalizacja to już nie tylko elementy zwiększenia innowacyjności sektora publicznego. To konieczność, a jednocześnie szansa na realizowanie zadań publicznych na rzecz obywateli w sposób ciągły i niezakłócony. Temu wyzwaniu czasów, jakim jest zapewnienie sprawnego działania państwa teraz i w przyszłości, odpowiada projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych.

    Mając na uwadze przedstawione argumenty, klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za uchwaleniem ustawy. Jednocześnie chciałem przekazać pani marszałek poprawki do projektu omawianej ustawy. Bardzo dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.