Zgłoś uwagi

Sebastian Skuza - Wystąpienie z dnia 07 października 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

2. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (druki nr 572 i 636).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytania, które dotyczą bezpośrednio zagadnień związanych z zakresem kompetencji ministra finansów.

    Pierwsze pytanie dotyczyło dokapitalizowania i przeznaczenia dodatkowych środków na górnictwo. Z tego... miliarda 300... 879 mln to są środki na dokapitalizowanie spółki SRK. Według mojej najlepszej wiedzy te środki są również zabezpieczone na przejęcie tej przepompowni, o którą pytał pan poseł.

    Druga rzecz to kwestia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zwracam uwagę, że 38 mld to środki związane ze spadkiem makro oraz tarczą antykryzysową dla przedsiębiorców. Ponadto zwracam uwagę, że w 2020 r. nie było reformy OFE i tych środków również nie uwzględniono w budżecie. Należy jednak zwrócić uwagę, że w 2021 r. proponowana jest waloryzacja rent i emerytur. Kwota, która będzie na to przeznaczona, wynosi 9,6 mld zł.

    Dużo pytań dotyczyło wzmocnienia służby zdrowia. Chciałem zauważyć, że w funduszu COVID na to zadanie jest zaplanowana kwota 10,1 mld zł, chodzi o dodatkowe środki właśnie na działania COVID-owe. W przyszłorocznym budżecie wydatki na zdrowie również rosną i będzie zrealizowany procent zakładany w ustawie, tj. 5,3%.

    Jeżeli chodzi o kwestie wydatków samorządowych, to zwracam uwagę, że w przyszłym roku subwencja rośnie o 3,4 mld zł, a w tym roku do jednostek samorządu terytorialnego trafi dodatkowo 12 mld zł z funduszu COVID, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

    Padały także pytania o kwestie związane ze wzmocnieniem sanepidów. W tym roku z rezerw celowych poszło ok. 100 mln na wzmocnienie sanepidów. To wzmocnienie będzie miało swój dalszy ciąg w części ministra zdrowia w roku 2021.

    Dodatkowo kwestia dotycząca banku centralnego: zwracam uwagę na problematykę niezależności banku centralnego i jego polityki, ale narzędzie tzw. quantitative easing jest często wykorzystywane nie tylko przez Narodowy Bank Polski, ale również przez Europejski Bank Centralny czy przez rezerwę federalną Stanów Zjednoczonych.

    Jaki jest deficyt sektora finansów publicznych? Obecnie szacujemy to, łącznie z funduszami PFR-u i Banku Gospodarstwa Krajowego, na około 11% produktu krajowego brutto za ten rok.

    Następne pytanie również dotyczy pytań związanych z edukacją. Tak jak powiedziałem, środki w tym roku i w przyszłym roku na 6-procentowe podwyżki dla nauczycieli zostały zapewnione.

    Padło też pytanie o zwrot środków z tytułu zakupu respiratorów. Tutaj nie chciałbym wyręczać ministra zdrowia. Niemniej jednak zwracam uwagę, że dochody są tylko prognozą, więc gdy te środki się pojawią, to po prostu wpłyną na budżet państwa i przez to zmniejszy się deficyt.

    Padło też pytanie o zwiększenie środków dla rolnictwa. Muszę podkreślić, że w nowelizacji ustawy budżetowej środki dla rolnictwa wzrastają o ok. 3 mld zł: ok. 1,5 mld zł w części krajowej i ok. 1,5 mld zł w części unijnej.

    Ze środków związanych z finansowaniem obronności mamy zapewnienia ministra obrony narodowej, że zdecydowana większość tych środków, bo ok. 2/3, trafi do firm krajowych.

    Padło też pytanie o niewielkie kwoty związane z przesunięciem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

    Wysoki Sejmie! Nowelizacja stanowi o zwiększeniu środków w części podległej ministrowi spraw wewnętrznych i administracji (Dzwonek) o ok. 1600 mln, więc kwota ok. 14-15 mln stanowi niewielki ułamek. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.