Zgłoś uwagi

Poseł Krzysztof Paszyk - Wystąpienie z dnia 07 października 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 643).

Poseł Krzysztof Paszyk:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Chciałbym przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 643.

    Zdaniem naszego klubu parlamentarnego projekt wnosi kilka pozytywnych co do zasady rozwiązań dla polskich przedsiębiorców. Dotyczy wprowadzenia dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania, tj. systemu wzorowanego na rozwiązaniu estońskim, wiążącego dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegającego na znacznej modyfikacji dotychczasowych zasad opodatkowania oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego, który umożliwi podatnikom szybsze rozliczanie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych bez ingerencji w dotychczasowe rozliczanie podatkowe. Tzw. estoński CIT to nowoczesny sposób opodatkowania, który pozwala firmom inwestować i ograniczyć do minimum formalności przy rozliczaniu podatków. Firmy, które skorzystają z estońskiego CIT, nie będą musiały płacić miesięcznych lub kwartalnych zaliczek ani dokonywać rocznych rozliczeń. Zgodnie z tym rozwiązaniem podatek zostanie nałożony na przedsiębiorstwo w momencie wypłaty zysku. Oznacza to, że środki, które zostaną w firmie, będzie można przeznaczyć na inwestycje, co przełoży się na wzrost gospodarczy. Estoński CIT ma też przeciwdziałać negatywnym następstwom koronawirusa, czyli przyczynić się do zapewnienia stabilnych miejsc pracy i zwiększenia zatrudnienia. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.

    Nowe rozwiązanie w polskiej wersji ma dotyczyć wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych. Z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością, lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł. Dotyczy to ok. 90% polskich firm. Warunkiem skorzystania z tzw. estońskiego CIT-u będzie zatrudnianie co najmniej trzech pracowników na umowę o pracę lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać nowy system opodatkowania na 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 4-letnie. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim - czwartym - roku korzystania z tego systemu przedsiębiorca wciąż będzie spełniał wymagane kryteria.

    Z pewnością procedowany projekt przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw, tak jak wspomniałem: likwidacja barier rozwojowych, wzrost kapitałów własnych, poprawa płynności finansowej, mniej formalności, ale trzeba też nieco dziegciu do tego dołożyć naszym zdaniem, zdaniem klubu Koalicji Polskiej, mianowicie bardzo mocno wyartykułowany został głos w sprawie tego projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, które to ciało zwróciło uwagę na to, że niestety mamy, podobnie jak przy zerowym PIT w nieodległej przyszłości, również negatywne skutki, jeśli chodzi o finanse samorządów, jakie wiążą się z tym projektem. Jak wszyscy doskonale wiemy, finanse samorządów są już dzisiaj na skraju wydolności i bardzo ważne byłoby, myślę, na tym etapie - i my jako klub będziemy tego się domagać - żeby wprowadzić jakąś formę rekompensaty tych uszczuplonych dochodów samorządów. Myślę, że będzie to nasz element, od którego będziemy uzależniać nasze poparcie.

    Co do zasady są to bardzo dobre rozwiązania dla przedsiębiorców, ale nie możemy po raz kolejny realizować szczytnych skądinąd założeń kosztem uszczuplania finansów i dochodów samorządowych. Myślę, że to jest główny argument, który w naszym przypadku będzie ważył na definitywnym poparciu tego projektu. (Dzwonek) Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.