Zgłoś uwagi

Robert Nowicki - Wystąpienie z dnia 17 września 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0

Stenogram

22. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk nr 534).

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Krzysztof Nowicki:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Wysoka Izbo! Pozwolę sobie odnieść się na początku do wystąpień i stanowisk klubów.

    Jeżeli chodzi o to, o czym mówił poseł Grabarczyk odnośnie do mieszania, to pojawiła się metafora braku cukru, braku tego paliwa. W naszej ocenie zaproponowane instrumenty, konkretne instrumenty, takie jak dofinansowanie w postaci 1 mld zł rocznie, plus w tym roku 1,5 mld zł, są tymi elementami, które pozwolą nam zwiększyć ilość mieszkań. Jeśli mówimy tutaj o ilości mieszkań wybudowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, to nie sposób nie wspomnieć, że jesteście państwo w dużym błędzie, bo wystarczy zajrzeć rzeczywiście choćby do raportu o stanie mieszkalnictwa przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, gdzie do czerwca 2020 r. w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego wybudowano ponad 10 tys. lokali mieszkalnych, a w budowie jest 14 tys. Te dane, które państwo przytaczacie, to zaledwie jeden filar. Warto zobaczyć czasami więcej, spojrzeć czasami szerzej i kompleksowo. Ale nie spierajmy się tutaj o liczby, patrzmy w przyszłość.

    Było pytanie, dlaczego KZN nie realizował tego typu inwestycji. Z dwóch powodów. Pierwszy fundamentalny powód to brak możliwości prawnych, a więc brak możliwości przystępowania do współpracy z samorządami. A drugi to niekorzystny zapis dotyczący przepływów finansowych. I można mówić, że to jest idea, którą wymyślił rząd w zaciszu gabinetów. Osobiście ja jako wiceminister za to odpowiadałem. Ale ta idea, która powstała na początku roku, została już skonsumowana z ponad 80 samorządami.

    Patrzę tutaj w stronę pana posła Sterczewskiego, pani poseł Kretkowskiej. Poznań jest jednym z miast, gdzie prezydent, pomimo innej opcji politycznej, powiedział: wchodzę w to. I to dzięki naszym zmianom, dzięki nowej roli Krajowego Zasobu Nieruchomości, który wspiera to całkowicie, w Poznaniu, jakże dalekim politycznie nam mieście, będzie możliwe wybudowanie szkoły. I współpraca z Krajowym Zasobem Nieruchomości doprowadziła do tego, że będzie ta szkoła i będą te mieszkania. Czyli to pokazuje, że możemy.

    Dlaczego rząd i samorząd? Szanowni państwo, ja tu nie wymyślam koła na nowo. Ja tu pokazuję to, co zrobili inni już w latach 60. Szwecja - program miliona mieszkań. Na czym to polegało? Ano na tym, że rząd i samorząd zrozumieli, że zatrzymanie najcenniejszego kapitału, jakim są ludzie, wymaga współpracy. I rząd dostarcza pewnych ram, dostarcza instrumentów finansowych.

    Odnoszę się tutaj do pana posła Krajewskiego. Nie rozumiem tej ironii co do noclegowni, bo noclegownie też są potrzebne i noclegownie muszą powstawać, bo o tych najbiedniejszych, o tych, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej, w trudnej sytuacji, w mądrym programie, jakim jest Narodowy Program Mieszkaniowy, trzeba też myśleć.

    (Poseł Małgorzata Chmiel: Trzeba. Myśli. 5 lat już myśli.)

    Jeśli chodzi tutaj o wykluczenie osób zadłużających się, to myślę tutaj o pani poseł Pawliczak. Nie mamy tutaj zamiaru wykluczać tych osób. To jest oczywiście do wyjaśnienia w pracach podkomisji, ale jak najbardziej intencją jest to, że te dodatki mają być wypracowane tak, że wręcz z mocą wsteczną będą wypłacane, po to aby właśnie spłacić to zadłużenie, aby nie było tego mechanizmu lawiny śnieżnej i pogłębienia długu. Wyzbywanie majątku - tak to pani poseł nazwała. Ja nie nazwałbym tego wyzbywaniem majątku.

    Mamy tutaj dyskusję przełożoną na dyskusję z zakresu praw podstawowych: własności, wynajmu, ale też, jak myślę, jest trochę rysu historycznego, który wszyscy znamy, jak Polska ucierpiała w wyniku działań wojennych. Paradygmat własności się zmienia. Zmienia się, bo wzrasta to wśród ludzi młodych, bo często (Dzwonek) na różnych forach internetowych, czy to prawicowych, czy lewicowych, pojawia się pytanie, czy kupowanie mieszkania, a zwłaszcza w dobie pandemii, to kupowanie sobie bezpieczeństwa, czy kupowanie sobie lęków. I to jest mądre pytanie. Ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o paradygmat własności, to jest silnie zakorzenione poczucie własności. Jeżeli chodzi o cyfry, to 87% Polaków w ankietach odpowiada, że chce mieć własność. Musi istnieć taka możliwość. I my po to różnicujemy, aby jeżeli partycypant wpłacał 20-25%, a więc znaczną część inwestycji na starcie współfinansował, on miał roszczenie. Pamiętajmy, że sytuacja jest diametralnie inna w dużych miastach, w miastach średnich, w miastach tracących funkcje gospodarcze. A to jest 250 miast na liście przygotowanej przez rząd. I tam ten kapitał ludzki, to spojrzenie na własność uwarunkowane jest jeszcze tym, że wszystko mogą nam zabrać - okrutne czasy komunizmu. Ale nieruchomość pozostaje przy nas, nie zmienimy tego. Nie zmienimy tego paradygmatu w rok, 2 lata. Dlatego taka możliwość w naszej ocenie musi być.

    Jeśli chodzi o wystąpienie posła Sośnierza - niestety nie widzę go na sali...

    (Poseł Grzegorz Braun: Słuchamy pana.)

    Dla mnie, panie pośle, poziom abstrakcji tej wypowiedzi był tak bardzo na wyżynach szczytu, że nie umiem tutaj odpowiedzieć na pytania. Być może czas na rozmowy będzie...

    (Poseł Grzegorz Braun: Przekażę.)

    Jest pan poseł. Być może ta rozmowa, ten dialog będzie konkretniejszy w komisjach.

    Jeśli chodzi o pytania konkretne, wynotowałem sobie pytanie pana posła Miszalskiego. Tak, fotowoltaika i pompy ciepła będą mogły być finansowane. Tylko uzupełnię, że suma na książeczkach mieszkaniowych - też rozszerzamy ten katalog możliwości - to ok. 481 mln. Jeśli mowa o przepisie, którego dotyczyło pytanie nr 2, ten przepis został w wyniku konsultacji z PUODO usunięty ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych. To był główny impuls do tego, aby ten przepis został usunięty.

    Jeśli chodzi o uwagi czy też sugestie pani poseł Chmiel - pani poseł, pamiętam, bo pracowaliśmy razem w komisjach związanych i z prawem budowlanym, i z prawem geodezyjnym...

    (Poseł Małgorzata Chmiel: Tak jest.)

    ...że w każdym punkcie zgadzałem się z panią poseł co do cyfryzacji. Tylko, pani poseł, scyfryzowanie to nie jest proces, który się dzieje przez pryzmat napisanej ustawy. Musimy to w ramach konsultacji... Tak dbamy o samorządy, tak wszystkim leży na sercu dobro samorządów i ich budżetów. Kwestia cyfryzacji, proszę mi wierzyć, to jest kwestia etapowa. Zaczynamy od 10 formularzy, ale to i tak będzie rewolucja. Chcemy pójść dalej, ale proszę mi wierzyć, jeżeli mówimy o wydziałach związanych z decyzjami architektoniczno-budowlanymi, czasami te wydziały prowadzą nawet sprawy papierowo. A więc współgranie tego z systemami, z kompletnym obiegiem prawnym jest działaniem, które jest, musi być etapowe. Jestem zwolennikiem i będę zwolennikiem tego - razem, mam nadzieję, wespół z polską izbą inżynierów i architektów - abyśmy mieli taką sytuację, że pełen proces inwestycyjno-budowlany jest procesem elektronicznym, razem z e-dziennikiem.

    Jeśli chodzi o pytanie pana posła Buża o nazwę, dlaczego jest zmiana nazwy - ano dlatego, panie pośle, że społeczne inicjatywy mieszkaniowe będą miały szerszy katalog zadań i obowiązków niż towarzystwa budownictwa społecznego. Jeśli chodzi o listę osób, które są uprawnione, to tutaj tworzymy analogiczną sytuację jak w przypadku starszych podmiotów, czyli TBS-ów. Spółdzielnie mieszkaniowe - panie pośle, spółdzielnie mieszkaniowe to potencjał 300 tys. lokali. Mamy odrębną ustawę w zakresie spółdzielni mieszkaniowych, która będzie zgłoszona, jest przedmiotem obrad Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, tak abyśmy wspólnie wzmogli potencjał spółdzielni. Jestem już po rozmowach ze związkami rewizyjnymi, ze spółdzielniami. Mamy wypracowane kompleksowe przepisy, które będą motywowały spółdzielnie do budowy.

    Jeśli chodzi o wypowiedź pani poseł Pępek, 35%, które pani poseł raczyła przywołać - od tego dołożyłbym jeszcze 10%, które szacujemy, z Krajowego Zasobu Nieruchomości, z funduszu inwestycji i wsparcia inicjatyw społecznych budownictwa. Z chęcią dałbym powyżej 45%, bo finanse, czy to w rozmowach z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, czy z Bankiem Światowym, gdzie polityka Komisji Europejskiej jest właśnie w kontekście budownictwa społecznego... Ale jasne reguły pomocy publicznej mówią, że ten limit to 40% dofinansowania. Nie mamy tego problemu w przypadku budownictwa...

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Panie ministrze, proszę już zmierzać do końca wypowiedzi, dobrze?

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Krzysztof Nowicki:

    Oczywiście, pani marszałek.

    W przypadku budownictwa komunalnego nie mamy tego limitu. Dajemy 50, 60%.

    Jeśli chodzi o pana posła Suchonia, nie mam już tutaj czasu, ale odeślę do raportu o stanie mieszkalnictwa i do tego, abyśmy mogli...

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Szczegóły w komisjach już, panie ministrze. Mamy opóźnienie, bardzo proszę.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Krzysztof Nowicki:

    ...przedyskutować to poza czasem na mównicy.

    ˝Mieszkanie dla młodych˝ - to do pana posła Grabarczyka, bo pan poseł wspominał o tym. Trend, który wynika i ukazany jest w raporcie dotyczącym dopłat do kupna mieszkania, pokazywał, że te mieszkania drożały przez deweloperów. Nie chcę czynić tutaj zarzutów, że to była tylko jedna forma wsparcia, wsparcia własności, a de facto wsparcia deweloperów poprzez wkład własny.

    (Poseł Małgorzata Chmiel: Nieprawda.)

    Natomiast lata 2008-2015...

    (Poseł Izabela Leszczyna: Rynek wtórny też był.)

    ...to zapaść w zakresie budownictwa społecznego.

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Panie ministrze, naprawdę bardzo proszę już zmierzać do końca.

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Krzysztof Nowicki:

    Podsumowując, szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, myślę, że te rozwiązania, które są rzeczywiście obszerne, 24 ustawy, są konieczne. Zapraszam gorąco do dyskusji w komisji i w podkomisji. Dziękuję, pani marszałek.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.