Zgłoś uwagi

Poseł Marek Suski - Wystąpienie z dnia 17 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1 wyświetleń
0

Stenogram

28. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 597, 378 i 625).

Poseł Marek Suski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości wobec ustawy zmieniającej ustawę o ochronie zwierząt.

    Szanowni Państwo! Dziś rano, przed godz. 8, komisja zakończyła prace. Mówił o tym pan poseł sprawozdawca. Rzeczywiście, pracowaliśmy przez prawie 12 godzin, ale efekt finalny jest, można powiedzieć, w miarę zadowalający. Dlaczego w miarę zadowalający? Dlatego że przyjęliśmy większość zapisów pierwotnej ustawy, która została przyjęta za podstawę tworzonych praw, czyli tej zgłoszonej przez klub Prawa i Sprawiedliwości.

    Uzupełniliśmy ustawę o element nazwany kolokwialnie emeryturą dla zwierząt, które służą państwu. Chodzi o zwierzęta, które pracują w Policji, chronią budynki, szukają ładunków wybuchowych czy narkotyków albo wyszukują ludzi pod gruzami bądź pod zwałami śniegu. Te zwierzęta, które nam służą, naszym zdaniem powinny mieć godne życie również wtedy, kiedy przestaną pracować. One nam służą i jesteśmy zobowiązani okazać im wdzięczność. Dlatego rozszerzyliśmy projekt o ten element.

    Podczas prac komisji zgłoszono wniosek o wyrzucenie z projektu zakazu uboju rytualnego. Głosami większości członków ten ubój został wykreślony. W związku z tym zgłosimy w drugim czytaniu poprawkę przywracającą zakaz uboju rytualnego. Natomiast w związku z obawami, że doprowadzi to do bankructwa, biedy, będzie miało drastyczne skutki, zaproponujemy również odpowiednie rekompensaty za utracone dochody z tego tytułu. Już w pierwszym czytaniu zgłosiliśmy poprawkę, która daje możliwość wypłaty rekompensat za likwidację przemysłu futerkowego nazywanego przemysłem futrzarskim.

    Szanowni Państwo! Chciałem dodać, że większością głosów z pierwotnego projektu została usunięta poprawka zezwalająca organizacjom społecznym razem z Policją czy Strażą Miejską na dokonywanie w rażących sytuacjach kontroli i odbieranie prześladowanego, katowanego przez człowieka zwierzęcia. Te przepisy zostały dopracowane, ale większość zdecydowała, żeby takiego rozwiązania nie wprowadzać. Pojawiły się obawy, że to będzie nadużywane. Koszty poniesione przy takiej kontroli miałaby pokryć osoba, która tej kontroli podlega, niezależnie od tego, czy słusznie czy niesłusznie. Dlatego ten przepis został wycofany, natomiast przygotujemy poprawkę - złożymy ją w drugim czytaniu - przywracającą to uprawnienie, ale dodającą również element kontroli i współodpowiedzialności. Czyli jeżeli uczestniczący w kontroli policjant czy inny funkcjonariusz stwierdzi, że jest ona nieuzasadniona, to nie będzie ona kontynuowana, żeby nie łamać praw obywateli. Oczywiście w przypadku, kiedy kontrola będzie przeprowadzona słusznie i rażące naruszenia będą powodować konieczność odebrania zwierzęcia i przekazania go do schroniska, wtedy koszty tych czynności ponosić będzie osoba, która dopuściła się drastycznych zachowań. Natomiast, żeby nie było tak, jak mówiono... Nazywano nieładnie tę kontrolę. Nie będę przytaczał, jak na posiedzeniu komisji wyrażali się niektórzy z kolegów. Będziemy proponować, żeby w przypadku, gdy taka kontrola zostanie dokonana niesłusznie, niesprawiedliwie, a osoba, która opiekuje się zwierzęciem, która nie dokonała wobec niego żadnego niemoralnego aktu, a została narażona na jego odebranie, koszty ponosił ten, kto niesłusznie podjął się kontroli. Wprowadzamy pewnego rodzaju równowagę. Chodzi też o moment na zastanowienie się, czy przypadku wątpliwych sytuacji nie należy podejmować mniej drastycznych kroków, które pomogłyby chronić zwierzę, ale nie wiązałyby się z wchodzeniem na czyjeś posesje, naruszaniem własności, jeżeli rzeczywiście sytuacja nie jest drastyczna.

    Szanowni Państwo! Można powiedzieć po tych wielu godzinach pracy, że koledzy i koleżanki mieli jeszcze poprawki, co do których uważam, że są sensowne, ale w nocnym trybie nie było możliwości przeanalizowania do końca skutków ich wprowadzenia.

    Zobowiązaliśmy się, że będziemy dalej pracować nad poprawą dobrostanu zwierząt. Część poprawek odrzuciliśmy, za co nie tyle może przepraszam, ile po prostu nie byliśmy w stanie w nocy tego wnikliwie przeanalizować. Natomiast były też osoby, które bardzo ostro krytykowały, utrudniały, zgłaszały poprawki...

    (Poseł Robert Winnicki: Ojej, poprawki zgłaszali.)

    ...zupełnie oderwane od rzeczywistości i logiki. Niektórzy troszkę tam pomrukują z ław poselskich - uderz w stół - nożyce się odezwą, wiemy o kogo chodzi. Zgłaszali rzeczywiście różnego rodzaju poprawki, dziesiątki poprawek, skończyło się to kilkudziesięcioma, ponad 80 głosowaniami, z których większość polegała na tym, że trzeba było ˝a˝ skreślić, art. 1 pkt 2 itd. Oczywiście część była udokumentowana, merytoryczna, jedną z ciekawszych poprawek było vacatio legis zgłoszone przez pana posła - 30 lat wygaszania tej branży. Oczywiście wszystko to miało na celu obstrukcję, dlatego być może dzisiaj wszyscy jesteśmy trochę niedospani. Ale jesteśmy szczęśliwi, że ten projekt został przyjęty przez komisję, i jestem głęboko przekonany, że zostanie przyjęty przez Sejm i dołączymy do państw, które mogą szczycić się tym, że są państwami humanitarnie traktującymi nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, naszych młodszych braci.

    Szanowni Państwo! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość gorąco rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie tego projektu. Będziemy też wnosić poprawki i prosić o ich poparcie, zgłosimy je do końca drugiego czytania. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.