Zgłoś uwagi

Poseł Kazimierz Gwiazdowski - Wystąpienie z dnia 17 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
6 wyświetleń
0

Stenogram

28. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 597, 378 i 625).

Poseł Sprawozdawca Kazimierz Gwiazdowski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiam sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, druk nr 378, oraz o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, druk nr 597.

    Sejm na 17. posiedzeniu w dniu 16 września 2020 r. na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował powyższe projekty ustaw do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia. Komisja zebrała się w dniu 16 września o godz. 23 i zakończyła prace 17 września o godz. 7.30.

    Celem procedowanych działań legislacyjnych jest wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu, zapewnienie lepszego traktowania zwierząt, zwiększenie kontroli samorządów i czynnika społecznego nad prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt, wzmocnienie skuteczności kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt przez podmioty prowadzące schroniska przez zwiększenie ich częstotliwości, doprecyzowanie zadań gmin w zakresie prowadzenia schronisk, utrudnienie dostępu do zajmowania się ochroną bezdomnych zwierząt osobom skazanym za umyślne przestępstwa mające za przedmiot zwierzę lub skazanym za umyślne przestępstwa z użyciem przemocy.

    Ustanowienie przy ministrze do spraw rolnictwa organu doradczego monitorującego stan ochrony zwierząt.

    Proponowane zmiany pozwolą w jeszcze większym stopniu realizować idee humanitaryzmu w zakresie traktowania zwierząt.

    Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu projektów ustaw na posiedzeniu w dniu 16 września 2020 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy.

    Komisja zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu sejmu przedstawia na żądanie wnioskodawców 50 wniosków mniejszości. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.