Zgłoś uwagi

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 17 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 574 i 593).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję szanownym państwu posłom za merytoryczną pracę nad projektem ustawy zarówno na sali plenarnej, jak również na posiedzeniu komisji. Doceniam to, że po pierwszym czytaniu projekt ustawy podczas prac Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych poparło 46 posłów, tylko jeden się wstrzymał. To pokazuje, że regulacja przedłożona Wysokiej Izbie spotkała się z akceptacją.

    Odniosę się do pytań przedstawionych podczas drugiego czytania. Może od samego końca będzie mi łatwiej, tak na gorąco, pani poseł Aleksandra Gajewska. Pani poseł, doskonale współpracujemy jako rząd z samorządem terytorialnym odnośnie do rozwiązań, które zostały przedstawione w tym projekcie ustawy. Jest akceptacja Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w przypadku tego projektu.

    (Poseł Aleksandra Gajewska: Wasz sztandarowy projekt jest tego najlepszym przykładem.)

    Odniosę się również do wniosku pani poseł z Lewicy. Bardzo przepraszam, bo pani poseł chyba nie zabierała głosu w pytaniach. Wniosek dotyczył podwyższenia tego progu wprowadzenia redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonej łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. To obniżenie redukcji do poziomu 30% jest na wniosek jednostek samorządu terytorialnego. Takie uzgodnienie posiadamy w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu. Powiem tak: do tej pory program ˝Stop smog˝ rzeczywiście był realizowany w niewielkim zakresie. Obniżenie tego poziomu, także liczby budynków jednorodzinnych, jeżeli chodzi o możliwość aplikowania gminy do programu ˝Stop smog˝, z 2% do 1% lub 20 budynków w ramach programu powoduje większe zainteresowanie gmin. Respektujemy, akceptujemy ten głos.

    Odnosząc się do pytania pana posła Mirosława Suchonia w sprawie rozdziału V: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, chcę powiedzieć, że dane, o które będziemy prosić bezpośrednio samych zainteresowanych, czyli imię, nazwisko, adres nieruchomości, ewentualnie numer telefonu bądź adres poczty elektronicznej, jeżeli beneficjent posiada, to są wszystkie dane, o które będziemy prosić beneficjentów, którzy będą chcieli uczestniczyć w tym programie. Natomiast wszystkie dane są automatycznie zaciągane z różnych systemów teleinformatycznych, w tym z ewidencji gruntów i budynków. Pan poseł widocznie nie zauważył tego przepisu w projekcie ustawy.

    Natomiast jeżeli chodzi o program dla Pszczyny, Cieszyna czy szerzej dla miejscowości najbardziej zanieczyszczonych, które znajdują się na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich czy z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to przygotowujemy specjalny program wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stąd jutrzejsza wizyta pana ministra Michała Kurtyki. Ja również będę uczestniczył w delegacji, będzie także przedstawicielstwo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi o to, aby rozmawiać wspólnie z przedstawicielem urzędu wojewódzkiego, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak ukształtować program specjalnie dedykowany miastom z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Wśród nich jest niestety miasto, które pan wymienił - Pszczyna. Jutro tam się spotykamy. A więc podejmujemy bardzo aktywne działania.

    I jeszcze ważna informacja. Jednostki samorządu terytorialnego będą miały to narzędzie - tutaj jeszcze do pani poseł Aleksandry Gajewskiej - będą mogły nieodpłatanie korzystać z tego narzędzia, jakim jest ewidencja budynków. Ten program, ta ewidencja będzie zrealizowana z funduszy, z programu Polska Cyfrowa. To środki Unii Europejskiej. Z programu Polska Cyfrowa to narzędzie w całości będzie sfinansowane jako centralna ewidencja emisyjności budynków i wszyscy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci uzyskają dostęp do tej bazy, w zakresie swojego terytorium, oczywiście w sposób nieodpłatny.

    Odnosząc się do wypowiedzi pani poseł Gabrieli Lenartowicz (Dzwonek)...

    Jakby pani marszałek zechciała pozwolić mi dokończyć, przedłużyć o 1 minutkę...

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Proszę bardzo, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska:

    Odnosząc się do wypowiedzi pani poseł Gabrieli Lenartowicz, to chcę powiedzieć, pani poseł, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do poprzedniego okresu... Ja wiem, że sama dynamika zdarzeń jest taka, że po prostu uzyskujemy cywilizacyjnie postęp w danym obszarze, ale odwołując się do faktów, rezultat jest taki, że w raporcie Komisji Europejskiej, który odwoływał się do okresu od 2007 r. do 2015r., były wskazane w Polsce 44 strefy, w których nastąpiły przekroczenia emisyjności pyłu PM10. Natomiast w obecnym raporcie, z lat 2018-2019, udało nam się obniżyć te przekroczenia, zmniejszyć liczbę tych stref z 39 do 22. A jesteśmy w roku 2020, jeszcze w tej chwili nie dysponujemy aktualnymi danymi, ale ten postęp jest bardzo widoczny, jest fizycznie odczuwalny. Jestem przekonany, że w najbliższym raporcie uda nam się zejść być może poniżej 10 stref, w których w tej chwili są przekroczenia. Ale już pracujemy nad programami dedykowanymi specjalnie takim obszarom.

    Tak, na pytanie pani poseł Zofii Czernow też już odpowiedziałem, tutaj nie ma żadnych nadzwyczajnych danych.

    Jeżeli chodzi o pytanie pana posła Gadowskiego o to, ile środków przeznaczono w budżecie, to też właściwie odpowiedziałem: środki będą z Programu Polska Cyfrowa, gminy nie będą wykładać żadnych środków ze swojego budżetu na przygotowanie tego narzędzia, jakim jest centralna ewidencja emisyjności budynków. To właściwie najważniejsze pytania.

    Pan poseł Tomasz Olichwer pytał o emisję CO2, o politykę Unii Europejskiej. To jest temat, który troszkę wykracza poza regulację, o której rozmawiamy, ale muszę powiedzieć, że zgodnie z projektem ˝Polityka energetyczna Polski do 2040 r.˝, której założenia przedstawił minister klimatu Michał Kurtyka, chcielibyśmy do roku 2030 odejść od opalania węglem mieszkań, domów na obszarach miast, natomiast do roku 2040 - na terenach wiejskich. Tutaj taka deklaracja, że modelowanie i perspektywa programowania będą takie, powiedzmy, abyśmy mogli poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, innych urządzeń, w ogóle zaprzestać wykorzystywania węgla kamiennego w ogrzewnictwie indywidualnym, w ogóle w mieszkalnictwie, w miastach do 2030 r., a na terenach wiejskich do 2040 r.

    Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję. Chcę powiedzieć, że również ta centralna baza emisyjności budynków jest nam niezbędna. Proszę nie formułować takich zarzutów, że jest to jakieś narzędzie inwigilacji. Szczególnie pan poseł Grzegorz Braun w swojej bardzo barwnej wypowiedzi rysował tutaj pewne zagrożenie związane z opresyjnością, jakie państwo stwarza wprowadzając tą centralną bazę emisyjności budynków. Nic podobnego. To jest narzędzie, które ma posłużyć nam wszystkim, razem, wszystkim instytucjom i jednostkom samorządu terytorialnego, ministrom, instytucjom państwowym do tego, żebyśmy po prostu osiągnęli, drodzy państwo, w ciągu tej najbliższej 10-letniej perspektywy dobry rezultat związany z uzyskaniem czystego powietrza w miastach dla obecnie żyjących, a także dla przyszłych pokoleń.

    Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

    Dobrze, panie ministrze, już...

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska:

    Kończąc, jeszcze raz bardzo dziękuję za merytoryczną pracę nad projektem ustawy. Bardzo proszę o poparcie tego projektu. Jestem przekonany, że będzie on dobrze służył polskim rodzinom, polskiemu społeczeństwu do tego, aby można było oddychać czystym powietrzem i dobrze wykorzystać środki finansowe, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył w ramach programu ˝Czyste powietrze˝. Przypomnę, to jest 103 mld zł w perspektywie do roku 2029. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.