Zgłoś uwagi

Sebastian Skuza - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (druki nr 590 i 590-A).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedmiotem dzisiejszych obrad jest rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, wraz z autopoprawką.

    Projekt z przedłożenia rządowego jest reakcją rządu na sytuację, jaka wystąpiła w zawiązku z rozprzestrzenianiem się pandemii, która spowodowała potężne perturbacje gospodarcze i wywołała niekorzystne skutki społeczno-gospodarcze. W celu zminimalizowania negatywnych skutków pandemii Rada Ministrów przyjęła projekt wraz z autopoprawką, który zasadza się na takich trzech filarach: inwestycyjnym, który, można powiedzieć, skupia się głównie na inwestycjach infrastrukturalnych, społecznym oraz budżetowym. Te obszary wzajemnie się przenikają.

    I tak, po pierwsze, przedstawię założenia projektu dotyczące dokapitalizowania spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, która jest zarządcą narodowej sieci linii kolejowych i realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii polskiego kolejnictwa o wartości ok. 75 mld zł. Proponuje się dokapitalizowanie tej spółki kwotą 1850 mln zł jeszcze w tym roku. Środki te mogłyby być wykorzystane na podwyższenie kapitału zakładowego spółek zależnych od PKP PLK oraz na zadania w zakresie przebudowy, budowy, rozbudowy lub modernizacji przystanków kolejowych oraz infrastruktury towarzyszącej. Działanie takie prowadziłoby do poprawy struktury właścicielskiej narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej i umożliwiałoby tworzenie silnej grupy kapitałowej na bazie PKP PKL dysponującej zwiększonym potencjałem wykonawczym na rynku robót budowlanych. Umożliwiłoby to również podwyższenie stopnia gotowości realizacji projektu w związku z przewidywaną pulą środków na inwestycje kolejowe z nowej perspektywy finansowej. Ponadto wzmocniona grupa będzie miała większy potencjał w zakresie realizacji kolejnych programów rządowych, takich jak ˝Kolej+˝ czy też projektowany program przystankowy.

    Wsparcia wymaga również infrastruktura drogowa. Projekt ustawy zawiera przepisy, które umożliwiają zwiększenie finansowania Funduszu Dróg Samorządowych o łączną kwotę 3,8 mld zł jeszcze w roku 2020. Na tę kwotę składają się dwie sumy: 1,1 mld pochodzi z przesunięcia, przyspieszenia finansowania zaplanowanego na 2021 r., natomiast takie czyste zwiększenie to 2,7 mld zł.

    Projekt odnosi się również, tak jak już wspominałem, do kwestii związanych z budżetem państwa. W projekcie proponuje się zmianę terminu składania przez wojewodów wniosków o uruchomienie środków z rezerw celowych. Tarcza anty-covid-owa zawiera rozwiązanie, które umożliwia wykorzystanie i podział środków z rezerw celowych do dnia 31 grudnia, niemniej jednak niezbędne jest jeszcze wprowadzenie przepisów, które umożliwiałyby składanie właśnie wniosków przez wojewodów w wydłużonym terminie.

    Przedłożenie rządowe zawiera również przepisy epizodyczne dotyczące roku 2020, w którym możliwe będzie wydanie aktu wykonawczego, rozporządzenia Rady Ministrów, co dotyczy tzw. wydatków niewygasających. I tutaj ze względu na pandemię proponuje się możliwość takiego wykorzystania środków jako wydatków niewykazujących do dnia 30 listopada 2021 r.

    Projekt ustawy zwiera również rozwiązania w zakresie podatku od towarów i usług. Dobre wykonanie budżetu państwa za 2019 r., dobre informacje na temat relacji: dług Skarbu Państwa do PKB prowadziłyby do sytuacji, w której automatyczny byłby powrót do 22- i 7-procentowej stawek podatku VAT. Niemniej jednak ogłoszenie stawek nastąpiło w roku pandemii i projekt zakłada powrót do tych stawek w przypadku stosowania pełnej reguły wydatkowej i innych dotychczas obowiązujących wskaźników. (Dzwonek)

    Projekt przewiduje również umożliwienie zasilenia środkami budżetowymi niektórych funduszy celowych oraz umożliwienie kontynuacji zadań w ramach realizacji programu ˝Maluch+˝ rozpoczętych w roku 2020 maksymalnie do dnia 30 listopada 2021 r.

    Projekt odnosi się również do kwestii finansowania Funduszu Kolejowego i funduszu drogowego poprzez zmiany struktury podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej. Proponuje się obniżkę o 23 zł akcyzy na paliwo i równocześnie o taką kwotę zwiększenie opłaty paliwowej. Umożliwiłoby to redystrybucję środków, zwiększenie środków przeznaczanych na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego.

    Rozwiązania zakładają również możliwość dokapitalizowania portów pochodzącą z obligacji kwotą w wysokości 1 mld zł. Byłyby to środki na zwiększenie kapitału zakładowego portów, na budowę tzw. falochronów zewnętrznych.

    Ustawa odnosiłaby się również do infrastruktury lotniczej. A mianowicie w karcie COVID-owej zostały zapisane...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie ministrze, czas. Czas minął.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

    ...przepisy umożliwiające wsparcie lotnisk, ich gotowości do przyjmowania i obsługi ruchu lotniczego. Niemniej z uwagi na negatywną ocenę Komisji Europejskiej te przepisy musiały być zmienione. Komisja Europejska bowiem kierunkuje się tylko na pewien czas, okres od dnia 15 marca do dnia 30 czerwca jeśli chodzi o pokrycie częściowych strat lotnisk. Nie powodowałoby to skutków budżetowych. Kwota na te działania jest zarezerwowana w funduszu COVID-owym i wynosi 142 mln zł.

    Wysoka Izbo! Uprzejmie proszę o przyjęcie przedmiotowego projektu ustawy wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.