Zgłoś uwagi

Poseł Rafał Adamczyk - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druki nr 260 i 540).

Poseł Sprawozdawca Rafał Adamczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie! Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, druki nr 260 i 540.

    Szanowni Państwo! Zasadniczym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego jest konieczność i potrzeba przeprowadzenia zmian w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego, reorganizacji zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem szkoleń pracowników centrów powiadamia ratunkowego, wprowadzenie nadzoru nad pracą centrów i ich pracowników zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym, uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej Alarm112, służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie krótkich wiadomości tekstowych. Sam proces legislacyjny wyglądał następująco: w lutym br. wpłynął do Sejmu projekt rządowy, który został skierowany do pierwszego czytania m.in. w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W czerwcu nastąpiło pierwsze czytanie i powołanie podkomisji, która się ukonstytuowała i obradowała na początku września br.

    Szanowni Państwo! Na posiedzeniu podkomisji złożono kilkadziesiąt poprawek legislacyjnych do projektu ustawy, w tym pięć poprawek merytorycznych oraz kilka poprawek złożonych przez posłów, którzy są członkami podkomisji.

    Wysoka Izbo! System powiadamiania ratunkowego jest systemem krytycznym z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. Celem zmiany powinna być poprawa dostępności powiadamiania ratunkowego i skrócenie czasu oczekiwania na reakcję służb ratunkowych na zgłoszenie, a tym samym poprawa bezpieczeństwa obywateli i zwiększenie efektywności współdziałania służb. To, czy tak będzie, zostanie zapewne zweryfikowane w ramach praktyki i działań tych służb.

    W zaproponowanych zmianach ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego zastąpiono pojęcie dysponenta zespołów ratownictwa medycznego pojęciem dyspozytorni medycznej, co zostało uregulowane w znowelizowanych przepisach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

    Jedną z kluczowych zmian w projekcie jest otwarcie przed operatorami numerów alarmowych możliwości awansu zawodowego przez gradację stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej CPR stanowisk: starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora-trenera. Dodatkowe stanowiska pracy utworzone zostaną z obecnie przyznawanych maksymalnych limitów na stanowisko operatora numerów alarmowych. Podział na poszczególne CPR-y został dokonany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

    Obecnie funkcjonująca płaska struktura CPR oraz zatrudnienie operatorów numerów alarmowych poza korpusem służby cywilnej powodują zamknięcie ścieżki rozwoju, co jest demotywujące dla pracowników. Efektem proponowanych zmian będzie zatrzymanie w strukturach CPR najbardziej zaangażowanych i doświadczonych pracowników, których wkład w budowę sprawnie funkcjonującego systemu powiadamiania ratunkowego jest kluczowy. Niestety wprowadzone zostały limity, które mogą ograniczać docelowo awans poszczególnych pracowników.

    Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że system powiadamiania ratunkowego jest jednym z kluczowych systemów z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli i państwa. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, w celu zachowania jednolitych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, które są istotne m.in. przy przyjęciu modelu zastępowalności systemu powiadamiania ratunkowego, niezbędne jest utworzenie w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamia Ratunkowego, którego głównym zadaniem będzie utrzymanie ciągłości działania i rozwój systemu teleinformatycznego, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń. Czy tak będzie? Zobaczymy.

    Szanowni Państwo! Operatorzy numerów alarmowych pracują pod presją czasu, muszą podejmować decyzje i działania, od których zależy życie, zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Ponadto na numery alarmowe bardzo często dzwonią osoby nadmiernie roszczeniowe w sprawach nieobjętych zakresem działań CPR, co powoduje dodatkową uciążliwość. Czynniki te powodują wyjątkowe obciążenie. I tutaj pojawia się system, który będzie chronił pracowników. Na pewno pracownicy oczekują również dodatkowych zabezpieczeń w formie odpowiedzialności cywilnej.

    Wysoka Izbo! Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniach (Dzwonek) 3 czerwca i 11 września wnosi do Wysokiego Sejmu projekt ustawy celem jego uchwalenia. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.