Zgłoś uwagi

Poseł Radosław Fogiel - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
17 wyświetleń
0

Stenogram

11. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. (druki nr 460 i 599).

Poseł Radosław Fogiel:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam przyjemność w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko klubowe w sprawie projektu ustawy z druku nr 460 o ratyfikacji umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

    Wysoki Sejmie! Do tej pory stosunki między Unią Europejską lub jej poprzedniczkami a Kanadą regulowały: ramowa umowa handlowa i gospodarcza zawarta przez Wspólnoty Europejskie w 1976 r., wspólna deklaracja polityczna dotycząca stosunków transatlantyckich przyjęta w 1990 r., ponowiona w 1996 r., wspólna Agenda Partnerstwa UE-Kanada z 2005 r. oraz Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa CETA o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Kanadą z 2016 r.

    Umowa, o której mówimy dzisiaj, jest kompleksową umową o partnerstwie strategicznym z Kanadą. Jest naturalną konsekwencją i kolejnym etapem procesu zacieśniania współpracy między Unią Europejską a tym państwem.

    Czego w skrócie ta umowa dotyczy, jakie tematy są tam poruszane? Mowa jest m.in. o proliferacji broni masowego rażenia, o zwalczaniu nielegalnego handlu bronią, o współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu i jego finansowania. Są tam zapisane działania na rzecz wolnego handlu i zwiększania inwestycji, zrównoważony rozwój, współpraca w dziedzinie wiedzy, badań naukowych, innowacji i technologii komunikacyjnych, współpraca w zakresie zwalczania niedozwolonych środków odurzających czy współpraca w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Również z perspektywy polskiej podpisanie i wejście w życie tej umowy wpisuje się w założenia i cele polityki RP wobec Kanady.

    Polska, podobnie jak i inne instytucje Unii Europejskiej, uznaje Kanadę za jednego z kluczowych partnerów, zarówno pod względem potencjału gospodarczego, jak i jej znaczenia oraz stopnia aktywności na arenie międzynarodowej: czy to w ramach ONZ, czy w ramach Światowej Organizacji Handlu, czy G7 i innych organizacjach. Z tego powodu relacje między Unią Europejską a Kanadą zasługują na wysoką rangę i powinny przyjąć nową formułę prawną. Takie zadanie spełnia umowa, o której dzisiaj mówimy. Jest to również zgodne z interesami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ umowa poszerza ramy współdziałania i oferuje narzędzia niezbędne do intensyfikacji dialogu politycznego z Kanadą.

    W dłuższej perspektywie czasowej wejście w życie (Dzwonek) tej umowy będzie skutkować intensyfikacją kontaktów RP i Kanady na różnych szczeblach. Warto dodać, że wejście umowy w życie nie spowoduje konieczności zmiany polskiego prawa.

    Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję serdecznie. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.