Zgłoś uwagi

Poseł Michał Jach - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
18 wyświetleń
0

Stenogram

10. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (druki nr 573 i 602).

Poseł Sprawozdawca Michał Jach:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Panie Premierze! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r., druk nr 573.

    Szanowni Państwo! Jeszcze 5 lat temu większość polityków, nie tylko w Polsce, absolutnie nie wierzyła, że w naszym regionie będą stacjonować wojska sojusznicze. Dziś w naszym kraju mamy prawie 5,5 tys. żołnierzy z USA oraz inne pododdziały naszych sojuszników. Pomimo jednak strategicznego charakteru relacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotychczas nie zawarto ramowej umowy dwustronnej dotyczącej całokształtu współpracy obronnej. Kwestia statusu wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w Polsce jest opisana w umowie z 2009 r. Niemniej przez te 10 lat całkowicie zmieniła się sytuacja strategiczna w naszym regionie Europy, a szczególnie sytuacja wojsk USA w Polsce. Po 10 latach obowiązywania umowy z 2009 r. także strona polska nabrała doświadczeń i ma propozycje, których wprowadzenie może ułatwić dalszą współpracę z USA i usprawnić funkcjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. Obecność ta bezpośrednio przyczyni się zatem do zwiększenia poziomu odstraszania i poziomu obrony Polski oraz całej wschodniej flanki NATO, korzystnie wpłynie na obecność wojskową innych członków NATO w Polsce i interoperacyjność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej z wojskami USA i innych członków NATO. W perspektywie zwielokrotni to korzyści dla Polski w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, jakie samoistnie wynikać będą z obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Warto podkreślić, że doświadczenia innych państw, w których stacjonują wojska amerykańskie, pozwalają zapewnić, że społeczności lokalne również gospodarczo skorzystają na obecności armii amerykańskiej w ich regionie.

    Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierowała w dniu 26 sierpnia br. powyższy projekt ustawy do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych do pierwszego czytania. Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. wnoszą, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić projekt ustawy z druku nr 573 bez poprawek. Dziękuję. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.