Zgłoś uwagi

Poseł Jan Szopiński - Wystąpienie z dnia 16 września 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 484 i 589).

Poseł Jan Szopiński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowne Panie i Szanowni Panowie! W imieniu klubu parlamentarnego Lewica mam zaszczyt i przyjemność przedłożyć naszą opinię o ustawie o cudzoziemcach i ustawie o opłacie skarbowej.

    Nowelizacja tych ustaw wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej przyjętego w zeszłym roku, nowego Wspólnotowego Kodeksu Wizowego przyjętego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a także wprowadzenia zmian towarzyszących w postępowaniach dotyczących wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

    W tym w zakresie proponuje się m.in. rozwiązania pozwalające na zamieszczanie w zaproszeniu informacji wymaganych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych.

    Ważną kwestię w ustawie, która została uregulowana, jest problem związany z kwestią posiadania przez cudzoziemców ubezpieczeń medycznych.

    Ponadto proponowane w projekcie regulacje w zakresie wymogu niekaralności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe dla urzędników imigracyjnych mają na celu wprowadzenie środków pozwalających na wykonanie celu nr 5 planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi. Wprowadzenie tych regulacji jest warunkiem koniecznym do przystąpienia Polski do ruchu bezwizowego. Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy polscy urzędnicy imigracyjni bez względu na poziom dostępu do informacji niejawnych lub wrażliwych będą sprawdzani pod względem karalności.

    Mój klub przeanalizował najważniejsze zmiany, które są proponowane w tej ustawie. A więc możliwość ubiegania się o wizę w placówkach położonych w państwie, w którym cudzoziemiec legalnie mieszka i przebywa. Może to potencjalnie ułatwić składanie wniosków poza państwem pochodzenia.

    Druga zmiana: umożliwienie złożenia wniosku wizowego już na 6 miesięcy przed wyjazdem, a nie jak dotychczas jedynie na 3 miesiące. Jednocześnie zaproponowano usunięcie wymogu, że pomiędzy umówionym spotkaniem w celu złożenia wniosku a samym spotkaniem nie powinno minąć więcej niż 2 tygodnie.

    Osoby ubiegające się o wizę w celu wykonywania pracy będą zobowiązane przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres ważności wizy, a nie jak dotychczas jedynie do czasu objęcia wnioskodawcy ubezpieczeniem zdrowotnym.

    Z uznaniem przyjmujemy nasze wspólne porozumienie, porozumienie wszystkich klubów i parlamentarzystów reprezentowanych przez wszystkie siły polityczne w tym Sejmie, aby wizy humanitarne zostały ustanowione dla obywateli Białorusi, aby umożliwić im legalną pracę w naszej ojczyźnie.

    Mój klub po przeanalizowaniu wszystkich elementów, o których tutaj Wysokiej Izbie powiedziałem, będzie głosował za przyjęciem zmiany ustawy o cudzoziemcach i ustawy o opłacie skarbowej. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.