Zgłoś uwagi

Senator Leszek Czarnobaj - Wystąpienie z dnia 29 września 2020 roku.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
14 wyświetleń
0

Stenogram

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Też powinienem zapytać o to na posiedzeniu komisji. Niektóre rzeczy wiem. Niektóre warte są tego, żeby pan minister powiedział o nich z trybuny senackiej.

Panie Ministrze, w zapowiadanym deficycie w roku 2020… To będzie chyba 79 miliardów, jeśli dobrze pamiętam. Proszę nam powiedzieć, określić, jaka będzie kwota, którą państwo w ramach tych wszystkich zwiększeń kierujecie na programy inwestycyjne. Ogólnie. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Na posiedzeniu komisji zaproponowaliśmy i uchwaliliśmy – to jest propozycja oczywiście – wykreślenie zapisu o procesie związanym z wysokością stawki VAT: nie 23, a 22%, nie 8, a 7%. Proszę powiedzieć, jaka by to była łączna kwota w ciągu roku, gdyby to ta mniejsza stawka przeszła.

Trzecie pytanie dotyczące VAT nie jest może bezpośrednio związane z ustawą, ale łączy się z nią, jeśli chodzi o finansowanie. Panie Ministrze, ostatnio przeglądałem dane, które opublikowały organy Unii Europejskiej. To były dane na temat luki VAT-owskiej w krajach Unii Europejskiej. Czy prawdą jest, że w roku 2020 luka VAT-owska będzie się kształtować na poziomie 14–14,5% PKB?

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Dziękuję.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Odpowiadając na pytanie pierwsze, mogę powiedzieć, że wydatki związane z infrastrukturą… Generalnie są to wydatki i utrzymaniowe, i inwestycyjne.

(Senator Leszek Czarnobaj: …Dla przedsiębiorców.)

Tu jest wzrost o ok. 14 miliardów. Do tego dodajmy 3 miliardy, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne na obronność, ponad 1 miliard na służby związane z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i administracji, ok. 600 milionów na szkolnictwo wyższe, bodajże 587 milionów dla ministra kultury i dziedzictwa narodowego i ok. 280 milionów dla gospodarki morskiej. A więc o tego rzędu kwoty zwiększone zostaną wydatki inwestycyjne. Tak jak powiedział pan przewodniczący Kleina, dodajemy to do tego, co było pierwotnie zaplanowane.

(Senator Leszek Czarnobaj: A ten program dla przedsiębiorców? Przepraszam, że wchodzę w słowo.)

Co do programów dla przedsiębiorców to są to działania związane z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19. Wartość tego funduszu jest obecnie szacowana na 112 miliardów zł, przy czym wykonanie jest na poziomie ok. 63–64 miliardów, z czego 12 miliardów to środki dla jednostek samorządu terytorialnego.

Odpowiadam na drugie pytanie. Jaki byłby ten ubytek w podatku od towarów i usług? Szacujemy go na ok. 9,9 miliarda zł. Po prostu o tyle spadłyby dochody, gdyby były niższe stawki.

Co do luki w podatku od towarów i usług to słyszałem, że pojawiły się takie symulacje ze strony pracodawców, ale myślę, że w tym momencie naprawdę jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. To nie są szacunki Ministerstwa Finansów. Wiem, że takie dane funkcjonują w przestrzeni publicznej, niemniej chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze kilka lat temu ta luka była o ok. 10 punktów procentowych wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Teraz jest znacząco niższa. Myślę, że o wynikach tego rodzaju badań, o takich naprawdę twardych danych, będziemy mogli mówić nie wcześniej niż w połowie roku 2021. Dziękuję.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo, jeszcze raz pan senator.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, jeszcze tylko uzupełnię te informacje dotyczące luki VAT. Ja nie mówię o stanowisku przedsiębiorców. To instytucje Unii Europejskiej zrobiły taką symulację na podstawie sprawozdań ministrów finansów wszystkich krajów. To nie jest krajowa symulacja…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Rozumiem.)

…tylko zestawienie z Unii Europejskiej, sporządzone na podstawie danych, które Unia otrzymała od wszystkich ministrów finansów. W związku z tym chciałem uzyskać potwierdzenie. No, przyszłość pokaże, jak te prognozy mają się do rzeczywistości.

Panie Ministrze, i teraz tak: jeżeli to jest 79 miliardów… Przepraszam, 109 miliardów…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza: Tak, 109.)

…wynosi planowany deficyt. W tym mieszczą się te środki na inwestycje. No, to dobrze, że jest ich tyle, choć mogłoby być więcej, jeżeli mówimy o programie inwestycyjnym. Proszę mi powiedzieć, czy w Ministerstwie Finansów macie państwo taką prognozę, w jakich latach my to spłacimy, biorąc pod uwagę rok 2020 i rok 2021. No, na koniec roku 2021, o ile te moje dane są aktualne, to będzie 1,5 biliona, jeśli chodzi o dług publiczny. Deficyt planowany na rok 2021 to chyba 79 miliardów, więc łatwo policzyć, że to będzie prawie 200 miliardów w ciągu tych 2 lat. Czy jest jakiś plan, jeśli chodzi o funkcjonowanie w zakresie finansów? W jakim okresie ma to zostać spłacone?

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Taki plan jak najbardziej jest. W dniu wczorajszym przyjęła go Rada Ministrów, a wraz z projektem ustawy budżetowej na rok 2021 trafi on pod obrady Sejmu i Senatu. Jest to strategia zarządzania państwowym długiem publicznym, w której jest pokazane, jak będziemy dochodzić do tej relacji poniżej określonych progów, relacji zmniejszającej się i poprawiającej. Dziękuję.

(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, ostatnie pytanie.)

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, ostatnie pytanie: czy nie uważa pan, że polski parlament najpierw powinien zapoznać się z prognozą dotyczącą zarządzania długiem – biorąc pod uwagę szacunki na rok 2021, a właściwie przybliżony wynik i szacunki na rok 2021, czyli to, jak zamierzamy jako Polska zarządzać długiem – i dopiero wtedy robić te ustawy, które zwiększają wydatki w poszczególnych działach, zadaniach, projektach i przedsięwzięciach?

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Te daty będą zbieżne, gdyż już jutro oficjalnie trafi do Sejmu strategia zarządzania państwowym długiem publicznym. I te rozwiązania, które dziś zaprezentowaliśmy, one zostały… I zadłużenie z ich tytułu, jeżeli powstaje, zostało uwzględnione w tym dokumencie. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4.2
Pozycja w rankingu:
93
Liczba głosów: 11
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.