Zgłoś uwagi

Komisja PET z dnia 23 września 2020 roku.

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 17 w sprawie zmian w przepisach regulujących współwłasność.
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 22 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznania za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy.
Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie nowelizacji uchwały z dnia 6 lipca 1982 r. w sprawie regulaminu czynności Trybunału Stanu
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie projektów dezyderatów:
– w sprawie poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej;
– w sprawie możliwości zakończenia postępowania scaleniowego w Lipnicy Wielkiej;
– w sprawie zniesienia kryterium dochodowego dla świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
– w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy z inną gminą niż gmina właściwa ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy;
– w sprawie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy dotyczących dobra dziecka;
– w sprawie zmiany przepisów w zakresie przenoszenia asesora sądowego na inne miejsce służbowe przed upływem dwóch lat od dnia mianowania;
– w sprawie zmiany zasad funkcjonowania grup producentów rolnych i ich związków;
– w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie organizowania i prowadzenia izb wytrzeźwień;
– w sprawie możliwości likwidacji zawieszenia renty socjalnej w związku z podjęciem aktywności zarobkowej;
– w sprawie zmian w uprawnieniach do świadczenia pielęgnacyjnego;
– w sprawie dokonania zmian porządkujących przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
7 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.