Zgłoś uwagi

Komisja PET z dnia 22 września 2020 roku.

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad ustalania wysokości emerytury funkcjonariuszy służb mundurowych.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U. z 2002 r. Nr 233, poz. 1955) w zakresie aktualizacji odesłania do przepisów Kodeksu cywilnego (BKSP-145-IX-32/19)
– przedstawia poseł Grzegorz Wojciechowski.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) w zakresie wprowadzenia obowiązku stosowania przy publikacji Dziennika Ustaw protokołu HTTPS (BKSP-145-IX-50/20)
– przedstawia poseł Grzegorz Wojciechowski.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) w zakresie wymagań dotyczących pomieszczeń higienicznosanitarnych (BKSP-145-IX-33/19)
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie powołania instytucji kanclerza poszkodowanych nieprawidłowym działaniem organów państwowych i samorządowych (BKSP-145-IX-35/19)
– przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Urszula Augustyn.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) w zakresie przyznania osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości różnicy pomiędzy pełną kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą pobieranej emerytury (BKSP-145-IX-37/19).
– przedstawia poseł Anna Wasilewska.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm.) w zakresie art. 5 ust. 1 pkt 1 (BKSP-145-599/19)
– przedstawia poseł Waldemar Olejniczak.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.