Zgłoś uwagi

Marian Banaś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
45 wyświetleń
0

Stenogram

17., 18. i 19. punkt porządku dziennego:


  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 396, 414 i 481).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 401 i 448).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku (druk nr 394) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 504).

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proszę mi pozwolić najpierw odnieść się do wypowiedzi pani poseł Leszczyny, która wywołała do tablicy mojego syna. Otóż chcę powiedzieć, że mój syn złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z wykryciem pewnych nieprawidłowości w spółce, w której pracował.

    A więc nie jest prawdą, jak powiedziała pani Leszczyna, a powiedziała to publicznie, że uczestniczył w jakichś nieprawidłowościach. Było wręcz odwrotnie, właśnie po wykryciu nieprawidłowości zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i oczywiście w krótkim czasie został zwolniony z pracy w tej spółce. To tyle w celu wyjaśnienia tej niefortunnej wypowiedzi pani poseł Leszczyny.

    A teraz odniosę się do pytań, które tutaj padły, zadanych m.in. przez pana posła Tomasza z Lewicy, dotyczących wniosków, które zostały złożone przez Najwyższą Izbę Kontroli po kontroli budżetowej. Otóż chcę powiedzieć, że po kontroli wykonania budżetu państwa w 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli skierowała ponad 400 wniosków do kierowników kontrolowanych jednostek. Odnosząc się do kwestii wniosków skierowanych do prokuratury i innych organów, należy wskazać, że jesteśmy właśnie w trakcie analiz nieprawidłowości pod względem prawnokarnym oraz pod względem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W wyniku tych analiz złożymy stosowne zawiadomienia. A więc cały czas monitorujemy sytuację.

    Jeśli chodzi o pytania, które zadał pan poseł Szczerba, to chcę powiedzieć, że kontrola realizacji zadań administracji publicznej w zakresie udzielania pomocy humanitarnej poza granicami Polski nie była wprawdzie kontrolą budżetową, ale w skrócie odpowiem, że zakończyła się w bieżącym roku. Kontrola pomocy humanitarnej była kontrolą poza granicami Polski i nie była kontrolą budżetową. Była to kontrola planowa. Obecnie jest przygotowana informacja o wynikach kontroli, ale jeszcze nie została podpisana. W obecnym czasie jest ona pod moim bezpośrednim nadzorem.

    Jeśli chodzi o kwestie dotyczące pana wiceprezesa Dziuby, to chcę powiedzieć, że realizując ustawowe obowiązki w oparciu o opinie prawne zostałem zmuszony do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sprawa jest w prokuraturze. Czekamy na odpowiedź. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.