Zgłoś uwagi

Posłanka Katarzyna Kotula - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
27 wyświetleń
0

Stenogram

17., 18. i 19. punkt porządku dziennego:


  17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 396, 414 i 481).
  18. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2019 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 401 i 448).
  19. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku (druk nr 394) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 504).

Poseł Katarzyna Kotula:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Droga Partio Rządząca! Powołaliście na urząd rzecznika praw dziecka - przypomnę, że z pominięciem procedur - człowieka nie tylko niekompetentnego w swojej dziedzinie, ale również skupionego głównie na własnej krucjacie ideologicznej. Co więcej, powołaliście na ten urząd człowieka, który nie potrafi poprawnie i zgodnie z prawem zarządzać finansami i budżetem własnego biura. Kontrola NIK z wykonania budżetu państwa za rok 2019 w części dotyczącej rzecznika praw dziecka wskazuje na szereg uchybień. NIK wskazuje, iż cześć wydatków została poniesiona na realizację zamówień publicznych udzielonych niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Część zadań wyliczono niezgodnie z jego opisem. NIK w raporcie wyraźnie podsumowuje: stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wskazują na niewystarczający nadzór rzecznika praw dziecka nad realizacją budżetu w części 14.

    Moje pytanie: Czy sprawę skierowano do rzecznika dyscypliny finansów publicznych? Czy wyciągnięto konsekwencje wobec tych osób, które w sposób nieprawidłowy prowadziły tę sprawozdawczość? (Dzwonek)

    Drogie Prawo i Sprawiedliwość! Ten rzecznik jest do wymiany. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.4
Pozycja w rankingu:
25
Liczba głosów: 220
Sprawdź historię ocen
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.