Zgłoś uwagi

Andrzej Gawron, Jerzy Paul, Jarosław Krajewski, Rafał Weber - pytanie z 23 lipca 2020 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 15
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Andrzej Gawron, Jerzy Paul, Jarosław Krajewski, Rafał Weber - PiS
w sprawie wsparcia dla branży transportowo-turystycznej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
50 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Andrzej Gawron:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pandemia koronawirusa spowodowała kłopoty wielu branż w naszej gospodarce. Oczywiście te kłopoty w szczególny sposób dotknęły branżę szeroko pojętego transportu zbiorowego. Firmy, które się też do mnie zgłaszają, prowadzą różne usługi. Są to usługi przewozu na liniach regularnych, dowozu dzieci do szkół, przewozu turystycznego czy np. przewozu do zakładów pracy. Niestety, zamknięte granice, szkoły, placówki oświatowe, zakłady pracy - to wszystko spowodowało, że zapotrzebowanie na ten transport było znacznie ograniczone. Firmy wpadły w duże kłopoty. Praktycznie grozi im nawet upadłość, bo rzeczywiście koszty utrzymania tych firm są stałe, a obecnie brak przychodów. Była pomoc, którą uchwalaliśmy w Sejmie, taka standardowa, dla firm, ale sytuacja firm transportowych jest chyba szczególna.

    Panie Ministrze! Mam pytanie: Jak ministerstwo ocenia sytuację tych firm i jakie działania ewentualnie podejmuje właśnie w zakresie tej branży? Chodzi o to, żeby w przyszłym roku szkolnym, a miejmy nadzieję, że to już będzie standardowy rok szkolny, była możliwość dowozu dzieci do szkół, żeby były regularne kursy transportu publicznego. Dziękuję bardzo.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Faktycznie, możemy stwierdzić, możemy potwierdzić to, że wraz z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 nastąpił drastyczny spadek pasażerów, jeśli chodzi o przewozy zbiorowe, zarówno te autobusowe, jak i kolejowe. W konsekwencji dokonywanie przewozów autobusowych dla większości przedsiębiorców stało się nieopłacalne i spowodowało rezygnację z obsługi przewozów na liniach regularnych i okazjonalnych. Słuszna jest diagnoza, którą przedstawił pan poseł, że z racji niefunkcjonowania szkół w trybie stacjonarnym, tylko ich przejście na edukację w trybie zdalnym, a także praca bardzo dużej części pracowników w domach, a nie w zakładach pracy, wpłynęły na to, że przewozy autobusowe i przewozy kolejowe praktycznie zostały wyłączone. Spadki w porównaniu z tymi samymi miesiącami w roku 2019 są bardzo duże. To spadki o 85%, a czasami nawet o 92%. Nie było pasażerów, nie było kogo wozić i stąd duże problemy branży przewozowej.

    Dostrzegając te problemy, bardzo aktywnie zaangażowaliśmy się jako Ministerstwo Infrastruktury w prace legislacyjne związane z przygotowaniem przez rząd pakietu rozwiązań w ramach tarczy antykryzysowej. Przygotowane przepisy prawne mają na celu wsparcie przedsiębiorców, w tym również tych, którzy parają się transportem drogowym.

    Zanim skoncentruję się tylko i wyłącznie na pomocy dedykowanej, chcę powiedzieć o bardzo dużej pomocy, która była i jest kierowana do wszystkich polskich przedsiębiorców. Chodzi o pomoc, która jest udzielana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także o tę, która jest udzielana przez polską fundację rozwoju. Po ponad 4 miesiącach widać już, że te narzędzia i te instrumenty są efektywne, że ten najważniejszy czynnik, czyli stopa bezrobocia w Polsce, wzrósł, ale w sposób nieznaczny. To powoduje, że te wszystkie instrumenty wdrożone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości po prostu działają i sprawdzają się na rynku pracy.

    Natomiast koncentrując się na tych działaniach, które zostały skierowane tylko i wyłącznie do przewoźników zbiorowych, to przede wszystkim chcę powiedzieć, że decyzją Wysokiej Izby podnieśliśmy kwotę dopłaty do wozokilometra na liniach użyteczności publicznej. Już od 1 kwietnia tego roku maksymalna stawka dopłaty do wozokilometra wynosi nie 1 zł, tak jak było do tej pory, tylko 3 zł. To bardzo duży wzrost, który został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez przewoźników pracujących na liniach użyteczności publicznej, jak również przez samorządowców jako organizatorów tego typu przewozów. Podniesienie kwoty dopłaty do wozokilometra pozwoliło na to, aby uruchomić kolejny nabór, tak aby część tych linii komercyjnych, na których praktycznie wstrzymano transport i które nie miały żadnej pomocy ze strony państwa, żadnej państwowej dopłaty do realizowanych przewozów, mogła zostać przezbrojona i aby te linie mogły zafunkcjonować jako linie użyteczności publicznej.

    Szanowni Państwo! W 2020 r. w pierwszym naborze, który był realizowany jeszcze w grudniu 2019 r., dopłatą rządową z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych objęto 1741 linii. Natomiast w tym dodatkowym naborze, który miał miejsce w maju, opłatą rządową objęto dodatkowo 1012 linii komunikacyjnych. Tak że w tej chwili łącznie dopłatą rządową w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych objęto 2753 linie komunikacyjne. To jest, drodzy państwo, obraz rządowego programu, który został stworzony właśnie po to, aby skutecznie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Możemy powiedzieć, że w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa ten program zdał egzamin. Dzięki temu wsparciu, jeszcze raz przytoczę, 2753 linie komunikacyjne mogą nadal funkcjonować. W ich zakresie może być realizowany przewóz miedzy mniejszymi miejscowościami, a polskie społeczeństwo ma możliwość korzystania z dowozu publicznego do większych miejscowości, do stolic gmin, do stolic powiatów albo też do stolic województw, bo takie linie komunikacyjne również się zdarzają. I w tym przypadku wsparcie i interwencja rządu oraz wymierne środki finansowe, które zostały przeznaczone na ten cel, były, są i będą potrzebne. Tak że widzimy bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o tworzenie linii komunikacyjnych i coraz większe zainteresowanie programem, dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

    Co więcej, w trakcie tego roku wojewodowie (Dzwonek) mogą ogłaszać kolejne nabory, czyli mogą być tworzone kolejne linie autobusowe. Mamy sygnały z województw i z regionów świadczące o tym, że samorządowcy, którzy widzą, że ten fundusz jest, i widzą, że on będzie - jeszcze minutka, pani marszałek, jeżeli mogę prosić - również będą składali kolejne wnioski po to, aby stworzyć kolejne linie autobusowe, po to, aby dać Polakom możliwość dotarcia i przemieszczania się po Polsce, ale też po to, aby wykorzystywać lokalnych przewoźników, którzy tym samym mają pracę i zatrudnienie.

    Jest jeszcze jeden ważny element, który w sposób radykalny pomógł branży transportu zbiorowego. Od 1 czerwca liczba osób przewożonych przez środki transportu zbiorowego obejmuje albo 100% miejsc siedzących, czyli wszystkie miejsca siedzące są zapełnione, albo 50% wszystkich miejsc. Z tego drugiego rozwiązania korzystają głównie przewoźnicy miejscy, tam gdzie liczba miejsc stojących w autobusach komunikacji miejskiej jest zdecydowanie większa niż siedzących. To również ułatwiło funkcjonowanie branży transportowej i to również przyczyniło się do większych przychodów z biletów przewoźników autobusowych. Dziękuję bardzo.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jerzy Paul:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, przewoźnicy transportu zbiorowego są wdzięczni za pomoc, jaką otrzymują od rządu, skierowaną bezpośrednio do ich przedsiębiorstw. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało rozwiązania wspierające komunikacyjny przewóz osób, powołując Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, czyli chodzi o tzw. walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Wsparcie polega m.in. na dopłacie 3 zł do 1 wozokilometra, która obowiązywać będzie do końca 2020 r. Przedsiębiorcy związani z komunikacją zbiorową z niepokojem dopytują, czy taka pomoc będzie kontynuowana w kolejnym roku i czy rząd rozpatruje może dodatkowo inne ułatwienia dla przewoźników transportu zbiorowego. Dziękuję.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

    Dziękuję bardzo.

    Szanowni Państwo! Tak, mamy już swoje pierwsze przemyślenia od tych 10 miesięcy, w których funkcjonuje Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, czyli od 1 września 2019 r. Będziemy dużą część z nich nanosić na ustawę, chcemy znowelizować ją jeszcze na jesieni, tak aby te zmiany zafunkcjonowały od 1 stycznia 2021 r. Na pewno dofinansowanie, które w tej chwili jest zapisane w tej ustawie, a od 1 stycznia 2021 r. to dofinansowanie do wozokilometra miałoby wynosić 80 gr, będzie większe. Nie jestem w stanie teraz podać dokładnej wartości. Nie wiem, czy to będzie 1,5 zł, 2 zł, 2,5 zł, czy zostaniemy przy 3 zł, a jest to możliwe. Będziemy chcieli dokonać tego wyboru po analizie rzeczywistego deficytu tych wszystkich ponad 2700 linii. Zrobimy to oczywiście przekrojowo, bo na jednych deficyt będzie wynosił 1 zł, na innych deficyt będzie wynosił 2,80 zł. Będziemy chcieli zrobić to przekrojowo, tak aby maksymalnie wbić się w potrzeby, które będą obrazować sytuację na liniach autobusowych. Tak że mogę przede wszystkim zapewnić, że pomoc w roku 2021 i w kolejnych latach w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych będzie udzielana i że będzie ona wyższa niż 80 gr czy 1 zł, tak jak było do tej pory.

    Widzimy również potrzebę wprowadzenia kolejnych ułatwień, np. możliwości zawierania umów z przewoźnikami, czyli na linii organizator, jednostka samorządu terytorialnego - operator, przewoźnik, na dłuższy okres niż 1 rok, tak aby stabilność finansowania była przewidywana nie tylko na 12 miesięcy, ale np. na 3, 4, 5, maksymalnie 7 lat. Tę zmianę też będziemy chcieli wprowadzić, tak aby stabilizacja była nie tylko wyrażana w formie werbalnej przez polityków, przez rządzących, ale również wynikała z przepisów prawa.

    Szanowni Panowie Posłowie! Bardzo dziękuję za te pytania. Nie dalej jak jutro mamy wideokonferencję w ramach komisji wspólnej rządu i samorządu, na której z przedstawicielami powiatów będziemy rozmawiać o organizacji transportu zbiorowego. Wsłuchujemy się też w te wszystkie sygnały, opinie i uwagi, które padają ze środowiska samorządowego, bo jeszcze raz podkreślam, że organizacja transportu zbiorowego musi odbywać się przy współpracy strony rządowej, która powinna zabezpieczyć środki finansowe i podstawę prawną, ale też przy dużym udziale strony samorządowej, która musi zdiagnozować potrzeby i musi przy współpracy z nami chcieć te potrzeby realizować. Tak że tutaj bardzo mocno liczymy na współpracę z samorządowcami. Te dwa tysiące siedemset kilkadziesiąt linii, które w tej chwili już są wspierane z rządowego programu Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (Dzwonek), to dopiero początek, przynajmniej taką mam nadzieję. W przyszłości takich linii autobusowych i spójnych połączeń komunikacyjnych będzie więcej. Bardzo gorąco dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.