Zgłoś uwagi

Senator Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2020 roku.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
23 wyświetleń
0

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!

Swoje pytanie kieruję do ministra finansów, obecnego na sali pana ministra Piotra Patkowskiego. Chciałbym zapytać pana ministra o stanowisko resortu finansów do poprawki, którą zgłosiłem wspólnie z panem senatorem Tyszkiewiczem w oparciu o jego doświadczenia w kontekście zbiórek publicznych, a w praktyce z związku z następującym problemem. Dzisiaj przy zbiórkach publicznych, których celem jest zakup wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej, urządzeń, środków myjących i odkażających dla szpitali, całodobowych placówek opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, DPS-ów, zakładów opiekuńczo-leczniczych czy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, istnieje obowiązek – pomimo tego, że zbiórka ta ma określony cel, związany właśnie z walką z epidemią koronawirusa –odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. Jest to obowiązek nałożony zarówno na osoby fizyczne, jak i na osoby prawne. A przy zakupie sprzętu medycznego, np. respiratorów, istnieje niestety obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług. Chciałbym zapytać o stanowisko ministerstwa w kontekście potrzeby wprowadzenia zmian regulacji prawnych w tym zakresie.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Dziękuję bardzo.

Proszę, Panie Ministrze, o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.

Wysoka Izbo, Ministerstwo Finansów co do zasady zgadza się z ideą przedstawioną przez pana senatora Kwiatkowskiego i oczywiście w pełni popieramy możliwość zdjęcia wszelkiego rodzaju opodatkowania w przypadku przekazywania darowizn związanych ze zwalczaniem COVID, natomiast samą poprawkę opiniujemy negatywnie. Dlaczego? Opinia negatywna nie wynika z samej istoty poprawki, ale z tego, że podobne przepisy planuje wprowadzić Ministerstwo Finansów. One są już zaproponowane w projekcie, o którym na początku posiedzenia wspomniał pan minister Schreiber i który obecnie jest na etapie prac rządowych. Mam nadzieję, że te przepisy niedługo będą przekazane parlamentowi do prac, w związku z czym będziemy mogli wrócić do tej dyskusji.

Druga kwestia, istotna, związana z tymi przepisami jest taka, że zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów przekazaną do kancelarii premiera chcemy rozszerzyć te przepisy, tzn. objąć tym rozwiązaniem nie tylko ustawę dotyczącą podatku od spadków i darowizn, ale także ustawę dotyczącą podatku PIT i podatku CIT. Dlaczego? Sam mechanizm przekazania dotacji niestety wiąże się z wieloma skutkami podatkowymi. Chodzi tu np. o możliwość zaliczenia darowizny do kosztów uzyskania przychodu, możliwość odliczenia tego od podatku CIT lub PIT w związku z tym, kto jest podatnikiem. Dlatego przyjęcie tej poprawki w wersji zaproponowanej przez ministra Kwiatkowskiego… Ona oczywiście w części osiągnęłaby swoje założenie, ale i tak potrzebna byłaby natychmiastowa jej nowelizacja, tzn. rozszerzenie tego o odpowiednie ustawy PIT i CIT. Oczywiście w tej poprawce znajduje się, chyba w art. 2, nawiązanie do tych ustaw, ale, powiem szczerze, zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów konieczność uregulowania tego w tych 2 ustawach… Niestety nie wystarczy tu zmiana tylko jednego artykułu, tylko jest konieczność zmiany wielu artykułów, tak aby to objęło całość tego, co zgłaszają nam środowiska przedsiębiorcze. W związku z tym ja mogę zadeklarować, że Ministerstwo Finansów taką propozycję niedługo przedstawi, mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli spotkać się ponownie i o tym porozmawiać. Samą ideę oczywiście popieramy, jednak proponujemy Wysokiej Izbie, aby tę sprawę uregulować całościowo i zastanowić się nad tym trochę dłużej, żeby rzeczywiście nie było wątpliwości, nie było tak, że po przyjęciu takich przepisów i tak trzeba będzie potem je zmieniać, żeby ten system uszczelnić i żeby podmiot dokonujący takiej darowizny nie tylko był zwolniony z podatku od spadku i darowizn, ale także mógł mieć konkretne przywileje na gruncie podatku PIT i CIT. Dziękuję.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Bardzo dziękuję.

Pan senator chciał dopytać. Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Tak, chciałem dopytać – dziękuję bardzo za tę odpowiedź – bo pan minister użył 2 argumentów.

Pierwszy to taki, że są podobne regulacje, nawet szersze, w projekcie rządowym. Jeżeli chodzi o autorstwo poprawki, to jestem gotów w tym momencie na sali zebrać podpisy senatorów PiS, bo tu nie chodzi o to, kto zgłasza tę poprawkę, tylko o rozwiązanie problemu.

I drugi argument. No, ja też mam doświadczenia z pracy w administracji rządowej. To, że projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych – jak rozumiem, tak jest pod względem formalnym – absolutnie nie daje nam jeszcze dzisiaj realnej wskazówki, kiedy będzie przyjęty. Dlatego bardzo gorąco bym prosił, rekomendował – stanowisko rządu będzie szczególnie istotne pewnie na etapie prac poselskich – żebyście państwo rozważyli, czy już nie wprowadzić regulacji. Zwolnijmy chociaż z części… Ja niezwykle się cieszę, że przewidujecie szersze zwolnienie – pan senator Tyszkiewicz zaraz będzie o tym mówił, o konkretnych zbiórkach, które przeprowadza, o tym, jakie obowiązki są nałożone na tych, którzy te pieniądze zbierają – ale chodzi o to, żeby już zwolnić. Czy pan minister nie byłby gotów przeanalizować, wspólnie z panem ministrem Schreiberem, oczywiście po konsultacjach z rządem, zmiany stanowiska rządowego, tak żeby już poprzeć tę poprawkę, a oczywiście pracować nad tym, aby ta ulga była jeszcze szersza, jeżeli – z czego się cieszę – taka jest intencja rządu?

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski:

Dziękuję.

Panie Senatorze, oczywiście ideę popieramy. Jeśli taka będzie decyzja Wysokiej Izby i całego ustawodawcy, to oczywiście rząd jak najbardziej będzie ją wykonywał. Jednak, jeśli mógłbym, rekomendowałbym wstrzymanie się jeszcze chwilę. Oczywiście wiem, że rządowy proces legislacyjny z perspektywy Senatu to coś dość odległego, jednak proszę nam wierzyć, że zależy nam na czasie, bo jest szereg przepisów w tej ustawie, które muszą wejść w życie, aby można było wiele spraw podatkowych rozstrzygnąć i prowadzić je proprzesiębiorczo. W związku z tym o długość procesu aż tak bardzo bym się nie obawiał. Dlatego prosiłbym, żeby jednak jeszcze chwilę się wstrzymać, tak aby zrobić to całościowo, ponieważ przepisy podatkowe są wrażliwą gałęzią prawa, w której stabilność jest szczególnie istotna. I nawet jeśli dokonujemy zmiany proprzesiębiorczej, ale potem i tak ją nowelizujemy, to zawsze istnieje obawa, że ta zmiana będzie powodowała jakąś niepewność po stronie przedsiębiorców. Przedsiębiorcy często sygnalizują, że czasami warto się wstrzymać jeszcze chwilkę z daną zmianą, nawet jeśli ona jest dla nas korzystna, ale wprowadzić ją raz, a dobrze. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4.1
Pozycja w rankingu:
34
Liczba głosów: 39
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.