Zgłoś uwagi

Poseł Józefa Szczurek-Żelazko - Wystąpienie z dnia 27 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
6 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 334 i 386).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak już państwo posłowie wskazali, większość tej nowelizacji to jest implementacja przepisów unijnych, które obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a dotyczą nadzoru nad substancjami chemicznymi, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka, na środowisko. Tego typu substancje muszą podlegać szczególnym rygorom nadzorczym, szczególnemu procesowi rejestracji, tak aby wyeliminować wprowadzanie do przestrzeni publicznej substancji, które mogą być groźne dla środowiska oraz dla zdrowia i życia człowieka.

    Pojawiło się kilka pytań związanych z tą nowelizacją. I tak pan poseł Szopiński pytał czy sygnalizował sprawę zmiany nazewnictwa: z inspektora do spraw substancji chemicznych na prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych. Szanowni państwo, jest to tylko i wyłącznie zmiana nazwy. Biuro funkcjonowało, funkcjonuje i będzie funkcjonowało, natomiast osoba zarządzająca była nazwana inspektorem. Inspektor kojarzy nam się z atrybutami kontrolnymi. Szef tego biura nigdy nie nadzorował i nie miał takich kompetencji, aby wykonywać czynności kontrolne czy nadzorcze w stosunku do obszaru, którym się zajmuje. Dlatego też, aby nie było to mylne określenie nazwy instytucji, wprowadzamy czystą zmianę nazewnictwa, inspektora nazywamy prezesem. Nie powoduje to żadnych skutków finansowych czy konieczności zatrudniania jakichkolwiek dodatkowych pracowników. W biurze pracuje 28 pracowników i tylu będzie pracowało po tej zmianie. Tak że nie ma potrzeby interesowania się, czy będzie to niosło za sobą konkretne koszty.

    Jeżeli chodzi o wylistowanie wszystkich przepisów, które wprowadzamy z dyrektyw unijnych czy rozporządzeń do tego aktu prawnego, to chcę panu odpowiedzieć, że w uzasadnieniu jest wyraźnie wskazane, które przepisy prawa europejskiego są wprowadzane do projektu tejże nowelizacji. To uzasadnienie jest bardzo obszerne i zawiera wyczerpujące te informacje, które pana posła interesują.

    Jeżeli chodzi o koszty dostosowania systemów polskich do systemów europejskich, co będzie dawało możliwość korzystania z jednego spójnego systemu informatycznego, w którym będą znajdowały się dane dotyczące poszczególnych substancji chemicznych, to chcę państwa poinformować, że już od kilku lat trwają prace związane z integracją tych systemów i mające na celu doprowadzenie do korzystania z tego systemu europejskiego. Na ten cel wydano w ostatnich latach 800 tys. zł i na dzień dzisiejszy już jesteśmy na takim etapie, że ostateczna możliwość korzystania z tego wspólnego systemu nie będzie rodziła żadnych kosztów.

    Problem kar jest problemem, który państwa bardzo interesuje, zresztą wczoraj na posiedzeniu komisji również o tym rozmawialiśmy. Szanowni państwo, te kary są porównywalne z karami, które stosowane są w innych krajach europejskich, które implementowały te zapisy. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mówi jednoznacznie, że należy za nieuprawnione wprowadzenie do użytku substancji, które mogą być toksyczne dla człowieka, dla środowiska, stosować bezwzględnie kary. Do tej pory była jedynie możliwość nakazania wycofania z użytku danej substancji, co nie jest karą właściwą za nieprzestrzeganie przepisów prawa i narażanie ludności na negatywny wpływ tych substancji. Dlatego, wykonując ten wyrok, wprowadzamy te kary w wysokości od 50 do 200 tys. zł. Mówimy: do, czyli to nie jest tak, że każdy, kto nie zachowa procedur, otrzyma karę 200 tys. Zresztą te kary będzie miarkował sąd w postępowaniach sądowych. Natomiast dla przykładu chcę państwu podać, że np. w Niemczech ta kara to jest 100 tys. euro, w Słowenii - 60 tys. euro, na Węgrzech - 70 tys. euro, a więc nasza kara maksymalna, która może być tutaj zastosowana, 200 tys. zł, jest karą (Dzwonek) porównywalną. Również koszty uzyskania rejestracji są znacznie niższe niż koszty ponoszone w innych krajach Unii Europejskiej.

    Jeżeli chodzi o uwagi Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, to zostały one wyjaśnione w toku konsultacji publicznych i polska izba przyjęła te nasze wyjaśnienia. Natomiast pytanie pana posła Suchonia odnosi się zupełnie do innego tematu, który nie jest przedmiotem niniejszej regulacji.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3
Pozycja w rankingu:
158
Liczba głosów: 21
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.