Zgłoś uwagi

Poseł Jarosław Rzepa - Zapytanie z dnia 28 maja 2020 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
14 wyświetleń
0

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jarosław Rzepa:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od chwili, kiedy w Polsce ogłoszono stan zagrożenia, a potem epidemii, zamroziliśmy nie tylko gospodarkę, ale bardzo mocno ograniczyliśmy również to, co się dzieje w polskich szpitalach. Wynikało to oczywiście z przyjętych przez nas wszystkich zaleceń, ale spowodowało, szanowni państwo, to, że w wielu szpitalach z dnia na dzień ograniczono w bardzo drastyczny sposób ilość wykonywanych operacji, zabiegów, porad. Tak się, proszę państwa, stało. W kwietniu znowelizowano wprawdzie rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, wskazując, że szpitale mogą dostać 1/12 ryczałtu - bo, jak państwo wiecie, szpitale w większości właśnie z tej formy korzystają, jeżeli chodzi o finansowanie - jako formę zaliczki, ale wszyscy, szanowni państwo, zdają sobie z tego sprawę, że dzisiaj mamy ogromne zagrożenie tym, że te zaliczki być może trzeba będzie zwracać.

    Chciałbym tutaj, panie ministrze, wyraźnie usłyszeć odpowiedź od pana, w jaki sposób zostanie naliczony ryczałt dla szpitali, które dzisiaj są szpitalami jednoimiennymi, oraz czy pozostałe jednostki służby zdrowia, w tym szczególnie szpitale powiatowe, które nie wykonywały ryczałtu za względu na ograniczenia, mogą liczyć na wypłatę naliczonych wcześniej kwot. Jak ministerstwo podejdzie do kwestii naliczania ryczałtów w kolejnych okresach? Czy ministerstwo rozważa przedłużenie terminów rozliczania ryczałtów? Czy wreszcie ministerstwo dostrzega to, że szpitale mogą mieć problemy z wykonywaniem wymaganych zabiegów?

    Szanowni Państwo! Polskie szpitale zadłużone były przed początkiem (Dzwonek) pandemii na ok. 14 mld zł. Dzisiaj polskim szpitalom należy się pomoc. Chciałbym usłyszeć, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia tę sprawę też zamierza rozpatrzeć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ kondycja polskich szpitali to jest bardzo istotna sprawa i to, że, jak wszyscy wiemy, one funkcjonują teraz w zupełnie wyjątkowych okolicznościach, nie może zmienić faktu, że musimy o te jednostki zadbać i musimy zadbać o to, aby one utrzymały swój potencjał i były gotowe na to, by wrócić do normalnego funkcjonowania tak szybko, jak to będzie możliwe. Mówię: normalnego, ale ono na pewno będzie inne, ono będzie różne od tego, jakie znamy z lat ubiegłych, jeszcze przez kilka miesięcy, może nawet dłużej.

    Natomiast od samego początku Ministerstwo Zdrowia działało na rzecz tego, żeby zapewnić niezależne źródło finansowania dodatkowych świadczeń w ramach walki z COVID. Jeżeli przyjrzymy się finansom szpitali jednoimiennych, to widzimy jednoznacznie, że za marzec i kwiecień te szpitale otrzymały dodatkowo, w zależności od podmiotu, kilkadziesiąt, nawet do 80% więcej niż dostawały w standardowych miesiącach, ponieważ otrzymywały równocześnie ryczałt i środki przeznaczone na utrzymanie w ramach walki z COVID, środki, przypomnę, wypłacane niezależnie od standardowej zasady, która przewiduje, że płacimy za wykonane świadczenia, a nie za zgłaszaną gotowość. Tutaj zaproponowaliśmy 100 zł dziennie za każde łóżko gotowe i dodatkowo 200 zł za każde łóżko respiratorowe - za każdy dzień utrzymania takiej gotowości.

    Jednocześnie pozostaje kwestia ryczałtu. Tutaj, tak jak w pytaniu pan poseł zauważył, ten ryczałt jest utrzymany właśnie w formie zaliczki. I w ramach inicjatyw legislacyjnych Ministerstwa Zdrowia - zostało już to zgłoszone do wpisu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów - przewidujemy wydłużenie okresu rozliczeniowego, co pozwoli nam na to, aby ten ryczałt rozliczyć na większą liczbę miesięcy, co pozwoli z kolei szpitalom, można powiedzieć, w zbilansowany, zrównoważony sposób wykonać ten ryczałt. Na pewno będziemy chcieli to wydłużyć o pół roku, do połowy przyszłego roku, kiedy kończy się pierwszy cykl funkcjonowania sieci szpitali.

    Natomiast elastycznie podchodzimy do tej sprawy i wiemy, że może być taka sytuacja, że będzie to wymagało jeszcze dalszego wydłużenia. Wtedy oczywiście to zrobimy. Jest absolutnie zrozumiałe, że teraz nie było możliwości pełnego wykonywania ryczałtów. Odpowiednie rozwiązania będą przygotowane zgodnie z naszymi deklaracjami. Jutro jest posiedzenie zespołu programowania prac rządu i mam nadzieję, że w ramach tego zespołu zostanie przyjęte odpowiednie rozwiązanie legislacyjne.

    Chciałbym też przypomnieć, że pomimo niezwykle trudnej sytuacji finansowej, która dotyczy wszystkich instytucji publicznych, zgodnie z porozumieniem, które zawarliśmy ze związkiem szpitali, wypłacamy 5% zwyżki wyceny każdego punktu. Miało to miejsce, można powiedzieć, w środku epidemii, pomimo tego, że wiemy, że wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia w marcu spadły o 700 mln zł względem prognozy rok do roku, a w kwietniu utrzymały się na podobnym poziomie, ale było to związane m.in. z wypłatą trzynastej emerytury.

    Tak że w ramach tarczy oczywiście zagwarantowaliśmy sobie to, że środki będą uzupełniane dotacją z budżetu państwa, natomiast trzeba pamiętać o tym, że na pewno ze względu na ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze te wpływy ze składki będą mniejsze i naszą rolą będzie przygotowanie systemu na to, aby zapewnić dodatkowe zewnętrzne źródła finansowania, tak jak to było w przypadku środków na COVID. Przypomnę, że te świadczenia i te polecenia były finansowane wyłącznie z budżetu państwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jan Łopata:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo dziękujemy za tę odpowiedź. Chciałbym dopytać właśnie w kwestii Narodowego Funduszu Zdrowia, wszak doskonale wiemy, że wpływ COVID-19 i tej epidemii na gospodarkę jest już jednoznaczny, spadek produkcji w kwietniu to dwadzieścia kilka procent, na pewno będzie wzrost bezrobocia, zapowiadane jest również zmniejszenie wynagrodzeń, a z tym wiążą się również plany finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia.

    Pytamy wprost i prosimy o mniej ogólne, jak pan przed chwilą powiedział, przewidywania rządu dotyczące ewentualnego uzupełnienia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, bo z tym wiąże się właśnie to, tak jak sobie to wyobrażamy i tak jak pytają nas o to dyrektorzy szpitali, czy te ryczałty nie zostaną zmniejszone i czy nie będą inaczej naliczane.

    I dopytam jeszcze w kwestiach ewentualnego rozporządzenia czy propozycji rozporządzenia w zakresie wydłużenia okresu rozliczenia ryczałtów, bo są takie dziedziny jak chirurgia czy ortopedia (Dzwonek), gdzie nadrobienie nawet za pół roku wydłużonego okresu rozliczenia będzie bardzo trudne. Czy w tych przypadkach przewidujecie państwo w rozporządzeniu jakieś dodatkowe elementy, by szpitale mogły wykonać założone plany, jeśli chodzi o ryczałt? Dziękuję bardzo.

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o plany wydłużenia tego okresu, tak jak mówiłem, chcemy to wydłużyć o pół roku, natomiast jeżeli będzie sytuacja, która będzie wymagała od nas dalszego wydłużenia, to wtedy oczywiście taka możliwość istnieje i my tutaj deklarujemy pełną elastyczność.

    Warto też pamiętać o tym, że kiedy w Polsce udzielanie świadczeń zdrowotnych było ograniczone ze względu na epidemię, niektórym podmiotom istotnie spadły też koszty. Szczególnie w specjalnościach zabiegowych - zakładam, że tu pan poseł się ze mną zgodzi - często kontrakty jednak przewidują, że wysokość wynagrodzenia jest w jakimś stopniu uzależniona od liczby wykonanych zabiegów, co oznacza, że także w trakcie epidemii te koszty się zmniejszyły.

    Przeprowadziliśmy zresztą takie badanie na grupie szpitali jednoimiennych i zauważyliśmy, że pomimo faktu, że skala działalności standardowej była tam istotnie ograniczona, pomimo tego, że były szpitale jednoimienne, które na całe szczęście nie musiały pracować w pełni swojego potencjału, te koszty istotnie nie wzrosły, wzrosły za to bardzo istotnie przychody, co paradoksalnie prowadziło do sytuacji, w której te 2 miesiące, kiedy funkcjonowały rozwiązania przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli marzec i kwiecień, to były miesiące z punktu widzenia finansów tych szpitali bardzo, bardzo korzystne. Tak że oczywiście absolutna zgoda z panem posłem, że musi być w ten sposób, że system, który przyjmiemy, będzie elastyczny. Tak to musi być, tak to musi wyglądać.

    Jeżeli natomiast chodzi o szczegóły, jestem przekonany, że propozycja, którą przedstawimy, będzie do zaakceptowania, szczególnie, co niezwykle istotne, że mamy sytuację, w której już teraz te środki są przekazywane ze znacznie mniejszym opóźnieniem niż do tej pory. Były 14-dniowe terminy płatności, one zostały skrócone do 5 dni. To się wydarzyło choćby w odniesieniu do podmiotów leczniczych, np. w odniesieniu aptek, w przypadku których staramy się przekazać te środki tak naprawdę dzień po wystawieniu zestawienia refundacyjnego. To sprawia, że w tym trudnym czasie dbamy o to, aby oprócz przekazywania środków też jak najbardziej podtrzymywać płynność finansową.

    Jeżeli natomiast chodzi o pytanie dotyczące całego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, to przypomnę, że wciąż obowiązuje tzw. ustawa 6%, która musi być stosowana przy każdorazowym nowelizowaniu budżetu. I jestem przekonany, że stosowana będzie. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.1
Pozycja w rankingu:
353
Liczba głosów: 25
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.