Zgłoś uwagi

Poseł Jan Szopiński - Wystąpienie z dnia 27 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 334 i 386).

Poseł Jan Szopiński:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Ustawa dotyczy bardzo istotnej sprawy bezpieczeństwa ludzi w związku z niezbędnym obrotem środkami zagrażającymi zdrowiu i życiu ludzi. Chodzi o regulacje w zasadzie obrotu tymi środkami i ich rejestrowanie, oznakowanie właściwym opakowaniem oraz posługiwanie się nim. Ustawa ma ustalić w tym celu procedury postępowania w różnych sytuacjach.

    W związku z wprowadzeniem zmian w tej ustawie niezbędne są zmiany w innych ustawach, a dotyczy to głównie zmian wynikających ze zmiany inspekcji sanitarnej, dotyczącej nazwy instytucji nadzorującej. Do tej pory sprawy związane ze środkami chemicznymi nadzorował inspektor do spraw substancji chemicznych, a zgodnie z projektem ma nadzorować prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych. Tutaj jest pytanie: Dlaczego powołujemy owego prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych? W momencie wejścia w życie ustawy obowiązki prezesa biura będzie pełnił inspektor do spraw środków chemicznych. Chodzi o to, co powiedziałem. Zastanawiające jest, dlaczego inspektor nie może nadzorować, a musi prezes. Czy chodzi o stanowiska, funkcje? W związku z tym uprzejmie proszę panią minister o publiczne wytłumaczenie tego. Przecież panie i panowie z rządu wiecie, że brak tej zmiany to oszczędność i formalnie mniej zmian zarówno w ustawach, jak i w wielu rozporządzeniach, które będą temu towarzyszyły.

    Zdecydowana większość projektowanych przepisów dotyczy dostosowania przepisów prawa krajowego do rozwiązań przyjętych w ustawodawstwie unijnym. Są to zmiany nazewnictwa, oznakowania, sposobu klasyfikacji i inne. Marzy mi się, aby w przyszłości - wtedy kiedy będziemy otrzymywać tego typu projekty ustaw - zostało zaznaczone posłom to, co zmieniamy z punktu widzenia ustawodawstwa krajowego, oraz to, co musimy zmienić z punktu widzenia ustawodawstwa unijnego.

    Na państwach członkowskich będą spoczywać koszty przygotowania krajowych systemów współpracujących z rozwiązaniami opracowanymi przez agencję, w szczególności w zakresie przeglądania, analizy, udostępniania danych toksykologicznych gromadzonych w ramach systemu. W projekcie ustawy nie określono możliwych wysokości kosztów, które będą do poniesienia z tego tytułu. W związku z tym mam też pytanie, jakie będą koszty przyjęcia proponowanych rozwiązań. Chodzi o to, aby nie generować dodatkowych kosztów, które będą dotyczyć tej ustawy.

    Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwróciła się o możliwość zmiany zapisu odnośnie do odstąpienia od kar grzywny w wysokości 50 tys. zł i 200 tys. zł, w przypadku gdy importer lub dalszy użytkownik został celowo wprowadzony w błąd. Izba ta proponuje także uchwalenie przepisu, zgodnie z którym kara grzywny będzie nałożona na rejestrujące podmioty, gdy celowo nie wypełniają owych norm. W związku z tym też uprzejmie proszę panią minister o odniesienie się do tego, dlaczego nie zostało to uwzględnione w ustawie.

    Z uznaniem należy przyjąć, że w ustawie tej znajduje się szereg aktów wykonawczych w postaci rozporządzeń ministra zdrowia. Mamy rozporządzenie ministra zdrowia np. w sprawie dobrej praktyki laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej. W związku z tym, korzystając z okazji - dzisiaj oprócz Dnia Samorządu Terytorialnego obchodzimy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego - chciałbym w imieniu mojego klubu, Lewicy złożyć bardzo serdeczne życzenia wszystkim diagnostom laboratoryjnym. W tym roku za sprawą pandemii koronawirusa spoglądamy na pracę diagnostów laboratoryjnych w sposób szczególny. Za każdym wykonywanym testem kryje się praca zespołu pracowników medycznego laboratorium, w którym diagnosta laboratoryjny interpretuje, autoryzuje uzyskane wyniki i odgrywa kluczową rolę. Składam te życzenia wszystkim diagnostom laboratoryjnym, natomiast w sposób szczególny właśnie tym pracującym w jednostkach służby zdrowia. Życzenia kieruję też do techników analityki medycznej, asystentów, pomocy laboratoryjnych i rejestratorek, bo oni w szpitalach tworzą wspólnie z diagnostami zespoły medyczne laboratoriów diagnostycznych i z zaangażowaniem pracują na rzecz zdrowia Polaków. Mogę, kończąc swoje wystąpienie, powiedzieć, że bez ich ciężkiej pracy system ochrony zdrowia nie mógłby w Polsce się obyć i prawidłowo funkcjonować. Dziękuję, panie marszałku.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.6
Pozycja w rankingu:
60
Liczba głosów: 96
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.